• BLOG
  • Süt İneklerini Kuruya Çıkarma

Süt İneklerini Kuruya Çıkarma

Meme bezi fizyolojik ve biyokimyasal değişikliklerin şekillendiği karmaşık bir organdır. Süt ineklerinin kuruya çıkarma dönemi ise, meme bezinde biyokimyasal ve hücresel değişikliklerin yaşandığı bir geçiş sürecidir.

24 Mayıs 2019   |    Süt İnekleri, Kuruya Çıkarma, Süt Verimi

Süt İneklerini Kuruya Çıkarma | Benim Sürüm

Kuruya Çıkarma yönetimi, mastitis kontrol programlarının son derece önemli bir parçasıdır. Bu dönem meme sağlığı açısından oldukça kritiktir. Çünkü bu dönemde meme epiteli dinlenir, yenilenir ve bir sonraki laktasyona hazırlık yapar.

Buna ek olarak kuru dönem sadece meme sağlığı ve süt verimi yönünden değil aynı zamanda ineğin yaklaşan doğuma metabolik açıdan, özellikle doğum öncesi ve sonrası rastlanan vitamin, mineral madde dengesizliklerine bağlı hastalıkların önlenmesi için gerekli rezervlerin oluşturulmasına da yardımcı olur.

Kuruya Çıkarma Süresi ve Önemi

Yapılan çalışmalarda kuru dönem süresinin 4 hafta kadar kısa, 10 hafta kadar uzun da sürebilir. Ancak, meme sağlığı ve süt verimi yönünde en uygun sürenin 50-70 gün olduğu bildirilmiştir. Kuru dönem süresi 40 günden kısa tutulduğunda, meme bezi aktif involüsyondan sonra kolostrogenezis dönemine geçmektedir. Bu durumda izleyen laktasyon döneminde süt verimi beklenenden düşük olmaktadır.

Yapılan çalışmalara göre kuru dönem süresinin çok kısa tutulduğunda izleyen laktasyonda %18-29 oranında verim kaybı şekillenmektedir. Kuru dönem süresi 70 günden fazla tutulması durumunda da devam eden laktasyon süresinin azalması sonucu elde edilecek toplam süt miktarında azalmaya sebep olduğu gibi, doğuma kadar ineğin yağlanmasına neden olacaktır.

Benim Sürüm Sığır Takip Programı hayvanlarınızın ne zaman Kuruya Çıkarması gerektiğini size e-posta yoluyla bildirmektedir. Bir büyükbaş hayvanın yaşam döngüsüne göre hazırlanmış Sığır Takip Programı sizin yerinize gebe hayvanlarınızın Kuruya Çıkarma dönemini takip etmektedir.

Süt İneklerini Kuruya Çıkarma | Benim Sürüm

Kuru Dönem Tedavisi ve Önemi

Yapılan çalışmalarda süt ineklerin yaklaşık %48’inin kuru dönemin ilk 3 haftasında enfekte oldukları ve bu enfeksiyonların yaklaşık yarısının gelecek laktasyon dönemi için kalıcı olabildiği belirtilmiştir. Bu nedenle, kuru dönem antibiyotik tedavisi kuru dönem başlangıcında memede var olan enfeksiyonların ortadan kaldırılmasında ve yeni enfeksiyon oluşumunun engellenmesinde en etkili yol olarak görülmektedir.

Çeşitli araştırmalar sonunda, kuru dönem başında kullanılan uzun etkili meme içi antibiyotiklerle tedavi oranının artırılıp, yeni enfeksiyon riskinin azaltılabileceği ortaya konmuştur. Bu nedenle kuru dönem tedavisi uzun yıllardır mastitis kontrol programlarının en önemli unsurlarından biri olarak kabul edilmektedir.

Program hakkında detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için uzmanlarımız size ulaşsın.

Çiftçilerimizden Dinleyin

Sistemi Görün (Süt İşletmeleri)

Sistemi Görün (Besi İşletmeleri)

ÖZELLİKLER

Hayvan Yönetimi

Hayvan Yönetimi

BenimSürüm ile her bir hayvana ilişkin bütün verileri kaydedebilir, hayvanları gruplayabilir, buna göre listeler elde edebilirsiniz.

Hastalık & Muayene

Muayene, Aşı ve Tedavi

Hayvanlarınıza yaptığınız aşı ve muayene işlemlerini kayıt altında tutabilir, uygulanan tedavi süreçlerini yönetebilirsiniz.

Üreme ve Tohumlama Takibi

Tohumlama Takibi

Verimli büyüme oranının yakalanması ve sürünün sağlıklı büyümesi için üreme ve tohumlama süreçlerini takip edebilirsiniz.

Süt Takibi

Süt Takibi

Çiftliğinizin süt üretimini ister genel, isterseniz de bireysel olarak takip edebilir, hayvan süt verimlerini elde edebilirsiniz.

Maliyet Hesaplama

Maliyet Yönetimi

Rasyon maliyetleri ve diğer tüm işletme giderleri ile hayvanların kilo almalarına dayalı gelir kalemlerinizi tek bir ekranda yönetebilirsiniz.

Rasyon

Yem Yönetimi

Gruplandırdığınız hayvanlarınıza istediğiniz tarihler arasında uyguladığınız yem planlarınızı sisteme kaydedebilirsiniz.

 

ETBIS - www.benimsurum.com
ETBİS - Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi, e-ticaret aktörlerinin kayıt altına alınması amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulmuş bir bilgi sistemidir. BenimSurum.com kayıtlarına buraya tıklayarak erişebilirsiniz.