Kapat

Süt İnekleri için Yem Tüketimi Miktarı Ne Olmalı?

Süt inekleri yem tüketimi; merkezi sinir sisteminin bir dizi düzenleme işlevleri kapsamında, son derece karmaşık bir sisteme sahiptir.Bu yazıda ise; konuya daha bir farklı açıdan bakarak yem tüketiminin termik, fiziksel ve de fizyolojik sebeplere bağlı olarak nasıl bir etki altında kalabileceği hakkındaki görüşlere ilişkin kısa bilgiler vereceğiz.

Süt İneklerinde Yem Tüketimi

Süt inekleri için yem tüketimi ile farklı etmenler kimi yayınlarda da ele alınmıştır. Bu bilgilere göre de yem tüketiminin gerçekten son derece karmaşık bir sisteme sahip olduğu bilinir. Bunların yanında yem tüketiminin uygulamada bazı farklı eşitlikler yardımı ile de tahminine ait çalışmalar yapılmıştır.

Ücretsiz Kullanmaya Başlayın

BenimSürüm’ü hemen ücretsiz kullanmaya başlayın.
Ücretsiz kullanım, tüm işlevselliği sunar ancak hayvan sayısı ile sınırlıdır. Hemen üye olabilirsiniz.

Bu eşitliklerde süt inekleri açısından farklı rasyonlar için içinde olunan laktasyon evresi, hayvanın canlı ağırlığı, süt verimi ve verilen yoğun yem miktarı vb. parametreler birlikte ele alınmıştır. Biz de aşağıda süt ineklerinde yem tüketimini etkileyen fiziksel sebepleri kısaca sıralamaya çalıştık.

Amaca Uygun Rasyon Hazırlaması

Kuru Madde içeriği yüksek olan yemlerde, örneğin %30 Kuru Madde içeren çayır silo yemlerinde hayvan başına 20 kg kadar Kuru Madde tüketilebilir. %25 Kuru Madde içerikli çayır silo yemleri için tüketilen Kuru Madde miktarı ise 24 kg´a kadar çıkabilir. %40 Kuru Madde içerenlerde ise Kuru Madde tüketimi sadece 15 kg kadardır. Bu bağlamda bu konularda duyarlı olunmaması hallerinde yem tüketiminde ciddi değişimler meydana gelebilir, dolayısıyla rasyonun strüktürel etkisi ve besin maddeleri gereksiniminin karşılanamaması gibi aksamalar ortaya çıkar.

Bu konuda aksaklık yaşamamanız için Veteriner Hekimlerden ya da konu hakkında geliştirilmiş rasyon hazırlama programlarından yardım alınabilir. BenimSürüm Sığır Takip Programı içerisinde bulunan Rasyon Hazırlama modülü ile her bir hayvana özel reçete çıkarıp uygulayabilirsiniz.

Size Özel Rasyonu Hemen Hazırlatın

İşletmenizin ihtiyaçlarını girin ve hemen size özel rasyon önerilerini alın. Tamamen ücretsiz olarak kayıt olmanız yeterli.

Dış Çevre Sıcaklığı

Süt inekleri için en uygun çevre sıcaklığının -5 ila 15°C arası olduğu bilinir. Nitekim 28°C´nin üzerindeki çevre sıcaklıklarında yem tüketiminde dikkate değer azalma meydana gelir. Bu arada kendine has koşulların, örneğin su gereksiniminin karşılanmaması, rasyondaki sindirilemeyen organik maddelerin düzeyi, mineral madde gereksiniminin karşılanıp karşılanamaması veya karşılanma düzeyi vb.´leri de yem tüketimi üzerinde etkilidir.

Solunan Havanın Niteliği

Solunan hava niteliğinin iyi olmaması kısmen de olsa yem tüketimini olumsuz yönde etkiler. Havadaki zararlı gazlar, kimyasal-fizyolojik düzenleme mekanizmaları üzerinden yem tüketimini olumsuz etkiler. Bunların etki düzeylerinin hangi boyutta olduğu hakkında ise henüz güvenli bir bilgi üretimi yoktur.

