Kapat

Büyükbaş Hayvancılık Sektörü ve İklim Değişikliği

Büyükbaş Hayvancılık sektörü, neden olduğu çevresel sorunlardan dolayı ekosistem üzerinde ciddi etkisi olan bir sektördür. Bu sektör, sera gazı salınımında en önemli sırada yer alıp,biyoçeşitlilik kayıplarının başlıca sorumlusu olarak görülmektedir

Büyükbaş Hayvancılık Sektörü ve İklim Değişikliği

Öte yandan hayvancılık; tarımsal ekonomide insanların gıda ihtiyacının çok önemli bir kısmını karşılayan başlıca faktördür. İklim değişikliğinden ötürü ciddi etkilenebilecek bir sektör olması da işin bir başka yönü olarak ele alınabilir. Bu nedenlerle, hayvancılığın iklim değişikliğine etkilerini azaltmak, sıcaklık artışı ve yağışların azalması nedeniyle oluşacak olan hayvansal üretim ve ürün kayıplarından sektörün en az etkilenmesini sağlamak, öncelikli çalışma konuları arasında yer almaktadır. Çünkü, iklim değişikliği ile tarımsal ürünlerde rekolte oranının düşmesi beklenmektedir. Bu bağlamda, hayvancılıkta verimlilik de olumsuz etkilenecektir. Nitekim FAO, dünya genelinde 2 milyar 800 milyon insanın %20 oranında gelir kaybına uğrayacağını öngörüyor.

İklim Değişikliğinin Büyükbaş Hayvancılık Sektörüne Etkileri

Tüm öngörüler iklim değişikliğinin,dünyayı ve yaşamımızı köklü biçimde değiştireceği konusunda hem fikir olmakla birlikte, değişimin bölgesel olarak ciddi farklılıklar göstereceği düşünülmektedir. Büyükbaş hayvancılık sektörü de bu değişimden etkilenecektir

Nitekim, küresel ısınmanın, dünya yüzeyinde her bölgede aynı ölçüde olması beklenmiyor. 3-4°C’lik bir sıcaklık artışının, buzulların erimesiyle birlikte 2050 yılında deniz seviyesini en fazla 35 cm kadar yükseltmesi bekleniyor. Bu durum kıyı bölgelerinde önemli tarım ve yerleşim alanlarının sular altında kalmasına yol açmakla birlikte aynı zamanda kıyılara yakın temiz su kaynaklarının tuzlanması ile de ciddi sorunlar yaratacaktır.Temiz su sorunu, 21. yüzyılda tüm canlılar için dünyamızın belki de en önemli sorunu olacaktır.

Hayvan varlığımız 1980’de 80 milyon baş iken günümüzde artan nüfusumuza karşın yarı yarıya azalarak 40 milyon başa düşmüştür. Bununla bağlantılı olarak et tüketimimiz de gelişmiş ülkelerin altındadır. Küresel ısınma hayvanlarımızın et ve süt verimini de kötü etkileyecek, yetersiz beslenmeyi daha da artıracaktır.

Nasıl Tedbirler Alabilirsiniz?

● Otlatma alanının taşıma kapasiteni aşmamak için birim alana düşen hayvan varlığı azaltılmalı,

● Birim alanda hayvan yükünü azaltmak için su noktaları dağıtılmalı; dönüşümlü otlatma sistemi benimsenmeli,

● Yaban hayatı - hayvancılık - tarım arasındaki çatışmaları çözücü mekanizmalar kurulmalı,

● Otlatma yönetim sistemleri yaygınlaştırılmalı,

● Hayvansal üretimde kayıpları en aza indirebilmek için, sert iklim olaylarına ve çevresel koşullara uyum gösterebilen yerli gen kaynakları korunmalı, onlardan yararlanma olanakları üzerinde çalışılmalıdır.

Çiftçi

Şu soruları olumlu yanıtlıyorsanız, BenimSürüm kullanabilirsiniz.

1. Akıllı bir cep telefonunuz ya da bilgisayarınız var mı? Internete erişiminiz var mı?

2. Günde 10 dakika çiftliğiniz için düzenli veri girmeye hazır mısınız?

3. Kızgınlık, tohumlama, kuruya çıkarma ve doğum gibi işlerde inekleri tek tek takip etmeniz gerektiğini biliyor musunuz?

4. Arada sırada da olsa, bazı işleri unuttuğunuz oluyor mu?

5. Size işlerinizi hatırlatacak bir yardımcınız olsa, çok daha verimli çalışabileceğinize inanıyor musunuz?

 

Çiftçilerimizden Dinleyin

BenimSürüm

Mastitis Tespit Cihazı - MastiPro

blog başlığı

SÜRÜ YÖNETİM PROGRAMI

Çiftliklerde Teknoloji Kullanımı Neden Önemlidir?

Çiftliklerde teknoloji kullanımının her bir hayvandan gelen maksimum verimle çok yakından bir ilişkisi bulunmaktadır.

blog başlığı

İNEKLERDE MASTİTİS

İneklerde Mastitis Sorunu ve Tespiti

Tüm dünyada süt endüstrisi için maliyetli bir meme hastalığı. Mastitis sorunu yaşayan işletmelerde somatik hücre sayısı arttığı için meme sağlığı olumsuz etkilenmekte, süt üretimi azalmaktadır.

blog başlığı

RASYON HAZIRLAMA

Süt İneği Yem Rasyonu Nasıl Yapılır?

Süt ineği yem rasyonu yaparken nelere dikkat edilmesi gerekir? Hangi konularda erken önlem alırsanız, süt ineğinden daha fazla verim alabilirsiniz?

BenimSürüm 600+ üzerinde firma tarafından kullanılıyor.

brands
brands
brands
brands
brands
brands

BenimSürüm - Sürü Yönetim Programı

Ücretsiz Kayıt Olun
© 2023 BenimSürüm.