• BLOG
  • Sığır Yetiştiriciliğinde Aşılama Süreci

Sığırlarda Ayak Sağlığı Bakımı

Sürü sağlığı konusunda en çok dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de sığırların ayak sağlığı ve tırnak bakımıdır.

13Temmuz 2021   |    BenimSürüm, Besi Çiftliği, Süt Çiftliği, Topallık, Sürü Sağlığı

Rasyon Oluştururken Dikkat Edilmesi Gereken 4 Madde

Sığır işletmelerinin sayı ve kapasitenin artmasıyla birlikte sürü genelinde ayak sağlığı ve buna bağlı topallıklar da yaygınlaşmaya başlamıştır. Özellikle süt sığırı işletmelerinde ayak sağlığının korunması, istenen verim özelliklerinin gösterilebilmesi için oldukça önemli bir konudur. Yüksek süt verimine sahip bir hayvanın ayak sağlığında meydana gelebilecek herhangi bir sorunda, iştah azalmasıyla birlikte önemli süt verimi düşüşü de gözlenir. Bu yüzden ayak hastalıklarını ve topallığı daha kapsamlı bir şekilde değerlendirmek gerekir.

Sığır işletmelerinde bazı sebeplerden dolayı sürüden çıkarma işlemleri yapılmaktadır. Zorunlu sürüden çıkarmanın en önemli sebeplerinden biri topallıktır. Sürüden çıkarma oranının istenen seviyelerde tutulamaması ekonomik kayıpla sonuçlanır. Bu sebeple zorunlu sürüden çıkarmaya neden olabilecek hastalıkların kontrol altında tutulması gerekir. Sürü genelinde topallık oranının kontrol altında tutulabilmesi için sürü yönetimi, bakım ve beslenme gibi uygulamalara özen gösterilmelidir.

Beslenmeyle ilişkili olarak; ani yem değişiklikleri, vitamin ve mineral takviyeleri, rasyonun yağ ve protein içeriği ile nişasta ve selüloz oranları topallığı doğrudan etkileyen unsurlardır. Özellikle yüksek nişasta ve düşük selüloz içeren rasyonlarla besleme sonucunda işkembenin asitliğinin artması en önemli topallık sebeplerindendir. Aynı şekilde rasyonda yağ, protein, mineral ve vitamin oranlarının fazla olması, tırnak kalitesini ve sertliğini etkilemektedir.

Bakım ile ilişkili olarak; özellikle barınak koşulları ayak hastalıklarının oluşumunda etkilidir. Hayvanların serbest bir şekilde gezebildikleri temiz bir mera ya da barınak ortamı, ayak hastalıklarının görülme oranını minimuma indirmektedir. Özellikle gübre ve idrarın drenajının iyi yapılamadığı kirli zeminlerde barındırılan hayvanların tırnakları yüksek neme maruz kalır ve yumuşamaya başlar. Bağlı duraklı ahırlarda hayvanların hareketleri sınırlandığı için zeminin sürekli temiz tutulması gerekir. Aksi takdirde sürekli dışkı ve idrar bulunan zeminde durmak zorunda kalacaklarından, ayak sağlığının korunması mümkün olmayacaktır. Bunun dışında düzenli tırnak kesimi ve bakımının yapılması da hastalıkların önüne geçilmesini sağlar. Hatalı tırnak kesimleri yapıldığında, vücut ağırlığı dengeli bir şekilde dağılmadığı için ayak hastalıkları oluşmaktadır. Hayvanların hareketlerinin kısıtlandığı işletmelerde, tırnakların aşırı uzamasına bağlı sorunlar oluşmaktadır. Tırnak bakımı ve kesiminin iyi yapılmasıyla bu tür sorunların önüne geçilebilir.

BenimSürüm Sürü Takip Programı’nda bulunan Sağlık Yönetimi Modülü ile topallık görülen hayvanların muayene sonuçlarını ve tedavi yöntemlerini kaydedebilirsiniz. Bu sayede, sürünüzde topallık görülen hayvanları daha rahat kontrol edebilirsiniz.

Program hakkında detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için uzmanlarımız size ulaşsın.

Çiftçilerimizden Dinleyin

Sistemi Görün (Süt İşletmeleri)

Sistemi Görün (Besi İşletmeleri)

ÖZELLİKLER

Hayvan Yönetimi

Hayvan Yönetimi

BenimSürüm ile her bir hayvana ilişkin bütün verileri kaydedebilir, hayvanları gruplayabilir, buna göre listeler elde edebilirsiniz.

Hastalık & Muayene

Muayene, Aşı ve Tedavi

Hayvanlarınıza yaptığınız aşı ve muayene işlemlerini kayıt altında tutabilir, uygulanan tedavi süreçlerini yönetebilirsiniz.

Üreme ve Tohumlama Takibi

Tohumlama Takibi

Verimli büyüme oranının yakalanması ve sürünün sağlıklı büyümesi için üreme ve tohumlama süreçlerini takip edebilirsiniz.

Süt Takibi

Süt Takibi

Çiftliğinizin süt üretimini ister genel, isterseniz de bireysel olarak takip edebilir, hayvan süt verimlerini elde edebilirsiniz.

Maliyet Hesaplama

Maliyet Yönetimi

Rasyon maliyetleri ve diğer tüm işletme giderleri ile hayvanların kilo almalarına dayalı gelir kalemlerinizi tek bir ekranda yönetebilirsiniz.

Rasyon

Yem Yönetimi

Gruplandırdığınız hayvanlarınıza istediğiniz tarihler arasında uyguladığınız yem planlarınızı sisteme kaydedebilirsiniz.

 

ETBIS - www.benimsurum.com
ETBİS - Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi, e-ticaret aktörlerinin kayıt altına alınması amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulmuş bir bilgi sistemidir. BenimSurum.com kayıtlarına buraya tıklayarak erişebilirsiniz.