Kapat

İneklerde Süt Verimi Artması İçin Ne Yapılabilir?

Sağlıklı bir süt ineğinin yüksek süt verebilmesi ya da kalıtsal yeteneğini kanıtlayabilmesi için enerji içeriği yüksek, yebeni özelliği mükemmel olan kaba yem kullanımı ciddi bir ön koşuldur.

İneklerde Süt Verimi Artması İçin Ne Yapılabilir?

Ayrıca, İneklerde Süt Verimini artışını sağlanması için aşağıdaki işlemleri takip etmenizi tavsiye ederiz;

Kaba Yemin Yapısal Etkisi

2025’li 2030’lu yıllarda bugünkü gibi süt ineklerinin yemlenmesinde kullanılan rasyonların genelde yapısal önemini koruyacağını düşünmekteyiz. O nedenle de bu konuda, bugünlere kıyasla çok daha güvenilir sayısal öneriler yapılması için konuya özgün araştırmalar yapılması gerekmektedir.

Doğru Sürü Takip Programı

Doğru Sürü Takip Programı, hayvanlarınızın döngüsünü kaçırmamanız Süt Verimi almanız açısından çok önemlidir. Ne zaman gebe olduğunu ya da ne zaman kuruya çıkması gerektiğini takip edebildiğiniz sürece maksimum süt verimine ulaşabilirsiniz. Bu işlemlerin takibini de BenimSürüm Sığır Takip Sistemi ile kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Doğru takip sistemi ile hayvanlarınızın her durumunu anında takip edebilirsiniz.

Protein Gereksiniminin Karşılanması

Süt ineklerinde protein gereksinimlerinin karşılanması açısından gelecekte de bunlardan kolayca emilebilir amino asitlerini yeterince almalarına, bu arada rumende mikrop proteini sentezi ve özlenen düzeyde hücre duvarı yapı taşlarının yıkımı için yararlanılabilir ham protein (YHP) gereksinimlerinin karşılanması gerekecektir.

O nedenle rasyonların hazırlanmasında, son yıllarda olduğu gibi YHP ve ruminal N- bilançosu (RNB) gereksinim değerleri üzerinde durulacaktır.5 Dolayısıyla hem YHP hem RNB ile ilgili araştırmalara devam edileceğini düşünmekteyiz.

Mineral Maddeler ve Vitaminler

Hayvansal üretimde verimliliğin artması demek besin madde gereksinimin de artması demektir. Buna paralel olarak rumen koşulları ile besin maddeleri etkileri de kimi değişimlere uğrayabilir. Söz konusu etki ya da değişimlerin halihazırda tam olarak tanındığı savında bulunulamaz.

Örneğin; B- gurubu vitaminlerde böylesi bir etkinin varlığı bilinmektedir. Ancak her vitamin için besleme fizyolojisi açısından bu tür etkiler tam olarak saptanmış değildir.3 Diğer yandan ruminal parçalanma ve yeni sentez olayları vb. çevrilimlerle ilgili çalışmalar devam etmek durumundadır.

İçme Suyu Niteliği

Elit ve sağlıklı hayvanların su gereksinimlerinin yeterince karşılanması hakkında gösterilen özenin, kullanılan suyun niteliği hakkında da gösterildiğini düşünmüyoruz. Ancak gelecekte, 2025 veya 2030’lu yıllarda, bu bağlamda da daha duyarlı davranılmak zorunda kalınacağı bilinmektedir. O bakımdan günlük su gereksinimi ve kullanılan suyun niteliği hakkında aşağıdaki bilgilerden yararlanmak olasıdır.

Çiftçilerimizden Dinleyin

BenimSürüm

Mastitis Tespit Cihazı - MastiPro

blog başlığı

SÜRÜ YÖNETİM PROGRAMI

Çiftliklerde Teknoloji Kullanımı Neden Önemlidir?

Çiftliklerde teknoloji kullanımının her bir hayvandan gelen maksimum verimle çok yakından bir ilişkisi bulunmaktadır.

blog başlığı

İNEKLERDE MASTİTİS

İneklerde Mastitis Sorunu ve Tespiti

Tüm dünyada süt endüstrisi için maliyetli bir meme hastalığı. Mastitis sorunu yaşayan işletmelerde somatik hücre sayısı arttığı için meme sağlığı olumsuz etkilenmekte, süt üretimi azalmaktadır.

blog başlığı

RASYON HAZIRLAMA

Süt İneği Yem Rasyonu Nasıl Yapılır?

Süt ineği yem rasyonu yaparken nelere dikkat edilmesi gerekir? Hangi konularda erken önlem alırsanız, süt ineğinden daha fazla verim alabilirsiniz?

BenimSürüm 600+ üzerinde firma tarafından kullanılıyor.

brands
brands
brands
brands
brands
brands

BenimSürüm - Sürü Yönetim Programı

Ücretsiz Kayıt Olun
© 2023 BenimSürüm.