Kapat

Rasyon Oluştururken Dikkat Edilmesi Gereken 4 Madde

Doğru rasyonu oluşturarak hem sürü sağlığını koruyabilir, hem verimliliğinizi arttırabilir hem de en yüksek gider kalemlerinden biri olan yem maliyetini minimuma indirebiliriz.

Rasyon Oluştururken Dikkat Edilmesi Gereken 4 Madde

Yem maliyeti, hayvancılık işletmelerinde en büyük işletme giderleri arasında yer almaktadır. Kârlı bir hayvancılık yapabilmek için yem giderlerinin minimuma indirilmesi gerekmektedir. Bunun için, sürünüzdeki hayvanların ihtiyaçlarına uygun bir şekilde beslenme programlarının hazırlanması gerekir. Hayvanların besin ve kuru madde gereksinimlerini karşılayan, iki veya daha fazla yem maddesinin karışımından oluşan günlük yem karışımlarına rasyon adı verilir. Rasyonlar hayvanların günlük besin ihtiyaçlarını karşılayabilir düzeyde olmalıdır. Uygun çevre koşullarında, yaş, canlı ağırlık ve verimine göre beslenen hayvanlardan genetik kapasitesi düzeyinde verim alınabilmektedir. Besin ihtiyacına karşılık yanlış hazırlanmış bir rasyon, sürü genelinde beslenme bozukluklarına sebep olabilir.

Hayvancılık işletmelerinde hedeflenen verimin elde edilebilmesinde, hayvan beslemenin büyük önemi vardır, çünkü rasyonun kalitesi verimi doğrudan etkiler ve rasyonda şekillenebilecek dengesizlikler verimin düşmesine neden olur. Aynı zamanda yem maliyeti de toplam üretim masraflarının %50-60’dan fazlasını oluşturduğu için, rasyonun ekonomik olarak oluşturulması büyük önem taşımaktadır.

Rasyon hazırlamanın en temel noktası, hayvanların besin ihtiyaçlarını dengeli bir şekilde karşılayan en düşük maliyetli rasyonu hazırlayabilmektir. Rasyon hazırlanırken 4 temel noktaya dikkat edilmesi gerekir:

1) Hayvanların Besin Madde Gereksinimleri

Rasyon hazırlanacak hayvanların canlı ağırlık, verim düzeyi, fizyolojik durumu ve çevre faktörlerine göre değişen günlük besin madde gereksinimleri (enerji, protein vb.) vardır. Bunların bilinmesi doğru bir rasyonun oluşturulmasını sağlar.

2) Yem Hammaddelerinin Besinsel İçeriği

Hayvan ihtiyaç duyduğu enerji, protein vb. gereksinimlerini yem hammaddelerinden sağlayacağı için, rasyonda kullanılması düşünülen yem hammaddelerinin besin madde içeriklerinin bilinmesi gereklidir.

3) Yem Hammaddeleri için Sınırlayıcı Özellikler

Rasyon hazırlanırken kullanılan hammaddelerin neler olduğu ve miktarları oldukça büyük öneme sahiptir. Bazı maddelerin fazla kullanımı hem hayvan sağlığını hem de rasyonun kompozisyonunu bozmaktadır. Örnek olarak; ruminant rasyonlarında melasın %7’den fazla kullanılması yemde topaklanmaya ve yemin korunmasında sorunlara neden olabilir.

4) Hammadde Maliyetleri

Her ne kadar rasyon karışımı, ağırlıklı olarak sürü ihtiyacına göre oluşturulsa da, rasyona dahil edilen yemlerin maliyet açısından da önemi büyüktür. Ekonomik bir hayvancılık için hazırlanan rasyonların maliyetinin düşürülmesi gerekir. Aksi takdirde, işletmenin kâra geçmesi oldukça zor olacaktır.

Bu maddeler göz önüne alınarak yapılacak olan doğru rasyon programları, hem beslenme maliyetini düşürecek, hem de verimliliği artıracaktır. BenimSürüm Sürü Takip Programı’nda bulunan Rasyon Modülü ile sürünüzdeki hayvanların besin ihtiyaçlarına yönelik bir rasyon planını ekonomik bir şekilde oluşturabilirsiniz. Bu sayede hem işletme giderlerinizi azaltabilir hem de hayvanlarınıza doğru bir besleme sağlayabilirsiniz. Hayvanlarınızın doğru bir şekilde beslenmesiyle birlikte, çeşitli beslenme hastalıklarının da önüne geçileceği için, bu hastalıklardan doğacak maddi kayıplar da engellenir. Rasyon Modülü, elinizdeki yem stoğu ile en doğru rasyonu hazırlamaya yardımcı olurken aynı zamanda mevcut maliyetlerinizi öngörmenizi de sağlamaktadır.

Çiftçilerimizden Dinleyin

BenimSürüm

Mastitis Tespit Cihazı - MastiPro

blog başlığı

SÜRÜ YÖNETİM PROGRAMI

Çiftliklerde Teknoloji Kullanımı Neden Önemlidir?

Çiftliklerde teknoloji kullanımının her bir hayvandan gelen maksimum verimle çok yakından bir ilişkisi bulunmaktadır.

blog başlığı

İNEKLERDE MASTİTİS

İneklerde Mastitis Sorunu ve Tespiti

Tüm dünyada süt endüstrisi için maliyetli bir meme hastalığı. Mastitis sorunu yaşayan işletmelerde somatik hücre sayısı arttığı için meme sağlığı olumsuz etkilenmekte, süt üretimi azalmaktadır.

blog başlığı

RASYON HAZIRLAMA

Süt İneği Yem Rasyonu Nasıl Yapılır?

Süt ineği yem rasyonu yaparken nelere dikkat edilmesi gerekir? Hangi konularda erken önlem alırsanız, süt ineğinden daha fazla verim alabilirsiniz?

BenimSürüm 600+ üzerinde firma tarafından kullanılıyor.

brands
brands
brands
brands
brands
brands

BenimSürüm - Sürü Yönetim Programı

Ücretsiz Kayıt Olun
© 2023 BenimSürüm.