• BURADASINIZ
  • BLOG

ÇİFTLİK BİLGİ MERKEZİ

Yazılım kullanma özellikleri yanında sizler için işletmenizi modern yöntemler ile yönetebilmeniz için
pratik yöntemleri derledik. Yeni yayınlarla profesyonel yönetim tekniklerini anlatmaya devam edeceğiz.

  • Tümü
  • Üreme
  • Yönetim
  • Pratikler

Benim Sürüm ile Rasyon Hazırlama

11 Kasım 2019 | yönetim

Büyükbaş hayvan işletmesine sahip tüm büyükbaş hayvan bakıcılarının en önemli konu maddesi doğru ve verimli rasyon hazırlamaktır.

Süt İneği Yem Rasyonu

25 Ekim 2019 | yönetim

Süt ineği yem rasyonu yaparken nelere dikkat edilmesi gerekir? Hangi konularda erken önlem alırsanız, süt ineğinden daha fazla verim alabilirsiniz?

İneklerde Kızgınlık Nasıl Anlaşılır?

15 Ekim 2019 | üreme

İneklerde Kızgınlık tespiti konusuyla ilgili iki temel sorun bulunmaktadır.

Laktasyon Başlangıcındaki Süt İnekleri

27 Eylül 2019 | üreme

Süt ineklerinde protein gereksinmesi canlı ağırlık, süt verim düzeyi ve laktasyon dönemine bağlı olarak hesaplanmaktadır.

İneklerde Mastitis Sorunu ve Tespiti

20 Eylül 2019 | pratikler

Mastitis sorunu yaşayan işletmelerde meme sağlığı olumsuz etkilenmekte, süt üretimi azalmaktadır.

Besicilikte Hayvan Refahı

02 Eylül 2019 | yönetim

Bir sığır besiciliği işletmesinde hayvan refahı ile ilgili koşullar belirlenirken tercih testleri, çevre koşulları ve epidemiyolojik çalışmalar ile birlikte konuyla ilgili tüm bilgiler dikkate alınır.

Sürü Yönetim Programı Neden Gerekli?

27 Ağustos 2019 | yönetim

Sürü Yönetim Programı Nelere Yardımcı Olmaktadır?

Sığır Besisi Yapılırken Nelere Dikkat Edilmeli?

23 Ağustos 2019 | pratikler

Sığır besisi yapılırken önemli noktaları daha yakından inceleyebilirsiniz.

İneklerin Tohumlanması ve Takip

09 Ağustos 2019 | üreme

Benim Sürüm Sürü Yönetim Programı ile her hayvanınıza özel, geçmişte ne kadar tohumlama yaptıysanız kaydedip, takip edebilirsiniz.

Büyükbaş Hayvanlarda Tırnak Sağlığı

24 Temmuz 2019 | pratikler

Damızlık sığır işletmelerinde ekonomik kayıplara neden olan en önemli sebeplerden birisi de büyükbaş hayvanlarda ayak ve tırnak rahatsızlıklarıdır.

Süt Çiftliklerinde Güvenli Çalışma Ortamı İçin 3 Önemli Konu

17 Temmuz 2019 | yönetim

Çiftliğiniz ne kadar güvenli? Çalışanlarınız ve hayvanlarınız için yeterli güvenlik önlemleri alındı mı?

Süt İneklerinde Yem Tüketimi

16 Temmuz 2019 | yönetim

Bu yazıda ise; konuya daha bir farklı açıdan bakarak yem tüketiminin termik, fiziksel ve de fizyolojik sebeplere bağlı olarak nasıl bir etki altında kalabileceği hakkındaki görüşlere ilişkin kısa bilgiler vereceğiz.

Yeni Doğan Buzağılar Çiftlikte Mutlu Mu?

27 Haziran 2019 | yönetim

Yeni Doğan Buzağılar da aynı insanlar gibi ilk doğum anından itibaren stres altına girebilir. Ahır, yem, hava değişikliği gibi etmenler buzağıların strese girmesine ayrıca etki edebilir.

Süt Çiftliği veya Besi Çiftliği Yönetimi

24 Haziran 2019 | yönetim

Süt çiftliği veya besi çiftliği yönetimi için dikkat edilmesi gereken 5 başlık bulunmaktadır.

İneklerde Süt Verimi ve Üreme

14 Haziran 2019 | üreme

Üreme etkinliği, hayvancılıkta karlılığı etkileyen önemli bir faktördür. Süt sığırcılığındaki hızlı genetik ilerleme, süt verimindeki artışla birlikte üreme performansında bir düşüşe neden olmuştur.

