• BLOG
  • Süt ve Besi Çiftliği Gübre Yönetimi

Süt ve Besi Çiftliği Gübre Yönetimi

Modern süt ve besi çiftliği sayısı ve kapasiteleri son yıllarda artış göstermektedir. İşletme sayısı ve hayvan sayılarındaki artışa bağlı olarak işletmelerde ortaya çıkan hayvan gübresi miktarı da artmaktadır. Bundan dolayı doğru bir Gübre Yönetimi yapılması gerekmektedir.

30 Mayıs 2019   |    Gübre Yönetimi, Süt Sığırı, Sıvı Gübre

Süt ve Besi Çiftliği Gübre Yönetimi | Benim Sürüm

Hayvansal atıklar ilerleyen zamanlarda işletmeler için sorun oluşturmakta, çevre için de rahatsızlık veren bir unsura dönüşmektedir. Oysa gübreyi atık bir materyal olarak görmek doğru değildir. Çünkü gübre de et, süt ve yumurta gibi hayvancılık işletmelerinde üretilen değerli bir üründür. Önemli düzeyde besin maddesi içeren gübre, hayvansal bir ürün olarak ele alınmalı ve değerlendirilmelidir.

Bilindiği üzere hayvan gübresi katı ve sıvı dışkı (idrar) ile yataklık malzemesinden oluşmaktadır, içeriğinde ortalama; % 75 su, % 17 organik madde ve % 6 inorganik madde bulunmaktadır. Günlük gübre miktarı, sığırlar için hayvan başına günde 20-25 kg katı, 10-12 litre sıvı gübre olarak hesaplanmaktadır. Hayvanın cinsine, verim yönüne ve yaşına göre değişmekle birlikte hayvan gübresi önemli düzeyde besin maddesi içermektedir.

Süt Sığırı ve Gübre Potansiyeli

Laktasyondaki bir süt sığırının gübresinde yaklaşık % 0.66 azot, kurudaki bir süt sığırı gübresinde % 0.61 azot, dana gübresinde günlük %0.59 azot bulunmaktadır. Belirlenen bu azot miktarları hayvan gübresinin ekonomik olarak bir değer ifade ettiğini göstermektedir.

Dünya nüfusunun giderek artması, fosil köke enerji kaynaklarının tükenecek olması hızlı bir şekil yenilenebilir enerji kaynaklarını önemli hale getirirken, hayvan gübresinin biokütle üretiminde değerlendirme oranı hâlâ oldukça düşük seviyelerdedir.

Diğer yandan günümüzde organik tarım uygulamaları gün geçtikçe daha fazla önem kazanırken, organik gübreler kullanılarak üretilen ürünler dünya genelinde tüm marketlerinde büyük ilgi görüp tercih edilirken hayvan gübrelerinin tarımda gübreleme amaçlı kullanımı ne yazık ki henüz istenen seviyeye ulaşamamıştır. Buradaki en büyük etkenlerden biri çiftçilerimizin gübre yönetimi konusunda yeterince bilgi ve tecrübeye sahip olmamasıdır.

Hayvancılık işletmelerinde ortaya çıkan gübrenin değerlendirilebilmesi için barınak içerisinden temizlenmesi ve kullanılacak zamana kadar depolanması gerekmektedir. Bu amaçla, işletmelerde öncelikli olarak gübre yönetimine uygun olan gübre depolarının planlanarak inşa edilmesi gereklidir.

Sıvı Gübrenin Depolanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar

● İşletmelerde depo kapasitelerinin hesaplanmasında, üretilen gübre miktarı ve depolama süresi önemlidir. Bu süre tamamen işletme koşullarına bağlıdır ve en yüksek kapasite düşünülerek hesaplanmalıdır.

● Sıvı gübrenin ahır içinden alınması sırasında temizleme suyu kullanılıyor ise temizleme suyunun da hesaplamalara katılması ihmal edilmemelidir.

● Kokunun önlenmesi için ahır içerisinde ve depoya ulaşımda gerekli önlemler alınmalıdır.

● Depoların yapısı şerbet tanklarının çalışmasını zorlaştırmayacak yapıda inşa edilmelidir.

● Mümkün olduğunca homojen yapı sağlayacak şekilde karıştırılmaları sağlanmalıdır.

Program hakkında detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için uzmanlarımız size ulaşsın.

Çiftçilerimizden Dinleyin

Sistemi Görün (Süt İşletmeleri)

Sistemi Görün (Besi İşletmeleri)

ÖZELLİKLER

Hayvan Yönetimi

Hayvan Yönetimi

BenimSürüm ile her bir hayvana ilişkin bütün verileri kaydedebilir, hayvanları gruplayabilir, buna göre listeler elde edebilirsiniz.

Hastalık & Muayene

Muayene, Aşı ve Tedavi

Hayvanlarınıza yaptığınız aşı ve muayene işlemlerini kayıt altında tutabilir, uygulanan tedavi süreçlerini yönetebilirsiniz.

Üreme ve Tohumlama Takibi

Tohumlama Takibi

Verimli büyüme oranının yakalanması ve sürünün sağlıklı büyümesi için üreme ve tohumlama süreçlerini takip edebilirsiniz.

Süt Takibi

Süt Takibi

Çiftliğinizin süt üretimini ister genel, isterseniz de bireysel olarak takip edebilir, hayvan süt verimlerini elde edebilirsiniz.

Maliyet Hesaplama

Maliyet Yönetimi

Rasyon maliyetleri ve diğer tüm işletme giderleri ile hayvanların kilo almalarına dayalı gelir kalemlerinizi tek bir ekranda yönetebilirsiniz.

Rasyon

Yem Yönetimi

Gruplandırdığınız hayvanlarınıza istediğiniz tarihler arasında uyguladığınız yem planlarınızı sisteme kaydedebilirsiniz.

 

ETBIS - www.benimsurum.com
ETBİS - Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi, e-ticaret aktörlerinin kayıt altına alınması amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulmuş bir bilgi sistemidir. BenimSurum.com kayıtlarına buraya tıklayarak erişebilirsiniz.