Kapat

Neden Yaz Aylarında İneklerde Meme İltihaplanmalarına Sık Rastlanır?

Gerçekten de yaz aylarında sütte hem somatik hücre sayısı daha fazladır hem de ineklerde İneklerde Meme İltihaplanmaları daha sıkça görülmektedir.

Yaz Aylarında İneklerde Meme İltihaplanmaları

Süt ineklerinde sıcaklık stresinin olması gibi tek bir neden ile böylesi bir etki­nin ortaya çıkması açıklanamaz. Zira bir dizi etmen hayvanlarda sıcaklık stresinin meydana gelmesinde etkin rol oynar. Nitekim hayvanlarda sıcaklık stresinin meydana gelmesinde;

● Vücutta sıcaklık ile kan dolaşımı yük altına girer (nabız artar, solunum yükselir, iç vücut sıcaklığı artar vb.). Böyle hallerde yem tüketimi azalır ve genelde strese neden olur.

● 25°C’lik bir çevre sıcaklığından itibaren yem tüketimindeki gerileme daha bir belirgindir. Böylece ketozis riski artar, sütte üre içeriği yükselir, vücutta madde değişim olayları baskı altında kalır, sütte somatik hücre sayısı artar.

● İnekler sıcakta genelde sütü yavaş bırakırlar. Böylece enfeksiyon riski artarak koli mastitislerin meydana gelme olasılığı yükselir, artan sinek populasyonu da mastit etmenlerinin taşınmasında etkin role sahiptir.

● Bir hayvanın süt verimi ne denli yüksek ise, o hayvanın vücut madde değişiminde ısı üretimi de o denli yüksek olur. Bu nedenle de elit hayvanların sıcaklık stresine karşı olan duyarlılıkları düşük süt veren hayvanlara kıyasla çok daha fazladır.

İneklerde Mastitis Sorunlarına Karşı Alınabilecek Önlemler

Yüksek somatik hücre sayısına sahip süte ve ineklerde mastitis sorunlarına karşı alınabilecek önlemler aşağıda özetlenmiştir:

● Sürüde, klinik mastitis olaylarının oluş sıklığı ve şiddeti, hayvanların kuru dönem test bulguları, tank sütü somatik hücre sayısı vb. bilgiler kaydedilmeli ve takip edilmelidir.

● Tank sütü somatik hücre sayısı ve süt ineklerinde somatik hücre sayısı periyodik aralıklarla ölçülmeye devam edilmelidir.

● İlgili testler, öncelikle somatik hücre sayısı en yüksek olan 10 hayvanda yapılmalıdır.

● Enfeksiyon baskısının azalması için gerekli hijyen uygulamaları ve tedavi protokolleri belirlenmelidir.

● İneklerde Mastitis etmenleri ve bulaşımda kritik noktalar saptanmalı, bakteriyolojik analizlerden elde edilen bilgiler dikkate alınarak sorunlara bir planlama dahilinde yaklaşılmalıdır. Sürüde kritik kontrol noktalarının tanımlanması olası mevcut yetersizliklerin ortadan kaldırılması bakımından önem taşır.

● Her 3-4 ayda bir işletme sağlık sorumlusu ve üretici arası karşılıklı bilgi alışverişi olmalıdır.

Çiftçi

Şu soruları olumlu yanıtlıyorsanız, BenimSürüm kullanabilirsiniz.

1. Akıllı bir cep telefonunuz ya da bilgisayarınız var mı? Internete erişiminiz var mı?

2. Günde 10 dakika çiftliğiniz için düzenli veri girmeye hazır mısınız?

3. Kızgınlık, tohumlama, kuruya çıkarma ve doğum gibi işlerde inekleri tek tek takip etmeniz gerektiğini biliyor musunuz?

4. Arada sırada da olsa, bazı işleri unuttuğunuz oluyor mu?

5. Size işlerinizi hatırlatacak bir yardımcınız olsa, çok daha verimli çalışabileceğinize inanıyor musunuz?

 

Çiftçilerimizden Dinleyin

BenimSürüm

Mastitis Tespit Cihazı - MastiPro

blog başlığı

SÜRÜ YÖNETİM PROGRAMI

Çiftliklerde Teknoloji Kullanımı Neden Önemlidir?

Çiftliklerde teknoloji kullanımının her bir hayvandan gelen maksimum verimle çok yakından bir ilişkisi bulunmaktadır.

blog başlığı

İNEKLERDE MASTİTİS

İneklerde Mastitis Sorunu ve Tespiti

Tüm dünyada süt endüstrisi için maliyetli bir meme hastalığı. Mastitis sorunu yaşayan işletmelerde somatik hücre sayısı arttığı için meme sağlığı olumsuz etkilenmekte, süt üretimi azalmaktadır.

blog başlığı

RASYON HAZIRLAMA

Süt İneği Yem Rasyonu Nasıl Yapılır?

Süt ineği yem rasyonu yaparken nelere dikkat edilmesi gerekir? Hangi konularda erken önlem alırsanız, süt ineğinden daha fazla verim alabilirsiniz?

BenimSürüm 600+ üzerinde firma tarafından kullanılıyor.

brands
brands
brands
brands
brands
brands

BenimSürüm - Sürü Yönetim Programı

Ücretsiz Kayıt Olun
© 2023 BenimSürüm.