• BURADASINIZ
  • BLOG
  • Sağım Makinelerinde Yapılması Gereken Bakımlar

Sağım Makinelerinde Yapılması Gereken Bakımlar

Süt sağım makineleri; sağımcının konforu, sütün hijyeni ve ineklerin sağlığı yönünden gün geçtikçe daha ileri teknoloji kullanılarak imal edilmektedir. Sağım makinelerinde ortaya çıkan yenilikler, süt sığırcılığı için düzenli bakımların önemini artırmaktadır.

22 Mayıs 2019   |    Sağım Makineleri, Süt Sığırcılığı, Kaliteli Süt

Sağım Makinelerinde Yapılması Gereken Bakımlar | Benim Sürüm

Ancak, süt üreticilerinin geneli sağım makinesini, "sağım zamanında şalteri açılarak başlıkları takılan ve işlem sonunda şalteri kapatılan" bir makine ya da sistem olarak kabul etmektedir. Söz konusu yaklaşım nedeniyle, üreticiler traktörlerinin düzenli bakımı için gösterdikleri hassasiyeti sağım makinesi için de göstermelidirler.

Oysa, sağım makineleri günde en az iki kere mutlaka çalıştırılır Her sağım için iki saat çalışma süresi varsayılırsa, bir sağım makinesinin yılda 1460 saat çalıştığı kolayca hesaplanabilir Aynı süreyle çalışan bir traktörde birçok kere bakım yapıldığı gözlenmektedir.

Kaliteli Süt için Periyodik Bakımlar

Her sağımdan önce

Sağım makinelerinde her sağımdan önce aşağıda sıralanan kontroller yapılmalıdır.

● Bir önceki sağımdan sonra süt hattının komple temizliği yapılmış olmalıdır,

● Vakum,

● Hortumlarda ve sağım başlıklarında çatlak varlığı,

● Pultasör,

● Pencerelerde hava giriş deliği kontrol edilmelidir.

Haftalık ya da her 50 saat sağımdan sonra

Haftalık ya da fazla süreli sağım yapılan makinelerde her 50 saatte yapılan kontroller için herhangi bir yere not alınır, örneğin her pazartesi, aşağıda belirtilen işlemler yapılır.

● Vakum kontrol saati,

● Pulsatör filtreleri temizlenmelidir,

● Vakum pompası kayışı,

● Vakum pompası yağ seviyesi kontrol edilir,

● Eğer meme lastiklerinin değişim zamanı geldiyse değiştirilmelidir,

● Vakum tankı,

● Varsa otomatik vakum kesici ve sağım başlıkla toplayıcıları kontrol edilmelidir.

Aylık ya da her 250 saat sağımdan sonra

Bu dönemdeki bakımlarda her ayın ilk pazartesi yapılması gereken bakımlar diye not edilebilir. Bunlar;

● Pulsatörler çıkarılarak temizlenmeli,

● Regülatör filtresi temizlenmeli ya da değiştirilmeli ve regülatör temizlenmelidir,

● Hava hattı temizlenmeli, vakum tankının içi ve dışı tamamen yıkanmalıdır,

● Vakum pompasının kayış gerginliği ve yıpranma durumu kontrol edilmelidir,

● Filtreler temizlenmeli ya da değiştirilmelidir,

● Eğer gerekliyse vakum pompası yağı,

● Eğer vakti geldiyse meme lastikleri değiştirilmelidir.

Bakımı Yapılacak

● Süt ile temas eden tüm contalar, plastik izolasyon parçaları vb. eğer yıpranmışsa değiştirilmelidir,

● Eğer elektronik pulsatör kullanılıyorsa seloid kömürleri kontrol edilmeli, temizliği yapılmalıdır,

● Eğer pnömatik pulsatör kullanılıyorsa elden geçirmeli, lastik aksamları,

● Süt toplama kabının contası,

● Tüm uzun ve kısa süt hortumları,

● Meme yıkanmasında kullanılan lastik hortumlar (lastik bakteri depolarıdır) ve fıskiyeler değiştirilmelidir,

● Pulsatör ve vakum hatları tazyikli su verilerek yıkanmalıdır.

Bir süt sığırcılığı işletmesinde üretim aşamasında inekle temas eden sağım sistemidir. Gerek işletmenin en önemli varlığı olan ineklerin sağlığı, gerekse elde edilen en önemli ürün olan sütün kalitesi sağım sisteminin düzenli bakımı ile doğrudan ilişkilidir. Sağlıklı hayvanlardan kaliteli süt elde edilmesi için yukarıda sayılan bakımların düzenli bir şekilde yapılması gereklidir.

Program hakkında detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için uzmanlarımız size ulaşsın.


www.benimsurum.com banner

Çiftçilerimizden Dinleyin

Sistemi Görün (Süt İşletmeleri)

Sistemi Görün (Besi İşletmeleri)

ÖZELLİKLER

Üreme ve Tohumlama Takibi

Tohumlama Takibi

Verimli büyüme oranının yakalanması ve sürünün sağlıklı büyümesi için üreme ve tohumlama süreçlerini takip edebilirsiniz.

Maliyet Hesaplama

Maliyet Yönetimi

Rasyon maliyetleri ve diğer tüm işletme giderleri ile hayvanların kilo almalarına dayalı gelir kalemlerinizi tek bir ekranda yönetebilirsiniz.

Hayvan Yönetimi

Hayvan Yönetimi

BenimSürüm ile her bir hayvana ilişkin bütün verileri kaydedebilir, hayvanları gruplayabilir, buna göre listeler elde edebilirsiniz.

Hastalık & Muayene

Muayene, Aşı ve Tedavi

Hayvanlarınıza yaptığınız aşı ve muayene işlemlerini kayıt altında tutabilir, uygulanan tedavi süreçlerini yönetebilirsiniz.

Süt Takibi

Süt Takibi

Çiftliğinizin süt üretimini ister genel, isterseniz de bireysel olarak takip edebilir, hayvan süt verimlerini elde edebilirsiniz.

Rasyon

Yem Yönetimi

Gruplandırdığınız hayvanlarınıza istediğiniz tarihler arasında uyguladığınız yem planlarınızı sisteme kaydedebilirsiniz.

 

ETBIS - www.benimsurum.com
ETBİS - Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi, e-ticaret aktörlerinin kayıt altına alınması amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulmuş bir bilgi sistemidir. BenimSurum.com kayıtlarına buraya tıklayarak erişebilirsiniz.

BenimSürüm, Sürü Yönetim Programı hakkında detaylı bilgi almak ve satın alma işlemleri için bize yazın.