Sağlıklı Buzağılar Çiftliğin Güvencesidir

13 Haziran 2019 | üreme

Sağlıklı buzağılar çiftliğin geleceğini etkilemektedir. Doğum sonrası ilk 21 gün çok önemlidir ve buzağı ölümlerinin %62'si bu süre içinde gerçekleşmektedir.

Kuruda Kalma Süresinin Kısaltılması

12 Haziran 2019 | yönetim

İleri gebe hayvanlarda kuruda kalma süresinin kısa tutulmasının kimi olumlu yanları olabileceği gibi kimi olumsuzlukları da beraberinde getirebilmektedir.

Düvelerde Meme Yangısı (Mastitis)

31 Mayıs 2019 | üreme

Süt sığırcılığı ile uğraşanlar ineklerde mastitis olaylarıyla karşılaşırlar. Ancak; düvelerde meme yangısı olaylarıyla karşılaştıklarında çok şaşırırlar.

Buzağılarda Göbek Fıtığı

31 Mayıs 2019 | üreme

Buzağılarda göbek fıtığı bazen görülebilir. Göbek fıtığı sütten kesme dönemi öncesinde görülebilecek üç önemli problemden biridir.

Büyükbaş Hayvanlarda Bağışıklık Sistemi

31 Mayıs 2019 | pratikler

Sağlıklı büyükbaş hayvanlarda ön planda olmayan bağışıklık sistemi, hastalık durumlarında oldukça önem kazanır.

Süt Bileşimi, Rasyon ve Sığır Sağlığı

30 Mayıs 2019 | pratikler

Hayvan vücudunda meydana gelen ara madde değişim olaylarında bir dizi sentez ve yıkım sonucu yıkım ürünleri ortaya çıkar.

Sığırlarda Topallık ve Sebepleri

30 Mayıs 2019 | pratikler

Süt çiftliklerinde sığırlarda topallık işletmelerin en büyük dertlerinden biridir.

Süt ve Besi Çiftliği Gübre Yönetimi

30 Mayıs 2019 | yönetim

İşletme sayısı ve hayvan sayılarındaki artışa bağlı olarak işletmelerde ortaya çıkan hayvan gübresi miktarı da artmaktadır.

Süt İneklerinden Gelecekte Beklenenler

28 Mayıs 2019 | pratikler

Sağlıklı hayvanlarla daha iyi finanse edilebilen bir işletmecilik ve bugünkünden çok daha efektif bir şekilde yemlemenin yapılması sonucu beklenti süt verimi artışlarının sağlanması olmalıdır.

Sağlıklı Süt Üretimi

28 Mayıs 2019 | yönetim

Sütte somatik hücre sayısı ve antibiyotik kalıntısı konuları direkt olarak süt işletmelerinin en büyük problemi olan İneklerde Mastitis ile ilgilidir.

İneklerde Süt Verimi Artması İçin Ne Yapılabilir?

28 Mayıs 2019 | pratikler

İneklerde Süt Verimini artışını sağlanması için açıkladığımız işlemleri takip etmenizi tavsiye ederiz.

Büyükbaş Çiftliğinde Çalışan Faktörü

24 Mayıs 2019 | yönetim

Bu yazıda büyükbaş hayvancılık işletmelerinde çalışanların kendi işlerine bakış açısı, karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri teknik, sosyal ve ekonomik yönler açısından değerlendirmeye alınmaktadır.

Süt Soğutma Teknikleri

23 Mayıs 2019 | pratikler

Süt soğutmada kullanılan farklı sistemler vardır. Bunları basitçe şöyle sıralayabiliriz:

Sağım Makinelerinde Yapılması Gereken Bakımlar

22 Mayıs 2019 | pratikler

Sağım makinelerinde ortaya çıkan yenilikler, süt sığırcılığı için düzenli bakımların önemini artırmaktadır.

Kaliteli İnek Sütü Üretimi

22 Mayıs 2019 | yönetim

Kaliteli inek sütü besleyici ve aynı zamanda ekonomik değeri, kuru madde içeriği ile ilgilidir.

Seçmeli Yemleme Nedir?

21 Mayıs 2019 | yönetim

Seçmeli yemleme, hayvanlara kendi rasyonlarını yapma imkanı tanıyan bir yemleme sistemidir.

Büyükbaş Hayvancılıkta Gübre Yönetimi

20 Mayıs 2019 | yönetim

Gübre Yönetiminde temizleme ve değerlendirme eğer iyi yönetilirse üreticiye katma değer kazandıracak bir faaliyete dönüşür.

Neden Yaz Aylarında İneklerde Meme İltihaplanmalarına Sık Rastlanır?

