• BLOG
  • Sığır Hastalıklarında Öncelikli Mücadele Yöntemi: Eğitim

Sığır Hastalıklarında Öncelikli Mücadele Yöntemi: Eğitim

Türkiye, sığırcılıkta oldukça gelişmiş bir ülke olmasına rağmen, hayvan başına verimlilikten gelişmiş ülkelerin gerisinde kalmaktadır. Bunun en önemli nedenlerinden birisi ise sığır hastalıklarıdır. Üstelik, ülkemizde hastalıktan uzak işletme sayısı halen çok düşük düzeydedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu yıllardan beri süre gelen hastalık sorununun çözümü, çiftçinin eğitilmesine bağlıdır.

16 Mayıs 2019   |    Sığır Hastalıkları, Süt İnekleri, Sürü Takibi

Sığır Hastalıklarında Öncelikli Mücadele Yöntemi | Benim Sürüm

Sığır Hastalıklarının Kaynağı Nedir, Nasıl Ortaya Çıkıyor?

Sığırlarda sistemlere göre gruplandırılan, etiyolojileri farklı hastalıklar söz konusudur. Saha koşullarında enfeksiyon hastalıkları öncelikli olup, önem arz eder. Özellikle yeni doğanlarda meydana gelen enfeksiyonlar buzağı ve danalarda önemlidir.

Yaygın Görülen Sığır Hastalıkları ile Nasıl Mücadele Edilmelidir?

Türkiye’de yaygın görülen sığır hastalıkları ile mücadele, hastalığın türüne ve bölgeye göre değişir. Mücadelede öncelik eğitimdedir. Hayvan sahipleri mutlaka eğitilmelidir. Hayvan ve insan sağlığı, hijyen bilinci aşılanmalıdır. Koruyucu hekimlik uygulamaları yaygınlaştırılmalıdır.

Sahada, Veteriner Hekim ve Hayvan Sağlık Memuru açığı kapatılmalıdır, işletmeler profesyonel mantıkla yönetilmelidir. Ayrıca sürü takibi için işletme koşullarına en uygun modern üretim teknikleri kullanılmalıdır.

Bir Süt Sığırcılığı İşletmesi Hastalıklardan Yoksun (Arî) Bir İşletme Haline Nasıl Getirilebilir?

Sağlık Zabıtası Hükümleri uygulandığında hastalıktan yoksun işletme elde edilir. Ancak, hayvan giriş çıkışları yanında epizootilerden uzak durmak olanaksız olduğu gibi, farklı suşlardan da kaynaklanabilir. Bu durumda uygulanan aşı, o suş için özgün değildir. Bazı bulaşıcı sığır hastalıkları için tarama testleri veya koruyucu aşılama uygulamaları geliştirilmiştir. Bu aşıların amacı hastalığın çıkmasını önlemektir. Yani aşılama yaptırarak hastalıktan uzak bir işletme elde edinilebilinir. Bu noktada Sürü Takibinin doğru yapılması çok önemlidir. Sürü Takibinde doğru programları kullanmanız gerekmektedir.

Düzenli aşılamaları yapılan süt ineklerinden doğan buzağılar doğumdan sonraki 6 haftalık dönemde, ağız sütü (kolostrum) sayesinde bazı bulaşıcı hastalıklardan pasif bağışıklık yoluyla korunurlar. Ancak gelişip, büyü­dükçe programda olması gereken aşılarla aşılanıp ak­tif bağışıklık sağlanmak zorundadır. Yaşlı süt ineklerin­de hastalığa neden olmayan bazı patojenler yeni do­ğan buzağılarda hastalığa neden olabilir. Paraziter hastalıklar ise genellikle genç hayvanlarda görülür.

Hastalıklardan Ari Bir İşletme Nasıl Kurulabilir?

Hastalıklardan ari bir işletme kurulurken mutlaka sığır pratiğine önem veren, bu konuda kendisini yetiştirmiş, becerisi yerinde olan, yabancı dile sahip, internet kullanabilen ve mümkünse sığır hastalıkları konusunda doktora eğitimi yapmış bir Veteriner Hekim’den profesyonel yardım alınmalıdır, işletmenin hastalıklardan ari bir işletme olma çalışmaları bu Veteriner Hekimin denetiminde gerçekleştirilmelidir.

Bunun yanında hayvanlarınızı doğru bir şekilde takip edebildiğiniz programları yada ürünleri kullanabilirsiniz. Örnek olarak, Mastitis Tespit Cihazı ile ineklerdeki mastitis problemini ön görüp, önleminizi önceden alabilirsiniz.

Program hakkında detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için uzmanlarımız size ulaşsın.

www.benimsurum.com banner

Çiftçilerimizden Dinleyin

Sistemi Görün (Süt İşletmeleri)

Sistemi Görün (Besi İşletmeleri)

ÖZELLİKLER

Hayvan Yönetimi

Hayvan Yönetimi

BenimSürüm ile her bir hayvana ilişkin bütün verileri kaydedebilir, hayvanları gruplayabilir, buna göre listeler elde edebilirsiniz.

Hastalık & Muayene

Muayene, Aşı ve Tedavi

Hayvanlarınıza yaptığınız aşı ve muayene işlemlerini kayıt altında tutabilir, uygulanan tedavi süreçlerini yönetebilirsiniz.

Üreme ve Tohumlama Takibi

Tohumlama Takibi

Verimli büyüme oranının yakalanması ve sürünün sağlıklı büyümesi için üreme ve tohumlama süreçlerini takip edebilirsiniz.

Süt Takibi

Süt Takibi

Çiftliğinizin süt üretimini ister genel, isterseniz de bireysel olarak takip edebilir, hayvan süt verimlerini elde edebilirsiniz.

Maliyet Hesaplama

Maliyet Yönetimi

Rasyon maliyetleri ve diğer tüm işletme giderleri ile hayvanların kilo almalarına dayalı gelir kalemlerinizi tek bir ekranda yönetebilirsiniz.

Rasyon

Yem Yönetimi

Gruplandırdığınız hayvanlarınıza istediğiniz tarihler arasında uyguladığınız yem planlarınızı sisteme kaydedebilirsiniz.

 

ETBIS - www.benimsurum.com
ETBİS - Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi, e-ticaret aktörlerinin kayıt altına alınması amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulmuş bir bilgi sistemidir. BenimSurum.com kayıtlarına buraya tıklayarak erişebilirsiniz.