Kapat

Sürü Yönetim Programı Neden Gerekli?

Süt sığırcılığında süt verimi genetik faktörlerin ve çevrenin etkisi altında değişmektedir. Genetik faktörlerin süt verimi üzerindeki etkisi %30 civarında olmaktadır.

Sürü Yönetim Programı Neden Gerekli?

Bu nedenle süt sığırcılığında çevre koşullarının optimum koşullara getirilmesi gerekmektedir. Özellikle işletmede günlük işlerin kontrollü ve planlı olarak yapılması gerekmektedir. Bu olası risklerin en aza indirilmesi açısından önemlidir. Bunun için hayvanların sürü yönetim programı ile bireysel olarak takibi gerekmektedir, işletmedeki hayvanların bireysel kayıtlarının tutulması hayvanlarda ortaya çıkabilecek olası sorunların görülmesine ve çözülmesine olanak tanıyacaktır.

İşletme kayıtlarının düzenli tutulmaması ya da önemli bilgilerin kaybolması da sık karşılaşılan durumlardır.

Sürü Yönetim Programı Nelere Yardımcı Olmaktadır?

1. Hayvan Kayıtları

Büyük ve küçük ölçekli süt sığırcılığı işletmelerinde Sürü Yönetim Programının kullanımı ile çiftliğin daha kaliteli yönetiminin sağlanması ve verim artışı hedeflenmektedir. Bireysel olarak kaydedilen buzağı, dana, inek ve boğa kayıtlarıyla işletmedeki hayvanların ve üreme performansının takibinde kolaylık sağlanmaktadır. Bu amaçla öncelikle hayvanların bireysel olarak kayıtlarının olması gerekmektedir.

2. Tohumlama Bilgi Girişi

● Tohumlama bilgileri (Sperma hakkında bilgiler, hangi ırk vs.)

● Tohumlamanın tarihi

● İneğin kaçıncı kez tohumlandığı hakkındaki bilgiler

Sonuç raporlamaları kısmında hayvanların tohumlama bilgilerinden yararlanılarak ineklerin gebelik kontrol tarihlerinin, kuru çıkarma tarihlerinin ve doğum tarihlerinin raporlanması sağlanmaktadır.

Tohumlama Bilgisi Girişi

3. Yem Alma İşlemleri

İşletme de alınan yemlerin nerelerden alındığı, miktarları ve fiyatları hakkında işletmeyi bilgilendirmektedir. Böylelikle işletmede alınan yemlerin hangi tarihlerde alındığı sağlanarak yem stok durumlarının hesaplanması sağlanmaktadır. Aynı zamanda yemlerin formlarının ne olduğu ve alınan yemlerin birim maliyetlerini göz önüne sergilediği için ekonomik olarak daha uygun yemleri tercih edebilme imkânını sunmaktadır.

Yem Satın Alma

4. Kasa Durumu

İşletmedeki gelirler ve giderlerin takip edilmesi açısından önem arz etmektedir. Gerektiğinde giderlerin neler olduğu veya gelirlerinin neler olduğu sorgulanıp sorunların ortadan kaldırılıp daha karlı hayvansal üretime olanak sağlamaktadır.

5. Günlük Yapılacak İşlerin Raporu

Sürü Yönetim Programına giriş ile birlikte gün içinde yapılması gerekli olan günlük işlemler varsa programda size gösterilmektedir. Tohumlamaya hazır hayvanların listelenmesi, gebelik kontrolü zamanı gelen hayvanların belirlenmesi, kuruya çıkması gereken hayvanları zamanında tespit edebilmek süt çiftliği işletmeleri için hayati önem taşımaktadır.

BenimSürüm Sürü Yönetim Programı

Tüm bunların nerede bir arada olduğunu düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. BenimSürüm Sürü Yönetim Programı yukarıda belirtilen başlıklar ve daha fazlasını sağlamaktadır. Girmiş olduğunuz verilerinizin kaybolmasını da önlemektedir. Süt sığırcılığı işletmeleri için hayati önem taşıyan bu başlıkların hepsini bir arada kolayca kullanabilirsiniz.
Çiftçilerimizden Dinleyin

BenimSürüm

Mastitis Tespit Cihazı - MastiPro

blog başlığı

SÜRÜ YÖNETİM PROGRAMI

Çiftliklerde Teknoloji Kullanımı Neden Önemlidir?

Çiftliklerde teknoloji kullanımının her bir hayvandan gelen maksimum verimle çok yakından bir ilişkisi bulunmaktadır.

blog başlığı

İNEKLERDE MASTİTİS

İneklerde Mastitis Sorunu ve Tespiti

Tüm dünyada süt endüstrisi için maliyetli bir meme hastalığı. Mastitis sorunu yaşayan işletmelerde somatik hücre sayısı arttığı için meme sağlığı olumsuz etkilenmekte, süt üretimi azalmaktadır.

blog başlığı

RASYON HAZIRLAMA

Süt İneği Yem Rasyonu Nasıl Yapılır?

Süt ineği yem rasyonu yaparken nelere dikkat edilmesi gerekir? Hangi konularda erken önlem alırsanız, süt ineğinden daha fazla verim alabilirsiniz?

BenimSürüm 600+ üzerinde firma tarafından kullanılıyor.

brands
brands
brands
brands
brands
brands

BenimSürüm - Sürü Yönetim Programı

Ücretsiz Kayıt Olun
© 2023 BenimSürüm.