17 Mayıs 2019 | yönetim

Yaz aylarında sütte hem somatik hücre sayısı daha fazladır hem de ineklerde İneklerde Meme İltihaplanmaları daha sıkça görülmektedir.

Sığır Yetiştiriciliğinde Karşılaşılan 5 Klasik Sorun ve Çözümleri

17 Mayıs 2019 | yönetim

Sığır Yetiştiriciliğinde yapılan en büyük hatalardan biri, işletmede bulunan yem maddelerinin doğru oranda karıştırılmadan hayvanlara verilmesidir.

Sığır Hastalıklarında Öncelikli Mücadele Yöntemi: Eğitim

16 Mayıs 2019 | yönetim

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu yıllar­dan beri süre gelen hastalık sorununun çözümü, çiftçi­nin eğitilmesine bağlıdır.

Süt İneklerinde Meme Sağlığı Üzerine Yem Niteliğinin Etkisi

16 Mayıs 2019 | yönetim

Sütte bulunan Somatik Hücre sayısının artması, Süt İneklerinde Meme Sağlığı ve İneklerde Mastitis adına önemli bir tehlike olarak sayılmaktadır.

Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinde Sera Gazı

15 Mayıs 2019 | yönetim

Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinde Sera Gazı Emisyonlarını azaltmanın belli başlı yöntemleri bulunmaktadır.

Büyükbaş Hayvancılık Sektörü ve İklim Değişikliği

15 Mayıs 2019 | yönetim

Küresel Isınma dünyada çok önemli bir unsur haline gelmeye başladı. Büyükbaş Hayvancılık, İklim Değişikliğinden nasıl etkilenmektedir?

Sığır Sürü Yönetiminde En Önemli Sorunlar

14 Mayıs 2019 | yönetim

İşletmenizin her zaman gelirlerinin yüksek olabilmesi için doğru bir yönetim şeklini uygulamanız gerekmektedir. Sığır Sürü Yönetiminde kendi alışkanlıklarınız olabilir ya da dışarıdan destek alabilirsiniz.

Sığırlarda Kızgınlık Dönemini Yakalamak İçin 5 Önemli İpucu

14 Mayıs 2019 | üreme

Hayvanların kızgınlık dönemine girmesinde bir çok etken bulunmaktadır. Süt çiftçisi olarak hayvanların kızgınlık sürecine girmeleri için tüm planları doğru uygularsanız başarılı olabilirsiniz.

3 Adımda İnekte Süt Verimini Arttırmak

13 Mayıs 2019 | yönetim

Süt sığırı işletmelerinde gelirin buzağı ve süt üretimiyle sağlandığını hepimiz biliyoruz. Bu yüzden de döl verimi ile laktasyon yönetimi oldukça önemlidir.

İnekleriniz Yeteri Kadar Su İçiyor Mu?

10 Mayıs 2019 | yönetim

Su tüketimi süt üretimin temelidir. Çiftçiler hep rasyona odaklanıyor olsalar da, kaliteli su tüketimi hem çözülmesi kolay, hem etkisi yüksek bir etmendir.

Modern ve Sağlıklı Buzağı Yetiştirmek

10 Mayıs 2019 | yönetim

Sağlıklı Buzağı ve Düve Yetiştirmek hayvanlarınızın doğru beslenmesiyle direk alakalıdır.

Sığır Takip Programı’nın Size Kattığı 10 Değer

08 Mayıs 2019 | yönetim

Süt ya da Besi çiftliği fark etmeksizin her çiftliğin kendini geleceğe hazırlayabilmesi için doğru bir sürü takibi gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Süt Çiftliğinizi Modernleştirmede 5 Önemli Adım

07 Mayıs 2019 | yönetim

Süt Çiftliğinizi modernleştirmek tamamen sizin elinizde. Sağmal ineklerinizden tam anlamıyla kazanç sağlamak için Benim Sürüm olarak verdiğimiz tavsiyeleri kolaylıkla uygulayabilirsiniz.

Süt İneklerini Kuruya Çıkarma

24 Mayıs 2019 | üreme

Kuruya Çıkarma yönetimi, mastitis kontrol programlarının son derece önemli bir parçasıdır. Bu dönem meme sağlığı açısından oldukça kritiktir. Çünkü bu dönemde meme epiteli dinlenir, yenilenir ve bir sonraki laktasyona hazırlık yapar.

5 Önemli Özellik ile Sığır Takip Programı

06 Mayıs 2019 | yönetim

Kullanıcı dostu Benim Sürüm Sığır Takip Programı’nın en önemli 5 özelliğini sıraladık.

Yazın Hayvanlarınızın Serinde Kalması İçin 4 İpucu

03 Mayıs 2019 | yönetim

Kış mevsiminde hayvanlarınızı soğuktan koruduğunuz gibi, yaz mevsiminde de hayvanlarınızı yüksek sıcak havalardan korumanız gerekmektedir.

