Kapat

Besicilikte için Hayvan Refahı Nasıl Sağlanır?

Besi hayvancılığı, hayvancılığın bir koludur. Bazı işletmeler kendi yetiştirdikleri hayvanlardan besiye aldıkları gibi dışarıdan değişik işletmelerden veya yetiştiricilerin ürettikleri hayvanları toplayarak da besiye alırlar. Peki, Besicilikte hayvan refahı nedir?

Besicilikte Hayvan Refahı

Bu nedenle besicilik hayvancılık içinde ihtisaslaşmış bir faaliyet ve iş alanıdır. Sığır besiciliği: damızlık özelliği göstermeyen genç erkek ve dişiler ile süt sığırı işletmelerinden kadro dışı bırakılan düşük verimli ve yaşlı sığırlardan daha fazla miktarda ve daha kaliteli et elde edebilmek için bu hayvanlara kesimden önce belli bir süre özel bir besleme uygulanarak yapılan bir faaliyettir.

Sığır besiciliğinde en uygun olan ve en çok kullanılan hayvan materyali erkek buzağı, erkek dana ve tosundur. Süt sığırı işletmelerinde gebe kalmayan düve, değişik genital hastalıklara bağlı olarak gebe kalmayan her yaşta inek de besi materyali olarak kullanılabilir. Ayrıca, kastre (iğdiş) edilerek iş hayvanı olarak kullanılan her yaştan öküz de besi materyali olarak değerlendirilebilir.Besi yöntemlerine baktığımızda;

● Mera Besisi,

● Önce Mera Besisi, sonra Ahır Besisi,

● Ahır Besisi,

● Yarı açık besi,

● Tam açık besi, olarak sıralayabiliriz.

Besicilikte, yetiştiricilerin amacı azami üretim artışı sağlayarak gelirini arttırmaktır. Bu iki hedefe ulaşabilmek için hayvana insani değerlerden yoksun bir şekilde davranılabilir. işte sınırların zorlanması durumunda hayvan refahı devreye girmektedir.

Sığır Besiciliğinde Hayvan Refahında Uygun Koşulların Belirlenmesi

Bir sığır besiciliği işletmesinde (entansif veya ekstansif) olsun hayvan refahı ile ilgili koşullar belirlenirken tercih testleri, çevre koşulları ve epidemiyolojik çalışmalar ile birlikte konuyla ilgili tüm bilgiler dikkate alınır.

Besicilik yapılan bir işletmede hayvan refahı açısından AB konseyinin 98/58/EC direktifinde yer alan ve uyulması gereken kurallardan bazı önemli ve dikkat etmemiz gereken kuralları kısaca şöyle sıralayabiliriz:

Barınak

Besi yöntemine göre barınağın özellikleri değişmektedir. Çünkü hangi besi yöntemi olursa olsun barınakla ilgili faktörler doğrudan hayvan refahı üzerine etkilidir. Hayvan başına ayrılan alanın ve hava hacminin azalması, solunum sistemi hastalıklarında artışa neden olacağından hayvan refahının ölçülmesinde kriter olarak dikkate alınan sağlık durumunu olumsuz etkiler.

Zeminin yapısı ve altlık

Zeminin yapısı ve altlığın olması/olmaması veya yetersizliği başta verim olmak üzere hayvan refahını etkilemektedir. Sap altlığın kullanıldığı barınaklardaki sığırlar, ızgaralı zeminde ki sığırlara göre daha uzun süre yatarak zaman geçirirler. Uzun süreli yatanlarda topallık benzeri ortopedik rahatsızlıklar daha az olmaktadır. Beside, uygulanan veya uygulanacak yönteme göre zemin yapısı ve altlık tespiti yapılır.

Bakıcı

Bir besi işletmesinde bakıcının veya ekstansif tarzda işletmelerde hayvan yetiştiricisinin hayvanla olan ilişkileri ve tutumları çok önemlidir. Her şeyden önce hayvanların bakıcı veya yetiştirici tarafından muhakkak bir sefer kontrol edilmesi şarttır. Modern bakım teknikleri uygulanan işletmelerde hayvanlarla insan arasındaki ilişki asgariye indirilmiştir.

Her türlü gereksinimi insanlar tarafından karşılanan hayvanların refahı; hayvan sağlığı, yetiştirici sağlığı, gıda güvenliği, tüketici sağlığı ve en son basamakta kamu sağlığını yakından ilgilendirir. Hayvan refahı standart bir takım kurallar zincirinin oluşturduğu bütünsel, sürdürülebilir uygulamaları kapsar. Bu zincirin halkalarından birisinin olmaması halinde hayvan refahından bahsedilemez.

Besiciliğin Olmazsa Olmazları Düzenli Takip & Doğru Rasyon

Besi hayvancılığı için birçok parametreyi takip etmeniz gerekir. Hayvanların belirli bir sürede, yem maliyetlerini gözeterek kilo almasını sağlamak aynı zamanda ciddi bir hesap kitap işidir. Tüm dengelerin kontrol altında tutulmadığı bir besi çiftliği maalesef zarar etmeye mahkumdur.

Üzülmeyin artık BenimSürüm sürü takip sistemi var. Bu program hayvan maliyetinden, ağırlık takibine, muhasebe kayıtlarından, otomatik yem rasyonu hazırlamaya kadar birçok konuda en büyük yardımcınız. Üstelik ister bilgisayarınızdan, ister tabletinizden, isterseniz de cep telefonunuzdan kullanabilirsiniz. Size uygun sürü takip programı paketini seçmek isterseniz hemen tıklayın.

Ara

 

BenimSürüm ile ilgili gelişmelerinden haberdar olmak istiyorsanız Facebook sayfamızı takip edebilirsiniz. Sistem kullanımı ve ürünlerimiz ile ilgili videoları izlemek için Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın.

Çiftçilerimizden Dinleyin

BenimSürüm

Mastitis Tespit Cihazı - MastiPro

blog başlığı

SÜRÜ YÖNETİM PROGRAMI

Çiftliklerde Teknoloji Kullanımı Neden Önemlidir?

Çiftliklerde teknoloji kullanımının her bir hayvandan gelen maksimum verimle çok yakından bir ilişkisi bulunmaktadır.

blog başlığı

İNEKLERDE MASTİTİS

İneklerde Mastitis Sorunu ve Tespiti

Tüm dünyada süt endüstrisi için maliyetli bir meme hastalığı. Mastitis sorunu yaşayan işletmelerde somatik hücre sayısı arttığı için meme sağlığı olumsuz etkilenmekte, süt üretimi azalmaktadır.

blog başlığı

RASYON HAZIRLAMA

Süt İneği Yem Rasyonu Nasıl Yapılır?

Süt ineği yem rasyonu yaparken nelere dikkat edilmesi gerekir? Hangi konularda erken önlem alırsanız, süt ineğinden daha fazla verim alabilirsiniz?

BenimSürüm 600+ üzerinde firma tarafından kullanılıyor.

brands
brands
brands
brands
brands
brands

BenimSürüm - Sürü Yönetim Programı

Ücretsiz Kayıt Olun
© 2023 BenimSürüm.