Yemlerin Verilme Sırası

Bireysel yemlerin veriliş sırası yem tüketimi üzerinde etkin rol oynar. Bu amaçla en uygun yem verilme sırası önce kaba yemler sonra yoğun yemler ve daha sonra da kaba yemler şeklindedir.

Yemleme Zamanı ve Süresi

Serbest yem tüketiminde (örneğin merada otlatmada) bir süt ineği günde 12-15 kez (30 sefere kadar gözlemlenmiştir) yem tüketir. Her seferinde ortalama 20-30 dakika kadar (6-40 dakika) yem tüketebilir. Bunlar yaklaşık 8´er saat ile 24 saate kadar dağılmıştır.

Ahırda yemlenen süt inekleri 24 saat içinde 12 sefere yakın yem tüketim yerine gider ve her seferinde 25 dakika kadar orada kalır. Günlük toplam yem tüketimi zamanı en az 5 saattir.

Grup Hayvan Sayısı ve Lider Hayvanlar

Hayvan sayısı belli bir sınırda olmalıdır. Aynı grupta hayvan sayısının fazla olması yem tüketimini olumsuz yönlü etkiler. Ayrıca aynı grup içinde mizaç bakımından birbirine benzeyen hayvanların bulundurulmasında yarar vardır, aksi durumda lider hayvanlar güdümü kolay olan hayvanlarda yem tüketimini engelleyebilir.

Taze Yem ve Suya Ulaşım

Her 20 süt ineği başına 1.5 - 2.0 m uzunlukta suluk hesaplanır. Suluklar her gün taze su ile doldurulur ve en az haftada bir temizlenir. Ya da otomatik suluklardan yararlanılır. Burada her bir litre suda 0,3 mg’dan fazla Fe veya 0,5 mg’dan fazla Mn bulunması halinde yem tüketimi olumsuz yönde etkilenir.

BenimSürüm ile Takip Et Rahat Et

Günümüzde çiftliklerde oluşabilecek zararların önüne geçmek için sürü takip programları lüks değil ihtiyaçtır. Yurtdışında uzunca bir süredir karlılığı artırmak için bu tür sistemler kullanılmaktadır.

Süt verimini artırmak ve diğer tüm konular için siz de BenimSürüm Sürü Yönetim Programı kullanın. Detaylı özellikleri incelemek için tıklayın. Tüm bu özellikler için hemen sizde BenimSürüm sistemine dahil olabilirsiniz.

BenimSürüm ile ilgili gelişmelerinden haberdar olmak istiyorsanız Facebook sayfamızı takip edebilirsiniz. Sistem kullanımı ve ürünlerimiz ile ilgili videoları izlemek için Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın.

Çiftçilerimizden Dinleyin

BenimSürüm

Mastitis Tespit Cihazı - MastiPro

blog başlığı

SÜRÜ YÖNETİM PROGRAMI

Çiftliklerde Teknoloji Kullanımı Neden Önemlidir?

Çiftliklerde teknoloji kullanımının her bir hayvandan gelen maksimum verimle çok yakından bir ilişkisi bulunmaktadır.

blog başlığı

İNEKLERDE MASTİTİS

İneklerde Mastitis Sorunu ve Tespiti

Tüm dünyada süt endüstrisi için maliyetli bir meme hastalığı. Mastitis sorunu yaşayan işletmelerde somatik hücre sayısı arttığı için meme sağlığı olumsuz etkilenmekte, süt üretimi azalmaktadır.

blog başlığı

RASYON HAZIRLAMA

Süt İneği Yem Rasyonu Nasıl Yapılır?

Süt ineği yem rasyonu yaparken nelere dikkat edilmesi gerekir? Hangi konularda erken önlem alırsanız, süt ineğinden daha fazla verim alabilirsiniz?

BenimSürüm 600+ üzerinde firma tarafından kullanılıyor.

brands
brands
brands
brands
brands
brands

BenimSürüm - Sürü Yönetim Programı

Ücretsiz Kayıt Olun
© 2023 BenimSürüm.