Kapat

İneklerde Süt Verimi ve Üreme

Diğer evcil hayvanlarla karşılaştırıldığında, sığırların daha yüksek süt üretim kapasitesine sahip olması, dünya süt üretiminin büyük bir kısmının süt sığırlarından sağlanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu durum birim hayvan başına daha fazla süt almak için yoğun bir genetik ıslah çalışmasını da zorunlu kılmıştır. Bu ıslah çalışmaları sonunda, sağılan hayvan başına süt verimi artırılmıştır.

İneklerde Süt Verimi ve Üreme

Üreme etkinliği, hayvancılıkta kârlılığı etkileyen önemli bir faktördür. Süt sığırcılığındaki hızlı genetik ilerleme, süt verimindeki artışla birlikte üreme performansında bir düşüşe neden olmuştur.

Yüksek Verimli Hayvanlarda Üreme

İneklerde süt verimi ile üreme özellikleri arasında yüksek bir ilişki vardır. İneklerde süt verimi arttıkça üreme fonksiyonlarında bir gerileme görülmektedir. Bu durum da süt verimi ile üreme fonksiyonları arasında negatif bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Son yıllardaki çalışmalar, yüksek süt verimine sahip hayvanların ovaryum aktivitelerinin ertelendiği ve gebelik oranlarının da düştüğünü göstermiştir.

Yüksek Verimli Hayvanlarda Üreme Üzerine İklimin Etkisi

Yaz mevsiminde gözlemlenen sıcaklık stresi, süt sığırlarında düşük fertiliteye neden olan faktörlerden bir tanesidir. Yüksek sıcaklık, doğrudan üreme sisteminde farklı dokulardaki hücre fonksiyonlarını değiştirebildiği gibi, yem tüketimini azaltmak, solunum hızını artırmak ve kan akış hızını değiştirmek suretiyle dolaylı olarak da üreme performansını etkileyebilmektedir.

Sıcaklık stresi gibi çevre faktörleri, ineklerde kızgınlık döngüsündeki ilk folliküler gelişim dalgasındaki veya ovulasyon öncesi folliküler gelişim dalgasındaki follikülün dominantlık yeteneğini baskı altında tutmaktadır. Sıcaklık stresinin ikinci folliküler gelişimdeki dominant follikülün ya da folliküllerin 2-3 gün daha erken gelişmesine neden olmaktadır. Bu erken gelişim, sıcaklığın etkisiyle dominantlık fazının daha uzun sürmesine neden olarak ovule olan follikülün yaşlanmasına yol açmaktadır. Bu yaşlı folliküllerin ovulasyonu ise fertiliteyi olumsuz etkilemektedir.

Sıcaklık stresinin en fazla etkilediği üreme fonksiyonlarından bir tanesi de ineklerde kızgınlıktır. Sıcaklık stresi ineklerde kızgınlık belirtilerinin yoğunluğu ve süresini azaltıcı bir etkiye sahiptir. Yapılan bir çalışmada, 18.2°C’de kızgınlık 17 saat sürerken, 35.5°C’de bu süre 12.5 saate inmiştir.

Ayrıca kızgınlığın takibi için gelişmiş teknolojilerden faydalanmak süt sığırlarında süt veriminin artmasına doğrudan etki etmektedir. Kızgınlık Tespit Sistemi ile hayvanlarınızı gece gündüz takip edebilirsiniz. Bu sayede, kızgınlığa girdiği anda en doğru saatte tohumlamayı gerçekleştirebilirsiniz.

Genel olarak, yüksek verimli süt sığırlarında optimum döl verimine ulaşabilmek için yukarıda belirtilen hususların göz önünde bulundurulmasıyla döl verimi beklenilen seviyelere ulaştırabilir. Böylece üretimin olumsuz yönde etkilenmesi önlenecektir.

Çiftçi

Şu soruları olumlu yanıtlıyorsanız, BenimSürüm kullanabilirsiniz.

1. Akıllı bir cep telefonunuz ya da bilgisayarınız var mı? Internete erişiminiz var mı?

2. Günde 10 dakika çiftliğiniz için düzenli veri girmeye hazır mısınız?

3. Kızgınlık, tohumlama, kuruya çıkarma ve doğum gibi işlerde inekleri tek tek takip etmeniz gerektiğini biliyor musunuz?

4. Arada sırada da olsa, bazı işleri unuttuğunuz oluyor mu?

5. Size işlerinizi hatırlatacak bir yardımcınız olsa, çok daha verimli çalışabileceğinize inanıyor musunuz?

 

Çiftçilerimizden Dinleyin

BenimSürüm

Mastitis Tespit Cihazı - MastiPro

blog başlığı

SÜRÜ YÖNETİM PROGRAMI

Çiftliklerde Teknoloji Kullanımı Neden Önemlidir?

Çiftliklerde teknoloji kullanımının her bir hayvandan gelen maksimum verimle çok yakından bir ilişkisi bulunmaktadır.

blog başlığı

İNEKLERDE MASTİTİS

İneklerde Mastitis Sorunu ve Tespiti

Tüm dünyada süt endüstrisi için maliyetli bir meme hastalığı. Mastitis sorunu yaşayan işletmelerde somatik hücre sayısı arttığı için meme sağlığı olumsuz etkilenmekte, süt üretimi azalmaktadır.

blog başlığı

RASYON HAZIRLAMA

Süt İneği Yem Rasyonu Nasıl Yapılır?

Süt ineği yem rasyonu yaparken nelere dikkat edilmesi gerekir? Hangi konularda erken önlem alırsanız, süt ineğinden daha fazla verim alabilirsiniz?

BenimSürüm 600+ üzerinde firma tarafından kullanılıyor.

brands
brands
brands
brands
brands
brands

BenimSürüm - Sürü Yönetim Programı

Ücretsiz Kayıt Olun
© 2023 BenimSürüm.