Kapat

Düvelerde Meme Yangısı (Mastitis)

Süt sığırcılığı ile uğraşanlar ineklerde mastitis olaylarıyla karşılaşırlar. Ancak; düvelerde meme yangısı olaylarıyla karşılaştıklarında çok şaşırırlar. Sütü sağılmayan düvede mastit olabileceği pek akla gelmez. Düve ise daha ilk süt verme periyodunda bu hastalıkla tanışmış olur.

Düvelerde Meme Yangısı (Mastitis)

Düvelerde meme enfeksiyonları sürüden sürüye değişen oranlarda görülür. Ilık ve nemli bölgelerde daha çok görüldüğü, ayrıca Jersey ırkı düvelerde de daha sık görülme ihtimalinin olduğu bildirilmektedir. Sürüden sürüye değişen oranlarda görülmesi ise "sürü yönetimi" uygulamalarına dikkat edilip edilmediğiyle ilgilidir.

Meme başı derisi mikroorganizmaların en kolay yuvalanıp, en çabuk üreyebileceği yerlerdir. Bir de meme başı derisinde çatlaklar, küçük yaralar, sıyrıklar varsa, üstelik memeler kötü barınak koşullarının yarattığı ıslak, nemli, gübreli, çamurlu bir taban üzerinde sürekli kalmak zorundaysa, düvelerde meme yangısına yatkın bir ortam hazırdır.

Yaşlı ineklerle gebe düvelerin aynı ortamda bulunması, doğum sonrası meme ödemi, buzağılama boksu olmaması, hayvanların birbirini emmesi ve sinekler düve mastitisine yatkınlık oluşturan faktörlerdir.

İneklerde mastitise sebep olabilecek bir bakteri ordusu vardır. Buna karşı ise bir koruma ordusu oluşturulmalıdır. Koruma ordusu makrofaj, nötrofil ve lenfosit adı verilen birçok hücreden ve bunların yardımcılarından oluşur. Vücut bu bağışıklık ve savunma ordusunu imal etmeyi öğrenir, işte bu bağışıklığın öğretilmesine "aşılama" adını verilmektedir. Meme dokusu hastalık yapıcı bakterilerle tanışmadan önce bir savunma ordusu yaratılabilirse ineklerde mastitisle mücadelede başarı sağlanır.

Nasıl Önlem Alınabilir?

Düve adaylarına, yani yedi ayı geçmiş dişi danalara mastitis aşısı yapılması ve tekrarları ile devam edilmesi meme dokusuna hem düşmanlarını, hem de düşmanlarla mücadele edebilmeyi öğretecektir.

BenimSürüm Sığır Takip Programı ile aşılanması gereken hayvanları gruplayabilir ve yapılması gereken aşıları listeyebilirsiniz. Muayene ve Aşı zamanı geldiğinde de gerekli hatırlatmaları e-posta ile alabilirsiniz. Ayrıca Muayene ve Aşı geçmişini kaydederek detaylı olarak raporlamalar yapabilirsiniz.

Mastitis yönünden aşılama yapılmasının sürüde klinik mastitis sayısını, subklinik ve kronik mastitisleri azaltacağı, kendiliğinden iyileşme oranını arttıracağı, mastitis görüldüğünde ise belirtilerin şiddet ve süresinin azalacağı akılda tutulmalıdır. Düve meme yangısı erken sürüden çıkarma sebeplerinin başında gelmektedir. Bu yüzden bilinen her türlü önlem alınmalıdır.

Çiftçi

Şu soruları olumlu yanıtlıyorsanız, BenimSürüm kullanabilirsiniz.

1. Akıllı bir cep telefonunuz ya da bilgisayarınız var mı? Internete erişiminiz var mı?

2. Günde 10 dakika çiftliğiniz için düzenli veri girmeye hazır mısınız?

3. Kızgınlık, tohumlama, kuruya çıkarma ve doğum gibi işlerde inekleri tek tek takip etmeniz gerektiğini biliyor musunuz?

4. Arada sırada da olsa, bazı işleri unuttuğunuz oluyor mu?

5. Size işlerinizi hatırlatacak bir yardımcınız olsa, çok daha verimli çalışabileceğinize inanıyor musunuz?

 

Çiftçilerimizden Dinleyin

BenimSürüm

Mastitis Tespit Cihazı - MastiPro

blog başlığı

SÜRÜ YÖNETİM PROGRAMI

Çiftliklerde Teknoloji Kullanımı Neden Önemlidir?

Çiftliklerde teknoloji kullanımının her bir hayvandan gelen maksimum verimle çok yakından bir ilişkisi bulunmaktadır.

blog başlığı

İNEKLERDE MASTİTİS

İneklerde Mastitis Sorunu ve Tespiti

Tüm dünyada süt endüstrisi için maliyetli bir meme hastalığı. Mastitis sorunu yaşayan işletmelerde somatik hücre sayısı arttığı için meme sağlığı olumsuz etkilenmekte, süt üretimi azalmaktadır.

blog başlığı

RASYON HAZIRLAMA

Süt İneği Yem Rasyonu Nasıl Yapılır?

Süt ineği yem rasyonu yaparken nelere dikkat edilmesi gerekir? Hangi konularda erken önlem alırsanız, süt ineğinden daha fazla verim alabilirsiniz?

BenimSürüm 600+ üzerinde firma tarafından kullanılıyor.

brands
brands
brands
brands
brands
brands

BenimSürüm - Sürü Yönetim Programı

Ücretsiz Kayıt Olun
© 2023 BenimSürüm.