Kapat

Çiftliğinizde Kârlılığı Arttırmak

Her türlü ekonomik faaliyette olduğu gibi süt sığırcılığında da temel amaç en yüksek karlılığın elde edilmesidir. Süt sığırcılığında kar çok değişik odaklara dağılmış durumdadır. Çiftliğinizde Kârlılığınızı Arttırmak için sürünün sağlıklı olması, döl veriminde aksaklık olmaması, ineklerden yüksek kalitede ve miktarda süt alınması gereklidir.

Çiftliğinizde Kârlılığı Arttırmak

Kârlılıkla doğrudan ilgili etmenlerle ilgili bir takım aksaklıkların ortaya çıkmaması için ön koşul, çok sağlıklı bir Sürü Takip Sisteminin olmasıdır.

Sağmal inek sayısının 5-10 başla sınırlı olduğu işletmelerde bu kayıtların elle tutulması genellikle yeterli olmakta ve amaca büyük ölçüde hizmet edebilmektedir. Buna karşılık 20 ve üzeri sağmal inekten oluşan sürülerde bu kayıtların elle tutulması neredeyse olanaksızdır.

Dünyada Sürü Yönetimi Sistemi Nasıl?

ABD

Amerika Birleşik Devletleri nde aynı sürü büyüklüğüne sahip işletmeler arasında yapılan değerlendirmelerde, kayıtlarını Sürü Yönetim Sistemi ile tutan işletmelerin; Sürü Takip Sistemi ile kayıt tutmayan işletmelere göre hayvan başına yılda 363 kg fazla süt sattığını saptamıştır.

Hollanda

Hollanda’da sürü yönetiminde teknoloji kullananlar ve kullanmayanlar üzerinde araştırma yapılmıştır. Bu sonuçlara göre otomatik yoğun yem yemleme sistemi kullanımı, inek başına yıllık süt veriminde 102 kg, süt proteini veriminde 4.95 kg, süt yağı veriminde 5.52 kg’lık bir artış sağlamıştır.

İsrail

Benzer şekilde buzağılama aralığı aktivite ölçüm sisteminin kullanılması sonrasında 5,7 gün düzeyinde kısalmıştır. İsrail’de sürü yönetim sistemini kullanan 66 süt sığırcılığı işletmesine ait sonuçların değerlendirildiği bir çalışmada, servis periyodunda 14,7 günlük azalış ve süt veriminde 275 kg düzeyinde bir artış sağlandığını göstermiştir.

 

Sürü Yönetim Sistemi Nasıl Destek Sağlamaktadır?

Sürü Yönetim Sistemi sayesinde İneklerin ne zaman kuruya çıkarılacağı, buzağılama aralığı, buzağı başına tohumlama sayısı gibi bilgiler günlük olarak kayıt edilir. BenimSürüm, sürü yönetim takip programı sayesinde buzağılama aralığı, buzağılama kolaylığı, kızgınlık tarihi, tohumlama tarihi, döl verimliliği, düzensizliği, kuruya çıkma tarihi, beklenen buzağılama tarihi gibi bilgiler işlenir.

Bilgisayar ve mobil uygulama üzerinden gün gün rapor verilir.

Sürü Yönetimi Programı kullanıldığında; buzağılama ile ilgili tüm bilgiler, Laktasyon eğrileri, satılan ya da satın alınmış hayvanların durumu, süt verimi kayıtları, 305 ve 365 günlük Laktasyon verim tahmini sürü sağlığı işlem listesi, daha özel ihtimam gösterilecek bireyler listesi, buzağılama doğum bilgileri, değişik parametrelere ilişkin grafikler gibi sürü idare verileri ile yetiştirme bilgileri ve Rasyon hazırlamaya ilişkin bilgiler elde edilmiş olur.

Çiftçilerimizden Dinleyin

BenimSürüm

Mastitis Tespit Cihazı - MastiPro

blog başlığı

SÜRÜ YÖNETİM PROGRAMI

Çiftliklerde Teknoloji Kullanımı Neden Önemlidir?

Çiftliklerde teknoloji kullanımının her bir hayvandan gelen maksimum verimle çok yakından bir ilişkisi bulunmaktadır.

blog başlığı

İNEKLERDE MASTİTİS

İneklerde Mastitis Sorunu ve Tespiti

Tüm dünyada süt endüstrisi için maliyetli bir meme hastalığı. Mastitis sorunu yaşayan işletmelerde somatik hücre sayısı arttığı için meme sağlığı olumsuz etkilenmekte, süt üretimi azalmaktadır.

blog başlığı

RASYON HAZIRLAMA

Süt İneği Yem Rasyonu Nasıl Yapılır?

Süt ineği yem rasyonu yaparken nelere dikkat edilmesi gerekir? Hangi konularda erken önlem alırsanız, süt ineğinden daha fazla verim alabilirsiniz?

BenimSürüm 600+ üzerinde firma tarafından kullanılıyor.

brands
brands
brands
brands
brands
brands

BenimSürüm - Sürü Yönetim Programı

Ücretsiz Kayıt Olun
© 2023 BenimSürüm.