Kapat

Süt İneklerini Kuruya Çıkarma

Meme bezi fizyolojik ve biyokimyasal değişikliklerin şekillendiği karmaşık bir organdır. Süt ineklerinin kuruya çıkarma dönemi ise, meme bezinde biyokimyasal ve hücresel değişikliklerin yaşandığı bir geçiş sürecidir.

Süt İneklerini Kuruya Çıkarma

Kuruya Çıkarma yönetimi, mastitis kontrol programlarının son derece önemli bir parçasıdır. Bu dönem meme sağlığı açısından oldukça kritiktir. Çünkü bu dönemde meme epiteli dinlenir, yenilenir ve bir sonraki laktasyona hazırlık yapar.

Buna ek olarak kuru dönem sadece meme sağlığı ve süt verimi yönünden değil aynı zamanda ineğin yaklaşan doğuma metabolik açıdan, özellikle doğum öncesi ve sonrası rastlanan vitamin, mineral madde dengesizliklerine bağlı hastalıkların önlenmesi için gerekli rezervlerin oluşturulmasına da yardımcı olur.

Ücretsiz Kullanmaya Başlayın

BenimSürüm’ü hemen ücretsiz kullanmaya başlayın.
Ücretsiz kullanım, tüm işlevselliği sunar ancak hayvan sayısı ile sınırlıdır. Hemen üye olabilirsiniz.

Kuruya Çıkarma Süresi ve Önemi

Yapılan çalışmalarda kuru dönem süresinin 4 hafta kadar kısa, 10 hafta kadar uzun da sürebilir. Ancak, meme sağlığı ve süt verimi yönünde en uygun sürenin 50-70 gün olduğu bildirilmiştir. Kuru dönem süresi 40 günden kısa tutulduğunda, meme bezi aktif involüsyondan sonra kolostrogenezis dönemine geçmektedir. Bu durumda izleyen laktasyon döneminde süt verimi beklenenden düşük olmaktadır.

Yapılan çalışmalara göre kuru dönem süresinin çok kısa tutulduğunda izleyen laktasyonda %18-29 oranında verim kaybı şekillenmektedir. Kuru dönem süresi 70 günden fazla tutulması durumunda da devam eden laktasyon süresinin azalması sonucu elde edilecek toplam süt miktarında azalmaya sebep olduğu gibi, doğuma kadar ineğin yağlanmasına neden olacaktır.

BenimSürüm Sığır Takip Programı hayvanlarınızın ne zaman Kuruya Çıkarması gerektiğini size e-posta yoluyla bildirmektedir. Bir büyükbaş hayvanın yaşam döngüsüne göre hazırlanmış Sığır Takip Programı sizin yerinize gebe hayvanlarınızın Kuruya Çıkarma dönemini takip etmektedir.
Sürüye Bakış - Gestation

Kuru Dönem Tedavisi ve Önemi

Yapılan çalışmalarda süt ineklerin yaklaşık %48’inin kuru dönemin ilk 3 haftasında enfekte oldukları ve bu enfeksiyonların yaklaşık yarısının gelecek laktasyon dönemi için kalıcı olabildiği belirtilmiştir. Bu nedenle, kuru dönem antibiyotik tedavisi kuru dönem başlangıcında memede var olan enfeksiyonların ortadan kaldırılmasında ve yeni enfeksiyon oluşumunun engellenmesinde en etkili yol olarak görülmektedir.

Çeşitli araştırmalar sonunda, kuru dönem başında kullanılan uzun etkili meme içi antibiyotiklerle tedavi oranının artırılıp, yeni enfeksiyon riskinin azaltılabileceği ortaya konmuştur. Bu nedenle kuru dönem tedavisi uzun yıllardır mastitis kontrol programlarının en önemli unsurlarından biri olarak kabul edilmektedir.

Çiftçilerimizden Dinleyin

BenimSürüm

Mastitis Tespit Cihazı - MastiPro

blog başlığı

SÜRÜ YÖNETİM PROGRAMI

Çiftliklerde Teknoloji Kullanımı Neden Önemlidir?

Çiftliklerde teknoloji kullanımının her bir hayvandan gelen maksimum verimle çok yakından bir ilişkisi bulunmaktadır.

blog başlığı

İNEKLERDE MASTİTİS

İneklerde Mastitis Sorunu ve Tespiti

Tüm dünyada süt endüstrisi için maliyetli bir meme hastalığı. Mastitis sorunu yaşayan işletmelerde somatik hücre sayısı arttığı için meme sağlığı olumsuz etkilenmekte, süt üretimi azalmaktadır.

blog başlığı

RASYON HAZIRLAMA

Süt İneği Yem Rasyonu Nasıl Yapılır?

Süt ineği yem rasyonu yaparken nelere dikkat edilmesi gerekir? Hangi konularda erken önlem alırsanız, süt ineğinden daha fazla verim alabilirsiniz?

BenimSürüm 600+ üzerinde firma tarafından kullanılıyor.

brands
brands
brands
brands
brands
brands

BenimSürüm - Sürü Yönetim Programı

Ücretsiz Kayıt Olun
© 2023 BenimSürüm.