Kapat

Süt İneklerinden Gelecekte Beklenenler Neler?

Bugüne kadar geçirilen yıllarda yetiştirme, yemleme, melezleme, manejman vb. konularda atılan olumlu yönlü adımlar, hayvan başına elde edilen süt verimi artışında etkin rol oynamıştır. Burada hayvan besleme açısından yapılan ekonomik davranımların ve besin maddelerinin etkin olarak kullanılmaları da ciddi katkılar sağlamıştır. Peki, süt inekleri ve süt verimi için gelecekte beklenenler neler?

Süt İneklerinden Gelecekte Beklenenler

Gelecekte hem global hem ulusal bazda hayvan başına süt veriminde az ya da çok artışlar olacaktır. Gelecekte asıl amaç, çok sivri (elit, verim düzeyi çok yüksek) hayvanların elde edilmesi olmamalıdır. Burada asıl amaç, sağlıklı hayvanlarla daha iyi finanse edilebilen bir işletmecilik ve bugünkünden çok daha efektif bir şekilde yemlemenin yapılması sonucu beklenti süt verimi artışlarının sağlanması olmalıdır. Bir diğer tanım ile asli amaç en yüksek üretim değil en yüksek marjinal kazancın elde edilmesi olmalıdır.

Süt İneklerinden Olası Beklentiler Nelerdir?

İnsanoğlunun süt ineklerinden nasıl bir beklenti içinde olabileceğini aşağıdaki haliyle özetlemek olasıdır. Buna göre hayvanlar;

a) Fiyat bakımından ucuz, yeterli ve sağlıklı süt üretsinler,

b) Besin maddeleri içeriği kalıtsal yetenekleri ölçüsünde yüksek süt verimi,

c) Üretilen sütlerden yöreye özgü nitelikli süt ürünleri yapabilsinler,

d) Tükettikleri yem besin maddeleri içeriklerini en efektif şekilde sütlerine yansıtabilsinler,

e) Metan, amonyak, fosfor vb. istenmeyen çevre kirlilik etmenleri bakımından daha az atık üretsinler istenir.

Nitekim günde 50 kg kadar süt veren bir hayvan, günde 6 kg kadar organik madde (OM) dışa atar. Bu miktar OM ile yaklaşık 1.6 kg protein, 2 kg kadar yağ, 2.4 kg dolayında laktoz boşaltıma uğratılır. Tüm bu verimleri vücuttaki rezervlerin parçalanmaya uğratılmadan yapılabilmesi için 700 kg kadar canlı ağırlığa (CA) sahip olan hayvanın her gün 7 MJ NELVkg KM’yi içeren 30 kg kadar kuru madde (KM) tüketmesi gerekir.

Sürü Takip Programı ile hayvanlarınızın süt verilerini günlük girerek geçmişe dair tüm kayıtlara kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Detaylı süt raporlamaları ile geleceğinizi doğru bir şekilde yönlendirebilirsiniz.

Ara

Yüksek Süt Verimi

Böylesi yüksek süt verimine (50 kg kadar) sahip olan bir süt ineğinde bu miktar süt için rumen, karaciğer ve süt bezlerinde meydana gelen çevrilimlerin düzeyinin aşağıdaki düzeylerde olduğu hesaplanmıştır.5 Buna göre:

Rumendeki çevrilimler: 7 kg kadar UYA- leri, 3 kg kadar mikrop proteini sentezi

Karaciğerin verimi: 60 kg kadar kan sirküle edilir,3.5 kg kadar glukoz kullanımı ile glukunogenes olayları meydana gelir, 0.5 kg kadar üre sentezlenir.

Süt bezlerinden kan akışı: Her kg süt sentezi için 500 litre kadar kan sirküle edilir.

Böylesi yüksek süt verimi ancak ve sadece sağlıklı ve verim potansiyeli olan hayvanlar tarafından gerçekleştirilebileceği aşikardır. Tüm bu verimlerin elbette döl verimi, iki buzağılama arası süre, tohum başına gebelik oranı vb. parametrelerin zarar görmeden başarılmasına çalışılması şarttır.

Çiftçi

Şu soruları olumlu yanıtlıyorsanız, BenimSürüm kullanabilirsiniz.

1. Akıllı bir cep telefonunuz ya da bilgisayarınız var mı? Internete erişiminiz var mı?

2. Günde 10 dakika çiftliğiniz için düzenli veri girmeye hazır mısınız?

3. Kızgınlık, tohumlama, kuruya çıkarma ve doğum gibi işlerde inekleri tek tek takip etmeniz gerektiğini biliyor musunuz?

4. Arada sırada da olsa, bazı işleri unuttuğunuz oluyor mu?

5. Size işlerinizi hatırlatacak bir yardımcınız olsa, çok daha verimli çalışabileceğinize inanıyor musunuz?

 

Çiftçilerimizden Dinleyin

BenimSürüm

Mastitis Tespit Cihazı - MastiPro

blog başlığı

SÜRÜ YÖNETİM PROGRAMI

Çiftliklerde Teknoloji Kullanımı Neden Önemlidir?

Çiftliklerde teknoloji kullanımının her bir hayvandan gelen maksimum verimle çok yakından bir ilişkisi bulunmaktadır.

blog başlığı

İNEKLERDE MASTİTİS

İneklerde Mastitis Sorunu ve Tespiti

Tüm dünyada süt endüstrisi için maliyetli bir meme hastalığı. Mastitis sorunu yaşayan işletmelerde somatik hücre sayısı arttığı için meme sağlığı olumsuz etkilenmekte, süt üretimi azalmaktadır.

blog başlığı

RASYON HAZIRLAMA

Süt İneği Yem Rasyonu Nasıl Yapılır?

Süt ineği yem rasyonu yaparken nelere dikkat edilmesi gerekir? Hangi konularda erken önlem alırsanız, süt ineğinden daha fazla verim alabilirsiniz?

BenimSürüm 600+ üzerinde firma tarafından kullanılıyor.

brands
brands
brands
brands
brands
brands

BenimSürüm - Sürü Yönetim Programı

Ücretsiz Kayıt Olun
© 2023 BenimSürüm.