• BLOG
  • Rasyon Oluştururken Dikkat Edilmesi Gereken 4 Madde

Rasyon Oluştururken Dikkat Edilmesi Gereken 4 Madde

Doğru rasyonu oluşturarak hem sürü sağlığını koruyabilir, hem verimliliğinizi arttırabilir hem de en yüksek gider kalemlerinden biri olan yem maliyetini minimuma indirebiliriz.

10 Mayıs 2021   |    BenimSürüm, Çiftliklerde Maliyet, Rasyon, Sığır Rasyonu, Sürü Yönetim Yazılımı

Rasyon Oluştururken Dikkat Edilmesi Gereken 4 Madde

Yem maliyeti, hayvancılık işletmelerinde en büyük işletme giderleri arasında yer almaktadır. Kârlı bir hayvancılık yapabilmek için yem giderlerinin minimuma indirilmesi gerekmektedir. Bunun için, sürünüzdeki hayvanların ihtiyaçlarına uygun bir şekilde beslenme programlarının hazırlanması gerekir. Hayvanların besin ve kuru madde gereksinimlerini karşılayan, iki veya daha fazla yem maddesinin karışımından oluşan günlük yem karışımlarına rasyon adı verilir. Rasyonlar hayvanların günlük besin ihtiyaçlarını karşılayabilir düzeyde olmalıdır. Uygun çevre koşullarında, yaş, canlı ağırlık ve verimine göre beslenen hayvanlardan genetik kapasitesi düzeyinde verim alınabilmektedir. Besin ihtiyacına karşılık yanlış hazırlanmış bir rasyon, sürü genelinde beslenme bozukluklarına sebep olabilir.

Hayvancılık işletmelerinde hedeflenen verimin elde edilebilmesinde, hayvan beslemenin büyük önemi vardır, çünkü rasyonun kalitesi verimi doğrudan etkiler ve rasyonda şekillenebilecek dengesizlikler verimin düşmesine neden olur. Aynı zamanda yem maliyeti de toplam üretim masraflarının %50-60’dan fazlasını oluşturduğu için, rasyonun ekonomik olarak oluşturulması büyük önem taşımaktadır.

Rasyon hazırlamanın en temel noktası, hayvanların besin ihtiyaçlarını dengeli bir şekilde karşılayan en düşük maliyetli rasyonu hazırlayabilmektir. Rasyon hazırlanırken 4 temel noktaya dikkat edilmesi gerekir:

1) Hayvanların Besin Madde Gereksinimleri

Rasyon hazırlanacak hayvanların canlı ağırlık, verim düzeyi, fizyolojik durumu ve çevre faktörlerine göre değişen günlük besin madde gereksinimleri (enerji, protein vb.) vardır. Bunların bilinmesi doğru bir rasyonun oluşturulmasını sağlar.

2) Yem Hammaddelerinin Besinsel İçeriği

Hayvan ihtiyaç duyduğu enerji, protein vb. gereksinimlerini yem hammaddelerinden sağlayacağı için, rasyonda kullanılması düşünülen yem hammaddelerinin besin madde içeriklerinin bilinmesi gereklidir.

3) Yem Hammaddeleri için Sınırlayıcı Özellikler

Rasyon hazırlanırken kullanılan hammaddelerin neler olduğu ve miktarları oldukça büyük öneme sahiptir. Bazı maddelerin fazla kullanımı hem hayvan sağlığını hem de rasyonun kompozisyonunu bozmaktadır. Örnek olarak; ruminant rasyonlarında melasın %7’den fazla kullanılması yemde topaklanmaya ve yemin korunmasında sorunlara neden olabilir.

4) Hammadde Maliyetleri

Her ne kadar rasyon karışımı, ağırlıklı olarak sürü ihtiyacına göre oluşturulsa da, rasyona dahil edilen yemlerin maliyet açısından da önemi büyüktür. Ekonomik bir hayvancılık için hazırlanan rasyonların maliyetinin düşürülmesi gerekir. Aksi takdirde, işletmenin kâra geçmesi oldukça zor olacaktır.

Bu maddeler göz önüne alınarak yapılacak olan doğru rasyon programları, hem beslenme maliyetini düşürecek, hem de verimliliği artıracaktır. BenimSürüm Sürü Takip Programı’nda bulunan Rasyon Modülü ile sürünüzdeki hayvanların besin ihtiyaçlarına yönelik bir rasyon planını ekonomik bir şekilde oluşturabilirsiniz. Bu sayede hem işletme giderlerinizi azaltabilir hem de hayvanlarınıza doğru bir besleme sağlayabilirsiniz. Hayvanlarınızın doğru bir şekilde beslenmesiyle birlikte, çeşitli beslenme hastalıklarının da önüne geçileceği için, bu hastalıklardan doğacak maddi kayıplar da engellenir. Rasyon Modülü, elinizdeki yem stoğu ile en doğru rasyonu hazırlamaya yardımcı olurken aynı zamanda mevcut maliyetlerinizi öngörmenizi de sağlamaktadır.

Program hakkında detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için uzmanlarımız size ulaşsın.

Çiftçilerimizden Dinleyin

Sistemi Görün (Süt İşletmeleri)

Sistemi Görün (Besi İşletmeleri)

ÖZELLİKLER

Hayvan Yönetimi

Hayvan Yönetimi

BenimSürüm ile her bir hayvana ilişkin bütün verileri kaydedebilir, hayvanları gruplayabilir, buna göre listeler elde edebilirsiniz.

Hastalık & Muayene

Muayene, Aşı ve Tedavi

Hayvanlarınıza yaptığınız aşı ve muayene işlemlerini kayıt altında tutabilir, uygulanan tedavi süreçlerini yönetebilirsiniz.

Üreme ve Tohumlama Takibi

Tohumlama Takibi

Verimli büyüme oranının yakalanması ve sürünün sağlıklı büyümesi için üreme ve tohumlama süreçlerini takip edebilirsiniz.

Süt Takibi

Süt Takibi

Çiftliğinizin süt üretimini ister genel, isterseniz de bireysel olarak takip edebilir, hayvan süt verimlerini elde edebilirsiniz.

Maliyet Hesaplama

Maliyet Yönetimi

Rasyon maliyetleri ve diğer tüm işletme giderleri ile hayvanların kilo almalarına dayalı gelir kalemlerinizi tek bir ekranda yönetebilirsiniz.

Rasyon

Yem Yönetimi

Gruplandırdığınız hayvanlarınıza istediğiniz tarihler arasında uyguladığınız yem planlarınızı sisteme kaydedebilirsiniz.

 

ETBIS - www.benimsurum.com
ETBİS - Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi, e-ticaret aktörlerinin kayıt altına alınması amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulmuş bir bilgi sistemidir. BenimSurum.com kayıtlarına buraya tıklayarak erişebilirsiniz.