• BURADASINIZ
  • BLOG
  • Süt Bileşimi, Rasyon ve Sığır Sağlığı

Süt Bileşimi, Rasyon ve Sığır Sağlığı

Hayvan vücudunda meydana gelen ara madde değişim olaylarında bir dizi sentez (yeni yapım) ve yıkım (daha önceden vücutta yapılmış organik vücut bileşimlerinin parçalanması) sonucu yıkım ürünleri ortaya çıkar.

30 Mayıs 2019   |    Sığır Sağlığı, Süt Verimi, Rasyon

Süt Bileşimi, Rasyon ve Sığır Sağlığı | Benim Sürüm

Meydana gelen bu atık ürünlerin organizmadan asıl atım (boşaltım) yolu böbrekler üzerinden gerçekleşir. Bunun yanı sıra süt üzerinden de bir dizi atık ürün boşaltıma uğratılır. O bakımdan sütteki çoğu besin maddeleri, vücutta meydana gelen çevrilim olaylarının nitel ve niteliği, dolayısıyla sığır sağlığı ile o evrede yapılan yemleme ve yemleme tekniği hakkında güvenli ön bilgi verir.

Bunlardan en önemli olanlarından süt verimi, süt yağı, süt proteini ve mineral madde içeriği ile sütte yağ protein oranı hakkında bu yazımızda özlü bilgiler verilmeye çalışılmıştır.

Süt Verimi

Uygulanan yemleme ve yemleme tekniği hakkında süt içerik maddeleri yanında süt miktarı iyi bir göstergedir. Bu amaçla üreticinin her hayvan ya da hayvan grubu veya sürüsü için süt verimi laktasyon seyrine (kurvesine) sahip olmasında fayda vardır.

Bu hali ile hele geçit (transit) evresi olarak tanımlanan doğumdan 3 hafta önceden doğum sonrası 3 haftaya kadar olan süre için gerçekten güvenli bilgiler edinilebilir. Laktasyonun başlangıcında ilk 30 günde, yani laktasyonun pik evresindeki süt veriminin, laktasyonun 31-100. günleri arası ortalama süt veriminden 2-3 kg kadar düşük olması hoşgörü ile karşılanabilir.

Süt Yağı

Sütün asli besin maddeleri arasında yağ, yemleme yolu ile en güçlü etkilenebilen bir besin maddesidir. Süt yağı aslında 2 önemli kaynaktan yapılır. Süt yağına geçen besin maddelerinin %50 kadarı yağ asitlerinden diğer %50 kadarı da yem yağlarından kaynaklanır.

Süt yağ içeriği; rasyon bileşimi, rasyon ham selüloz içeriği (özellikle strüktürel ham selüloz veya etkin NDF içeriği) ve rasyondaki yemlerin partikular büyüklüğünün olumlu yönlü etkisi altındadır. Buna karşılık ruminal koşullarda dayanıklı olmayan rasyon yağ ve kolay sindirilebilir karbonhidrat (nişasta ve şeker) içeriği süt yağı sentezinde olumsuz yönlü bir etkiye sahiptir.

Süt Protein İçeriği

Vücutta meydana gelen olaylara besleme fizyolojisi açısından bakıldığında öncelikle enerji gereksinimi üzerinde etkin olan etmenlerin süt protein içeriğini de etkileyebildiği görülür. Bu durum, sütün kazein içeriği bakımından da büyük önem taşır.

Bu bağlamda belli bir enerji tüketimi için rasyonun belli bir düzeyde protein içeriğine de sahip olması gerekir. Yani hayvanın enerji gereksinimine göre proteine olan gereksinimi de farklıdır. Bu hali ile enerji gereksiniminin fazlası ile karşılandığı hallerde proteine olan gereksinim de artar. Yetersiz enerji tüketiminde ise proteine olan gereksinim azalır.

Laktasyon sonunda süt protein içeriğinin yüksek olması, hayvanın enerji gereksiniminin de fazlası ile karşılandığının bir göstergesidir. Böylesi bir yemleme şeklinin uzun süreli olması hallerinde hayvan yağlanmaya girer. Laktasyon başlangıcında süt protein içeriğinin düşük olması ise enerji gereksiniminin karşılanmamış olduğunun bir kanıtı olarak ele alınır.

Benim Sürüm Sığır Takip Programı ile hayvanınıza özel Rasyon programı hazırlayabilirsiniz. Programı satın aldıktan sonra içerisinde bulunan Rasyon modülü ile işletmenizdeki yemlerle her hayvanınıza özel reçete oluşturabilirsiniz.
Çiftçi

Şu soruları olumlu yanıtlıyorsanız, BenimSürüm kullanabilirsiniz.

1. Akıllı bir cep telefonunuz ya da bilgisayarınız var mı? Internete erişiminiz var mı?

2. Günde 10 dakika çiftliğiniz için düzenli veri girmeye hazır mısınız?

3. Kızgınlık, tohumlama, kuruya çıkarma ve doğum gibi işlerde inekleri tek tek takip etmeniz gerektiğini biliyor musunuz?

4. Arada sırada da olsa, bazı işleri unuttuğunuz oluyor mu?

5. Size işlerinizi hatırlatacak bir yardımcınız olsa, çok daha verimli çalışabileceğinize inanıyor musunuz?

 

Program hakkında detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için uzmanlarımız size ulaşsın.


www.benimsurum.com banner

Çiftçilerimizden Dinleyin

Sistemi Görün (Süt İşletmeleri)

Sistemi Görün (Besi İşletmeleri)

ÖZELLİKLER

Üreme ve Tohumlama Takibi

Tohumlama Takibi

Verimli büyüme oranının yakalanması ve sürünün sağlıklı büyümesi için üreme ve tohumlama süreçlerini takip edebilirsiniz.

Maliyet Hesaplama

Maliyet Yönetimi

Rasyon maliyetleri ve diğer tüm işletme giderleri ile hayvanların kilo almalarına dayalı gelir kalemlerinizi tek bir ekranda yönetebilirsiniz.

Hayvan Yönetimi

Hayvan Yönetimi

BenimSürüm ile her bir hayvana ilişkin bütün verileri kaydedebilir, hayvanları gruplayabilir, buna göre listeler elde edebilirsiniz.

Hastalık & Muayene

Muayene, Aşı ve Tedavi

Hayvanlarınıza yaptığınız aşı ve muayene işlemlerini kayıt altında tutabilir, uygulanan tedavi süreçlerini yönetebilirsiniz.

Süt Takibi

Süt Takibi

Çiftliğinizin süt üretimini ister genel, isterseniz de bireysel olarak takip edebilir, hayvan süt verimlerini elde edebilirsiniz.

Rasyon

Yem Yönetimi

Gruplandırdığınız hayvanlarınıza istediğiniz tarihler arasında uyguladığınız yem planlarınızı sisteme kaydedebilirsiniz.

 

ETBIS - www.benimsurum.com
ETBİS - Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi, e-ticaret aktörlerinin kayıt altına alınması amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulmuş bir bilgi sistemidir. BenimSurum.com kayıtlarına buraya tıklayarak erişebilirsiniz.

BenimSürüm, Sürü Yönetim Programı hakkında detaylı bilgi almak ve satın alma işlemleri için bize yazın.