• BLOG
  • Süt İneklerinde Yem Tüketimi

Süt İnekleri için Yem Tüketimi Miktarı Ne Olmalı?

Süt inekleri yem tüketimi; merkezi sinir sisteminin bir dizi düzenleme işlevleri kapsamında, son derece karmaşık bir sisteme sahiptir.Bu yazıda ise; konuya daha bir farklı açıdan bakarak yem tüketiminin termik, fiziksel ve de fizyolojik sebeplere bağlı olarak nasıl bir etki altında kalabileceği hakkındaki görüşlere ilişkin kısa bilgiler vereceğiz.

18 Kasım 2022   |    süt inekleri, yem tüketimi, süt verimi, kaba yem, kuru madde

Süt İneklerinde Yem Tüketimi | Benim Sürüm

Süt inekleri için yem tüketimi ile farklı etmenler kimi yayınlarda da ele alınmıştır. Bu bilgilere göre de yem tüketiminin gerçekten son derece karmaşık bir sisteme sahip olduğu bilinir. Bunların yanında yem tüketiminin uygulamada bazı farklı eşitlikler yardımı ile de tahminine ait çalışmalar yapılmıştır.

Bu eşitliklerde süt inekleri açısından farklı rasyonlar için içinde olunan laktasyon evresi, hayvanın canlı ağırlığı, süt verimi ve verilen yoğun yem miktarı vb. parametreler birlikte ele alınmıştır. Biz de aşağıda süt ineklerinde yem tüketimini etkileyen fiziksel sebepleri kısaca sıralamaya çalıştık.

Amaca Uygun Rasyon Hazırlaması

Kuru Madde içeriği yüksek olan yemlerde, örneğin %30 Kuru Madde içeren çayır silo yemlerinde hayvan başına 20 kg kadar Kuru Madde tüketilebilir. %25 Kuru Madde içerikli çayır silo yemleri için tüketilen Kuru Madde miktarı ise 24 kg´a kadar çıkabilir. %40 Kuru Madde içerenlerde ise Kuru Madde tüketimi sadece 15 kg kadardır. Bu bağlamda bu konularda duyarlı olunmaması hallerinde yem tüketiminde ciddi değişimler meydana gelebilir, dolayısıyla rasyonun strüktürel etkisi ve besin maddeleri gereksiniminin karşılanamaması gibi aksamalar ortaya çıkar.

Bu konuda aksaklık yaşamamanız için Veteriner Hekimlerden ya da konu hakkında geliştirilmiş rasyon hazırlama programlarından yardım alınabilir. Benim Sürüm Sığır Takip Programı içerisinde bulunan Rasyon Hazırlama modülü ile her bir hayvana özel reçete çıkarıp uygulayabilirsiniz.

İneklerde Mastitis Sorunu ve Tespiti

Dış Çevre Sıcaklığı

Süt inekleri için en uygun çevre sıcaklığının -5 ila 15°C arası olduğu bilinir. Nitekim 28°C´nin üzerindeki çevre sıcaklıklarında yem tüketiminde dikkate değer azalma meydana gelir. Bu arada kendine has koşulların, örneğin su gereksiniminin karşılanmaması, rasyondaki sindirilemeyen organik maddelerin düzeyi, mineral madde gereksiniminin karşılanıp karşılanamaması veya karşılanma düzeyi vb.´leri de yem tüketimi üzerinde etkilidir.

Solunan Havanın Niteliği

Solunan hava niteliğinin iyi olmaması kısmen de olsa yem tüketimini olumsuz yönde etkiler. Havadaki zararlı gazlar, kimyasal-fizyolojik düzenleme mekanizmaları üzerinden yem tüketimini olumsuz etkiler. Bunların etki düzeylerinin hangi boyutta olduğu hakkında ise henüz güvenli bir bilgi üretimi yoktur.

Yemlerin Verilme Sırası

Bireysel yemlerin veriliş sırası yem tüketimi üzerinde etkin rol oynar. Bu amaçla en uygun yem verilme sırası önce kaba yemler sonra yoğun yemler ve daha sonra da kaba yemler şeklindedir.