Ankara Ünv. Veteriner Fakültesi İle Atölye Çalışması

18 Nisan 2019 | pratikler

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile birlikte Sığır Takip Programının Hayvancılık Yönetimi için neden önemli olduğunu konuştuk.

Cepte Sığır Takip Programı

24 Nisan 2019 | pratikler

Cepte Sığır Takip Programı ile sürünüz artık cep telefonunuzda...

Sürünüzdeki İşlerinizi Kolaylaştırın!

19 Mart 2019 | pratikler

İşletmenizde takip ettiğiniz süreçleri kolayca yönetmeniz için kullanabileceğiniz birçok yöntem var...

Çiftliğinizde Kârlılığınızı Arttırın!

19 Mart 2019 | yönetim

Her türlü ekonomik faaliyette olduğu gibi süt sığırcılığında da temel amaç en yüksek karlılığın elde edilmesidir...

Çiftliklerde Teknoloji Kullanımı

19 Mart 2019 | yönetim

Çiftliklerde teknoloji kullanımının her bir hayvandan gelen maksimum verimle çok yakından bir ilişkisi bulunmaktadır...

Gizli Kızgınlık Nasıl Yakalanır?

19 Mart 2019 | üreme

Hemen herkesin ortak sorusu : Bu inek neden kızmıyor? Bir türlü kızana gelmedi? Aslında burada sorulması gereken soru, acaba bu inek kızıyor da biz mi kaçırıyoruz?

Kızgınlık Takip Sistemi Nedir?

19 Mart 2019 | üreme

7/24 hayvanınızı takip edebileceğiniz dönem geldi. Sistem sayesinde hiçbir hayvanınızda bekleme yaşamayacaksınız...

Çiftliğinizde Maliyetleri Azaltmanın 5 Yöntemi

19 Mart 2019 | pratikler

Hayvancılık işletmesinde hayvan sayısı ne kadar olursa olsun, tüm üretim süreçlerini kontrol etmek en önemli yönetim gereksinimidir...

Bir Bakışta Sürünüzün Tamamını Görmek...

19 Mart 2019 | yönetim

Tüm sürüyü, her bir hayvan için durumlarına özelleşmiş halde tek bir ekranda inceleyebilmek çiftçilerin hayatlarını kolaylaştırmaktadır...

Besi İşletmeleri İçin Sürü Yönetim Sistemi

19 Mart 2019 | yönetim

Besi işletmeleri, verilen rasyonun karlılığa etkisini takip ederek işletmelerini yönetirler...

Kızgınlıkta Pedometreden Verim Almak

09 Nisan 2019 | üreme

Besi işletmeleri, verilen rasyonun karlılığa etkisini takip ederek işletmelerini yönetirler...

Program hakkında detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için uzmanlarımız size ulaşsın.

Çiftçilerimizden Dinleyin

Sistemi Görün (Süt İşletmeleri)

Sistemi Görün (Besi İşletmeleri)

ÖZELLİKLER

Üreme ve Tohumlama Takibi

Tohumlama Takibi

Verimli büyüme oranının yakalanması ve sürünün sağlıklı büyümesi için üreme ve tohumlama süreçlerini takip edebilirsiniz.

Maliyet Hesaplama

Maliyet Yönetimi

Rasyon maliyetleri ve diğer tüm işletme giderleri ile hayvanların kilo almalarına dayalı gelir kalemlerinizi tek bir ekranda yönetebilirsiniz.

Hayvan Yönetimi

Hayvan Yönetimi

BenimSürüm ile her bir hayvana ilişkin bütün verileri kaydedebilir, hayvanları gruplayabilir, buna göre listeler elde edebilirsiniz.

Hastalık & Muayene

Muayene, Aşı ve Tedavi

Hayvanlarınıza yaptığınız aşı ve muayene işlemlerini kayıt altında tutabilir, uygulanan tedavi süreçlerini yönetebilirsiniz.

Süt Takibi

Süt Takibi

Çiftliğinizin süt üretimini ister genel, isterseniz de bireysel olarak takip edebilir, hayvan süt verimlerini elde edebilirsiniz.

Rasyon

Rasyon ve Yem Yönetimi

Gruplandırdığınız hayvanlarınıza istediğiniz tarihler arasında uyguladığınız yem planlarınızı sisteme kaydedebilirsiniz.

 

BenimSürüm Uygulama Arayüzü ve Ortamları

BenimSürüm, Sürü Yönetim Programı hakkında detaylı bilgi almak ve satın alma işlemleri için bize yazın.

 

-->