Kapat

Besi İşletmeleri İçin Sürü Yönetim Sistemi Neden Gerekli?

Besi işletmeleri, verilen rasyonun karlılığa etkisini takip ederek işletmelerini yönetirler. Rasyonun maliyetindeki değişimler ve et fiyatlarının dalgalanması, Sürü Yönetim Sistemi ile kolayca hesap edilebilir.

Besi İşletmeleri İçin Sürü Yönetim Sistemi

Modern besi çiftliklerinde en önemli maliyet kalemi yem alımlarıdır. Yemler hayvanlara farklı aylarda farklı oranlarda verilir.Hayvanlarda, yemin verim karşılığı ise alınan kilodur. Bir işletmenin karlılığını yönetebilmesi için verilen yemlerin, o hayvanlarda sebep olduğu kilo artışına etkisi incelenebilmelidir.

Besiciliğe yönelik yazılımlarda, tek bir ekranda bir grup hayvan için giriş maliyeti, rasyon maliyeti ve işletme maliyeti ile kilo alımı sonucu oluşacak satış fiyatı kolayca incelenebilmelidir.

Yem ve rasyon yönetimi, hem teknik olarak en düşük maliyetle gereken proteinin hayvanlara verilmesini sağlamak hem de en uygun fiyatlı karışımın hazırlanmasını temin etmek bağlamında önemlidir. Rasyon hazırlanırken, ihtiyacın karşılanmasının yanında, farklı gruplardaki hayvanlara kazandırdığı kilo alımlarının da raporlanması gerekir.

Besicilik, genelde gruplama yapılarak daha kolay yönetilebilir. Ancak maliyetlerin grup temelli olarak yönetilmesi gerekmektedir. Grup temelli yemleme yapıldığı için yem maliyetleri rasyon üzerinden kolayca yansıtılabilir. Ancak, genel giderlerin o esnada işletmede bulunan gruplara sayılarına göre dağıtılması gerekir.

Besicilik ve Kârlılığın Önemi

Besicilikte bir diğer önemli işlevsellik de, istenilen her an mevcut karlılığı görebilmektir. Buna göre haftalık rasyon kararları değiştirilebilir, ya da kilo alımları kontrol altında tutulabilir. Bu açıdan BenimSürüm Sürü Yönetim Sistemi Besicilik Modülü ile, cep telefonlarından dahi işletme raporları kolayca alınabilir. Ayrıca BenimSürüm, işletme maliyetlerini otomatik olarak gruplara dağıtır. Uygulamada rasyonun reçetesinin sisteme girilmesi yeterlidir. Uygulama stok alımlarına göre rasyon maliyetini otomatik olarak hesaplayabilir.

Besicilik Modülü Maliyet İşlevleri

Alış ve Satış Fiyatları

Çiftliğinizdeki hayvanların ilk satın alma maliyeti ile hayvanın karkas bilgilerini ya da canlı ağırlık satışlarını girebilirsiniz.

Rasyon Maliyeti

Uyguladığınız reçeteye göre, son alış fiyatlarına göre harcanan yem miktarı otomatik olarak maliyetlendirilir.

Kilo/Verim Yönetimi

Gruptaki hayvanların kilolarını ölçerek grubun kilo alım performansını ve beklenen geliri otomatik hesaplanabilir.

Böylece işletmeci, tek bir tıklama ile ister bir hayvanın, isterse bir grubun tüm maliyetini görebilir, kilo alımına göre satış fiyatından elde edilecek kârı kolayca inceleyebilmektedir.

Çiftçilerimizden Dinleyin

BenimSürüm

Mastitis Tespit Cihazı - MastiPro

blog başlığı

SÜRÜ YÖNETİM PROGRAMI

Çiftliklerde Teknoloji Kullanımı Neden Önemlidir?

Çiftliklerde teknoloji kullanımının her bir hayvandan gelen maksimum verimle çok yakından bir ilişkisi bulunmaktadır.

blog başlığı

İNEKLERDE MASTİTİS

İneklerde Mastitis Sorunu ve Tespiti

Tüm dünyada süt endüstrisi için maliyetli bir meme hastalığı. Mastitis sorunu yaşayan işletmelerde somatik hücre sayısı arttığı için meme sağlığı olumsuz etkilenmekte, süt üretimi azalmaktadır.

blog başlığı

RASYON HAZIRLAMA

Süt İneği Yem Rasyonu Nasıl Yapılır?

Süt ineği yem rasyonu yaparken nelere dikkat edilmesi gerekir? Hangi konularda erken önlem alırsanız, süt ineğinden daha fazla verim alabilirsiniz?

BenimSürüm 600+ üzerinde firma tarafından kullanılıyor.

brands
brands
brands
brands
brands
brands

BenimSürüm - Sürü Yönetim Programı

Ücretsiz Kayıt Olun
© 2023 BenimSürüm.