Kapat

Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinde Sera Gazı Emisyonlarını Azaltmak

Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinde Sera Gazı Emisyonlarını azaltmanın belli başlı yöntemleri bulunmaktadır. Bakalım gaz emisyonu için neler yapabiliriz?

Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinde Sera Gazı

Hayvancılık sektöründe, büyükbaş hayvanlarda sera gazı emisyonlarını azaltmak için;
a) Verim düzeyi düşük hayvan sayısı azaltılmalı, bölge koşullarına uyum gösteren ticari melezler geliştirilmeli,
b) Kurutulmuş ve sindirimi zor yemler yerine, silo yemi üretimi ve kullanımı yaygınlaştırılmalı,
c) Kolay sindirilebilen dane yem kullanımı ve yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim ve öğretim programları düzenlenmelidir.

Büyükbaş Hayvancılık işletmelerinde atıklar, özellikle hayvan gübresi, tarlaya atılıncaya kadar geçen süre içinde uygulanan depolama yöntemine bağlı olarak çok farklı oranlarda amonyak ve karbondioksit gazları açığa çıkarmaktadır. Hem saklama koşullarını değiştirerek hem de gübreden biyogaz eldesi ile açığa çıkan sera gazlarını azaltmak mümkündür.

Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinde Sera Gazı | BenimSürüm

Ülkemizdeki yaygın uygulamalarda hay­van gübresi a) ahırda (içerde), derin ahır gübresi ve/veya b) dışarıda, avlu gübresi olarak saklanmaktadır. Her iki durumda da yoğun oranlarda amonyak, metan, karbon­dioksit ve kükürtlü hidrojen gibi gazların sa­lınımı söz konusudur. Hem gübrenin top­rakta daha kullanılabilir olmasını sağlamak hem de çıkan sera gazlarını azaltmaya yö­nelik olarak ülkemizde yaygın olarak uygu­lanan fermantasyon sistemlerine alternatif olarak önerilen "toplu olgunlaştırma" dır.

Ara

Toplu Olgunlaştırma

Toplu olgunlaştırma a) soğuk ve b) sıcak olmak üzere iki yöntemle uygulanmaktadır. Bu yöntemler ile açığa daha az oranda veya azaltılmış oranda sera gazları ve amonyak bırakılır. Aynı zamanda bu yöntemler organik gübrenin toprakta değerlendirilme düzeyini de artırmaktadır.

Soğuk olgunlaşmada ahırdan taşınan ve gübreliğe getirilen gübre, ıslatıldıktan hemen sonra sıkıştırdığında, fermantasyon tamamen anaerobik (havasız) koşullarda sürmekte ve gübre yığınının ısısı çok yükselmektedir.

Sıcak olgunlaşmada gübreliğe taşınan gübre, yaklaşık 75 cm’lik bir yığın halinde hiç sıkıştırılmadan, anaerobik koşullarda yazın 1 gün, kışın 2 gün içinde ortam sıcaklığı 65°C’yi bulunca ıslatılarak, anaerobik koşulların sağlanması amacıyla tamamen sıkıştırılır. Soğuk ve sıcak olgunlaşma yöntemleri çevre ile uyumlu ahır gübresi saklama şeklidir.

Toplu olgunlaştırma yönteminin olumlu tarafları olmasına karşın; hayvan gübresi ve işletme atıklarının biyogaz (gübre gazı) üretim tesislerinde değerlendirilmesi durumunda çevre ile dost, temiz enerji kaynağı elde edilmiş olur.

Hayvancılık sektörünün değişen iklim koşullarına adapte olması ve sektörün iklim değişikliğine olan etkilerinin giderilebilmesi için çevreye ve insan sağlığına uyumlu hay­vancılık tekniklerinin geliştirilmesi ve arazi kullanım planlamalarına dayalı sürdürülebi­lir arazi yönetiminin yurt genelinde uygu­lanması ve yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.

BenimSürüm ile Takip Et Rahat Et

Günümüzde çiftliklerde oluşabilecek zararların önüne geçmek için sürü takip programları lüks değil ihtiyaçtır. Yurtdışında uzunca bir süredir karlılığı artırmak için bu tür sistemler kullanılmaktadır.

Süt verimini artırmak ve diğer tüm konular için siz de BenimSürüm Sürü Yönetim Programı kullanın. Detaylı özellikleri incelemek için tıklayın. Tüm bu özellikler için hemen sizde BenimSürüm sistemine dahil olabilirsiniz.

BenimSürüm ile ilgili gelişmelerinden haberdar olmak istiyorsanız Facebook sayfamızı takip edebilirsiniz. Sistem kullanımı ve ürünlerimiz ile ilgili videoları izlemek için Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın.

Çiftçilerimizden Dinleyin

BenimSürüm

Mastitis Tespit Cihazı - MastiPro

blog başlığı

SÜRÜ YÖNETİM PROGRAMI

Çiftliklerde Teknoloji Kullanımı Neden Önemlidir?

Çiftliklerde teknoloji kullanımının her bir hayvandan gelen maksimum verimle çok yakından bir ilişkisi bulunmaktadır.

blog başlığı

İNEKLERDE MASTİTİS

İneklerde Mastitis Sorunu ve Tespiti

Tüm dünyada süt endüstrisi için maliyetli bir meme hastalığı. Mastitis sorunu yaşayan işletmelerde somatik hücre sayısı arttığı için meme sağlığı olumsuz etkilenmekte, süt üretimi azalmaktadır.

blog başlığı

RASYON HAZIRLAMA

Süt İneği Yem Rasyonu Nasıl Yapılır?

Süt ineği yem rasyonu yaparken nelere dikkat edilmesi gerekir? Hangi konularda erken önlem alırsanız, süt ineğinden daha fazla verim alabilirsiniz?

BenimSürüm 600+ üzerinde firma tarafından kullanılıyor.

brands
brands
brands
brands
brands
brands

BenimSürüm - Sürü Yönetim Programı

Ücretsiz Kayıt Olun
© 2023 BenimSürüm.