Kapat

Büyükbaş Çiftliğinde Çalışan Faktörünün Etkisi

Öncelikle bir büyükbaş çiftliği kurulduğunda, işletmeyi çalıştıracak olan, o işletmenin çalışanları olup bu grubun kendi içerisinde iyi kurgulanmış olması toplam kârlılığı etkiler.

Büyükbaş Çiftliğinde Çalışan Faktörü

Bir büyükbaş çiftliğinde insanları bir araya getirip haydi herkes işini yapsın anlayışı arzu edilen başarıyı getirmeyecektir. Bu nedenle çalışan eğitimi, is planlaması gibi konular daha fazla önem kazanmaktadır. Bu yazıda büyükbaş hayvancılık işletmelerinde çalışanların kendi işlerine bakış açısı, karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri teknik, sosyal ve ekonomik yönler açısından değerlendirmeye alınacaktır.

Sosyal Açıdan Değerlendirme

Hayvancılık işletmeleri planlanırken işletme, çalışan faktörü dikkate alınmadan planlanmaktadır. Oysa çalışanın işini yapmasını kolaylaştırıp rahatlatacak uygun bir iş ortamında çalışması iş etkenliği üzerinde belirleyicidir.

Çalışanların sürünüzü doğru bir şekilde takip edebilmesi gerekmektedir. Hayvanlarınızın bilgilerini tek tek ve anlık olarak sisteme kaydetmeleri çok önemlidir. Aynı anda sağımhanede ya da ahırda gerekli bilgileri girebileceği bir sürü yönetim programı kullanabilmeliler. BenimSürüm Sığır Takip programı kullanımı kolay, aynı anda birden fazla kullanıcının giriş yapabildiği çalışanlarınıza çok yardımcı olacak bir sürü takip programıdır.

Personelin içinde bulunduğu çalışma ortamı ve onu etkileyen fiziksel koşullar verimliliği etkilemektedir. Bu koşulların uygun bir şekilde düzenlenmesi personeli daha istekli çalışmaya yöneltmekte, işletmeyle bütünleşmesini kolaylaştırmaktadır. Daha uygun çalışma koşullarının yaratılması, sadece ekonomik bir zorunluluk değil, çağdaş işletmecilik anlayışı içinde sosyal ve insancıl bir gereksinim olarak da değerlendirilmelidir.

Bu nedenle işletmelerde çalışan kişilerin çalışma koşullarının dikkate alınması iş tanımlarının yapılarak ne yapacağının, nasıl yapılacağının kişiye eğitimle verilmesi ve çalışma için gerekli altyapının sağlanmış olduğundan emin olunması gerekir.

Ekonomik Açıdan Değerlendirme

Süt sığırcılığında teknik bilgi, üretim ve üretimin ekonomisi ile doğrudan ilişkili olan kriterler üzerinde belirleyici etkilere sahiptir. Teknik bilgi kullanılarak ideal kriterler elde etmek mümkün iken bu bilgiler kullanılmadığında kârlılık da olumsuz yönde etkilenmektedir.

Büyükbaş Çiftliğinde işin uzmanı olan Zooteknist, Veteriner Hekim ve Teknisyen çalıştırmaktan kaçınarak ucuz işçilikle maliyeti düşürme düşüncesi süt sığırcılığında kayıpları bilmeden daha da artırmaktadır.

Bu düşüncenin işletme kârlılığına olan olumsuz etkilerinin bilincinde olan bir yetiştirici, böyle bir bakışın sonuçlarını dikkate alarak işi uzmanına bırakma, uzmanın işinden kolaylıkla vazgeçmeyecek avantajlara sahip kılma ve sürekliliği sağlama gayretinde olur.

Süt Sığırcılığını Teknik Açıdan Değerlendirme

Son yıllarda hayvancılık işletmelerine ve süt sığırcılığına yapılan destekler nedeniyle büyük bir girişimci grup, bu alana yatırım yapmak için arayış içerisine girmiş durumdadır. Ancak; piyasada oluşan bu talep, bazı kesimlerin ilgisini çekmiş ve bu işte birikim, tecrübe ve teknik bilgiye sahip olmayan çeşitli şirket grupları da yatırımcılara hayvancılık işletmeleri konusunda hizmet verdiklerini ilan eder duruma gelmişlerdir.

Bu konuda piyasada şirketlerin sunduklarını ilan ettikleri hizmetleri verip veremediklerini kontrol eden bir mekanizmanın olmaması da bu açığın oluşmasında tetikleyicidir. Oysa hayvancılık, emek yoğun sektörden bilgi yoğun teknik sektör olma yönünde gelişme göstermiştir, işletmelerin organizasyonlarını devamlı izlemesi ve ihtiyaçlara göre düzenlemeleri gerektiği bugün herkesçe kabul edilen bir olgudur.

İşletmenin verimli ve etkin olması, işletmeye ve göreve en uygun nitelikli elemanın seçilmesini sağlayacak etkin bir seçim sistemi ile sağlanır, iyi bir seçim sisteminde ise gerçekleşmesi gereken ön çalışmalar arasında iş analizi, personel planlanması ve personel kaynaklarının belirlenmesi gibi çalışmalar yer almaktadır.

BenimSürüm ile Takip Et Rahat Et

Günümüzde çiftliklerde oluşabilecek zararların önüne geçmek için sürü takip programları lüks değil ihtiyaçtır. Yurtdışında uzunca bir süredir karlılığı artırmak için bu tür sistemler kullanılmaktadır.

Süt verimini artırmak ve diğer tüm konular için siz de BenimSürüm Sürü Yönetim Programı kullanın. Detaylı özellikleri incelemek için tıklayın. Tüm bu özellikler için hemen sizde BenimSürüm sistemine dahil olabilirsiniz.

BenimSürüm ile ilgili gelişmelerinden haberdar olmak istiyorsanız Facebook sayfamızı takip edebilirsiniz. Sistem kullanımı ve ürünlerimiz ile ilgili videoları izlemek için Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın.

Çiftçilerimizden Dinleyin

BenimSürüm

Mastitis Tespit Cihazı - MastiPro

blog başlığı

SÜRÜ YÖNETİM PROGRAMI

Çiftliklerde Teknoloji Kullanımı Neden Önemlidir?

Çiftliklerde teknoloji kullanımının her bir hayvandan gelen maksimum verimle çok yakından bir ilişkisi bulunmaktadır.

blog başlığı

İNEKLERDE MASTİTİS

İneklerde Mastitis Sorunu ve Tespiti

Tüm dünyada süt endüstrisi için maliyetli bir meme hastalığı. Mastitis sorunu yaşayan işletmelerde somatik hücre sayısı arttığı için meme sağlığı olumsuz etkilenmekte, süt üretimi azalmaktadır.

blog başlığı

RASYON HAZIRLAMA

Süt İneği Yem Rasyonu Nasıl Yapılır?

Süt ineği yem rasyonu yaparken nelere dikkat edilmesi gerekir? Hangi konularda erken önlem alırsanız, süt ineğinden daha fazla verim alabilirsiniz?

BenimSürüm 600+ üzerinde firma tarafından kullanılıyor.

brands
brands
brands
brands
brands
brands

BenimSürüm - Sürü Yönetim Programı

Ücretsiz Kayıt Olun
© 2023 BenimSürüm.