Yemleme Zamanı ve Süresi

Serbest yem tüketiminde (örneğin merada otlatmada) bir süt ineği günde 12-15 kez (30 sefere kadar gözlemlenmiştir) yem tüketir. Her seferinde ortalama 20-30 dakika kadar (6-40 dakika) yem tüketebilir. Bunlar yaklaşık 8´er saat ile 24 saate kadar dağılmıştır.

Ahırda yemlenen süt inekleri 24 saat içinde 12 sefere yakın yem tüketim yerine gider ve her seferinde 25 dakika kadar orada kalır. Günlük toplam yem tüketimi zamanı en az 5 saattir.

Grup Hayvan Sayısı ve Lider Hayvanlar

Hayvan sayısı belli bir sınırda olmalıdır. Aynı grupta hayvan sayısının fazla olması yem tüketimini olumsuz yönlü etkiler. Ayrıca aynı grup içinde mizaç bakımından birbirine benzeyen hayvanların bulundurulmasında yarar vardır, aksi durumda lider hayvanlar güdümü kolay olan hayvanlarda yem tüketimini engelleyebilir.

Taze Yem ve Suya Ulaşım

Her 20 süt ineği başına 1.5 - 2.0 m uzunlukta suluk hesaplanır. Suluklar her gün taze su ile doldurulur ve en az haftada bir temizlenir. Ya da otomatik suluklardan yararlanılır. Burada her bir litre suda 0,3 mg’dan fazla Fe veya 0,5 mg’dan fazla Mn bulunması halinde yem tüketimi olumsuz yönde etkilenir.

BenimSürüm ile Takip Et Rahat Et

Günümüzde çiftliklerde oluşabilecek zararların önüne geçmek için sürü takip programları lüks değil ihtiyaçtır. Yurtdışında uzunca bir süredir karlılığı artırmak için bu tür sistemler kullanılmaktadır.

Süt verimini artırmak ve diğer tüm konular için siz de BenimSürüm kullanın. Detaylı özellikleri incelemek için tıklayın. Tüm bu özellikler için hemen sizde BenimSürüm sistemine dahil olabilirsiniz.

BenimSürüm ile ilgili gelişmelerinden haberdar olmak istiyorsanız Facebook sayfamızı takip edebilirsiniz. Sistem kullanımı ve ürünlerimiz ile ilgili videoları izlemek için Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın.

Program hakkında detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için uzmanlarımız size ulaşsın.

Çiftçilerimizden Dinleyin

Sistemi Görün (Süt İşletmeleri)

Sistemi Görün (Besi İşletmeleri)

ÖZELLİKLER

Hayvan Yönetimi

Hayvan Yönetimi

BenimSürüm ile her bir hayvana ilişkin bütün verileri kaydedebilir, hayvanları gruplayabilir, buna göre listeler elde edebilirsiniz.

Hastalık & Muayene

Muayene, Aşı ve Tedavi

Hayvanlarınıza yaptığınız aşı ve muayene işlemlerini kayıt altında tutabilir, uygulanan tedavi süreçlerini yönetebilirsiniz.

Üreme ve Tohumlama Takibi

Tohumlama Takibi

Verimli büyüme oranının yakalanması ve sürünün sağlıklı büyümesi için üreme ve tohumlama süreçlerini takip edebilirsiniz.

Süt Takibi

Süt Takibi

Çiftliğinizin süt üretimini ister genel, isterseniz de bireysel olarak takip edebilir, hayvan süt verimlerini elde edebilirsiniz.

Maliyet Hesaplama

Maliyet Yönetimi

Rasyon maliyetleri ve diğer tüm işletme giderleri ile hayvanların kilo almalarına dayalı gelir kalemlerinizi tek bir ekranda yönetebilirsiniz.

Rasyon

Yem Yönetimi

Gruplandırdığınız hayvanlarınıza istediğiniz tarihler arasında uyguladığınız yem planlarınızı sisteme kaydedebilirsiniz.

 

ETBIS - www.benimsurum.com
ETBİS - Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi, e-ticaret aktörlerinin kayıt altına alınması amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulmuş bir bilgi sistemidir. BenimSurum.com kayıtlarına buraya tıklayarak erişebilirsiniz.