• BLOG
  • Süt Soğutma Teknikleri

Süt Soğutma Teknikleri Nelerdir? Nasıl Uygulanır?

Süt çiftlikleri, süt soğutma düzenlerinde sütün ısısı, aradaki bir cidar yardımıyla, cidarın diğer yanındaki soğutucu akışkana aktarılır. Soğutucu akışkan sütün ısısını kendi üzerine alır ve dolayısıyla ısınır. Soğutulmak istenen sütün sıcaklığındaki düşüş ve sütün sıcaklığı ekipman tasarımına da bağlıdır.

01 Aralık 2022   |    süt soğutma, soğutma teknikleri, süt çiftlikleri

Süt Soğutma Teknikleri | Benim Sürüm

Bazı sistemlerde süt, soğutucu akışkanın sıcaklığının birkaç °C üzerine kadar ancak soğutulabilir. Bu sistemlerde soğutma, süt ile soğutucu akışkan arasındaki sıcaklık farkına, soğutma yüzeyinin genişliğine, iki akışkan arasındaki cidarın kalınlığına, cidar malzemesinin niteliğine yani ısı iletim katsayısına, cidarın her iki tarafındaki akışkanın hareketinin Iaminer ve ya türbülans akış olmasına göre değişir.

Süt soğutmada kullanılan farklı sistemler vardır. Bunları basitçe şöyle sıralayabiliriz:

Soğutma Halkaları Yöntemi

Basınçlı şebeke suyu varsa, sıcak süt güğümünün boyun kısmına delikli bir halka geçirilerek soğutma yapılabilir. Bir musluğa bağlı olan hortumun, diğer ucu delikli halkaya bağlanır ve böylece halkanın deliklerinden fışkıran su, güğümün dış yüzünü yalayarak aşağı doğru akar. Bu işlem için buzlu su kullanıldığı takdirde güğümlerin üzerinden akan su altta toplanır ve tekrar buzlu su tankına gönderilerek soğutulup sirküle ettirilir.

İneklerde Kızgınlık Nasıl Anlaşılır? - BenimSurum

Buz Kutulu Soğutma Yöntemi

Toplanan süt az, uzak mesafede ise ve de sütü soğutmak ekonomik olarak uygun değilse, metal buz kapları kullanılabilir. Bu kaplar güğümün ağzına uygun iç kap niteliğindedir ve güğümün hacminin 1/3’ü kadardır. Bu kaplar buz parçalarıyla doldurulup güğüme yerleştirildiğinde sütün sıcaklığı 5-10 C’ye kadar düşürülebilir. Bu yöntem, ülkemizde bazı işletmeler tarafından poşetler içindeki suyun dondurulması ve bu donmuş poşetlerin süt tankının içine atılması biçimde uygulanmaktadır.

Yüzey Soğutucularla Soğutma Yöntemi

Yatay olarak yerleştirilmiş bir dizi boru veya iki ondüleli plakanın kapalı bir hale getirilip içinden soğutucu akışkanın geçirilmesinden oluşur. Eski deyimle ”müberrit" denilen bu aletler yakın tarihe kadar çoğu mandırada kullanılmaktaydı. Sıcak sütün bir kap ve dağıtıcı ile üstten akıtılıp yüzeyi yalayarak aşağıya inerken soğuması ve soğuk sütün bir güğümde toplanması esasına dayanır. Yüzey soğutucuları genellikle açık tiptir. Bu yüzden kullanım sırasında hijyenik önlemleri almak ve işlem sonunda etkili bir temizlik yapmak gerekir.

Daldırma Soğutucular

İmmersiyon soğutucu da denilen, güğüm ölçeğinde (40-50 lt) veya 100- 200 lt dolayında üretim yapan işletmeler için tasarlanmıştır. Soğutucu evaporatör kısmı güğüme daldırılacak şekildedir. Ekovat ve kondensör grubu ise paket haline getirilmiş ve ayrı bir ünite halindedir. Termostatik sıcaklık kontrolü yapılabilir. Güğüme daldırılan evaporatör bölümünde genellikle küçük bir süt karıştırıcısı da vardır. Bu bölüm flexible hortum ve kablo ile soğutucu gruba bağlanmıştır. Isı yalıtımlı özel güğüm ve tankta etkili bir soğutma yapabilir. Soğuma grubu her evde bulunan monofaze elektrikle çalışır. Küçük işletmeler için gayet uygundur.

Süt Soğutma Tankları

Süt soğutma tankları, toplu sütleri soğutmak ve depolamak için kullanılır. Farklı tiplerde; dikey silindirik, yatay silindirik veya yarı silindirik hatta dikdörtgen prizma şeklinde imal edilirler. Dikey silindirikler genellikle tam açılabilir kapaklı ve nispeten küçük kapasiteli, yataylar ise genellikle daha büyük kapasiteli ve menhollüdür.

BenimSürüm ile Takip Et Rahat Et

Günümüzde çiftliklerde oluşabilecek zararların önüne geçmek için sürü takip programları lüks değil ihtiyaçtır. Yurtdışında uzunca bir süredir karlılığı artırmak için bu tür sistemler kullanılmaktadır.

Süt verimini artırmak ve diğer tüm konular için siz de BenimSürüm Sürü Yönetim Programı kullanın. Detaylı özellikleri incelemek için tıklayın. Tüm bu özellikler için hemen sizde BenimSürüm sistemine dahil olabilirsiniz.

BenimSürüm ile ilgili gelişmelerinden haberdar olmak istiyorsanız Facebook sayfamızı takip edebilirsiniz. Sistem kullanımı ve ürünlerimiz ile ilgili videoları izlemek için Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın.

Program hakkında detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için uzmanlarımız size ulaşsın.

Çiftçilerimizden Dinleyin

Sistemi Görün (Süt İşletmeleri)

Sistemi Görün (Besi İşletmeleri)

ÖZELLİKLER

Hayvan Yönetimi

Hayvan Yönetimi

BenimSürüm ile her bir hayvana ilişkin bütün verileri kaydedebilir, hayvanları gruplayabilir, buna göre listeler elde edebilirsiniz.

Hastalık & Muayene

Muayene, Aşı ve Tedavi

Hayvanlarınıza yaptığınız aşı ve muayene işlemlerini kayıt altında tutabilir, uygulanan tedavi süreçlerini yönetebilirsiniz.

Üreme ve Tohumlama Takibi

Tohumlama Takibi

Verimli büyüme oranının yakalanması ve sürünün sağlıklı büyümesi için üreme ve tohumlama süreçlerini takip edebilirsiniz.

Süt Takibi

Süt Takibi

Çiftliğinizin süt üretimini ister genel, isterseniz de bireysel olarak takip edebilir, hayvan süt verimlerini elde edebilirsiniz.

Maliyet Hesaplama

Maliyet Yönetimi

Rasyon maliyetleri ve diğer tüm işletme giderleri ile hayvanların kilo almalarına dayalı gelir kalemlerinizi tek bir ekranda yönetebilirsiniz.

Rasyon

Yem Yönetimi

Gruplandırdığınız hayvanlarınıza istediğiniz tarihler arasında uyguladığınız yem planlarınızı sisteme kaydedebilirsiniz.

 

ETBIS - www.benimsurum.com
ETBİS - Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi, e-ticaret aktörlerinin kayıt altına alınması amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulmuş bir bilgi sistemidir. BenimSurum.com kayıtlarına buraya tıklayarak erişebilirsiniz.