• BLOG
  • Neden Yaz Aylarında İneklerde Meme İltihaplanmalarına Sık Rastlanır?

Neden Yaz Aylarında İneklerde Meme İltihaplanmalarına Sık Rastlanır?

Gerçekten de yaz aylarında sütte hem somatik hücre sayısı daha fazladır hem de ineklerde İneklerde Meme İltihaplanmaları daha sıkça görülmektedir.

17 Mayıs 2019   |    İneklerde Meme İltihaplanmaları, Süt İnekleri, İneklerde Mastitis

Yaz Aylarında İneklerde Meme İltihaplanmaları | Benim Sürüm

Süt ineklerinde sıcaklık stresinin olması gibi tek bir neden ile böylesi bir etki­nin ortaya çıkması açıklanamaz. Zira bir dizi etmen hayvanlarda sıcaklık stresinin meydana gelmesinde etkin rol oynar. Nitekim hayvanlarda sıcaklık stresinin meydana gelmesinde;

● Vücutta sıcaklık ile kan dolaşımı yük altına girer (nabız artar, solunum yükselir, iç vücut sıcaklığı artar vb.). Böyle hallerde yem tüketimi azalır ve genelde strese neden olur.

● 25°C’lik bir çevre sıcaklığından itibaren yem tüketimindeki gerileme daha bir belirgindir. Böylece ketozis riski artar, sütte üre içeriği yükselir, vücutta madde değişim olayları baskı altında kalır, sütte somatik hücre sayısı artar.

● İnekler sıcakta genelde sütü yavaş bırakırlar. Böylece enfeksiyon riski artarak koli mastitislerin meydana gelme olasılığı yükselir, artan sinek populasyonu da mastit etmenlerinin taşınmasında etkin role sahiptir.

● Bir hayvanın süt verimi ne denli yüksek ise, o hayvanın vücut madde değişiminde ısı üretimi de o denli yüksek olur. Bu nedenle de elit hayvanların sıcaklık stresine karşı olan duyarlılıkları düşük süt veren hayvanlara kıyasla çok daha fazladır.

İneklerde Mastitis Sorunlarına Karşı Alınabilecek Önlemler

Yüksek somatik hücre sayısına sahip süte ve ineklerde mastitis sorunlarına karşı alınabilecek önlemler aşağıda özetlenmiştir:

● Sürüde, klinik mastitis olaylarının oluş sıklığı ve şiddeti, hayvanların kuru dönem test bulguları, tank sütü somatik hücre sayısı vb. bilgiler kaydedilmeli ve takip edilmelidir.

● Tank sütü somatik hücre sayısı ve süt ineklerinde somatik hücre sayısı periyodik aralıklarla ölçülmeye devam edilmelidir.

● İlgili testler, öncelikle somatik hücre sayısı en yüksek olan 10 hayvanda yapılmalıdır.

● Enfeksiyon baskısının azalması için gerekli hijyen uygulamaları ve tedavi protokolleri belirlenmelidir.

● İneklerde Mastitis etmenleri ve bulaşımda kritik noktalar saptanmalı, bakteriyolojik analizlerden elde edilen bilgiler dikkate alınarak sorunlara bir planlama dahilinde yaklaşılmalıdır. Sürüde kritik kontrol noktalarının tanımlanması olası mevcut yetersizliklerin ortadan kaldırılması bakımından önem taşır.

● Her 3-4 ayda bir işletme sağlık sorumlusu ve üretici arası karşılıklı bilgi alışverişi olmalıdır.

Çiftçi

Şu soruları olumlu yanıtlıyorsanız, BenimSürüm kullanabilirsiniz.

1. Akıllı bir cep telefonunuz ya da bilgisayarınız var mı? Internete erişiminiz var mı?

2. Günde 10 dakika çiftliğiniz için düzenli veri girmeye hazır mısınız?

3. Kızgınlık, tohumlama, kuruya çıkarma ve doğum gibi işlerde inekleri tek tek takip etmeniz gerektiğini biliyor musunuz?

4. Arada sırada da olsa, bazı işleri unuttuğunuz oluyor mu?

5. Size işlerinizi hatırlatacak bir yardımcınız olsa, çok daha verimli çalışabileceğinize inanıyor musunuz?

 

Program hakkında detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için uzmanlarımız size ulaşsın.

Çiftçilerimizden Dinleyin

Sistemi Görün (Süt İşletmeleri)

Sistemi Görün (Besi İşletmeleri)

ÖZELLİKLER

Hayvan Yönetimi

Hayvan Yönetimi

BenimSürüm ile her bir hayvana ilişkin bütün verileri kaydedebilir, hayvanları gruplayabilir, buna göre listeler elde edebilirsiniz.

Hastalık & Muayene

Muayene, Aşı ve Tedavi

Hayvanlarınıza yaptığınız aşı ve muayene işlemlerini kayıt altında tutabilir, uygulanan tedavi süreçlerini yönetebilirsiniz.

Üreme ve Tohumlama Takibi

Tohumlama Takibi

Verimli büyüme oranının yakalanması ve sürünün sağlıklı büyümesi için üreme ve tohumlama süreçlerini takip edebilirsiniz.

Süt Takibi

Süt Takibi

Çiftliğinizin süt üretimini ister genel, isterseniz de bireysel olarak takip edebilir, hayvan süt verimlerini elde edebilirsiniz.

Maliyet Hesaplama

Maliyet Yönetimi

Rasyon maliyetleri ve diğer tüm işletme giderleri ile hayvanların kilo almalarına dayalı gelir kalemlerinizi tek bir ekranda yönetebilirsiniz.

Rasyon

Yem Yönetimi

Gruplandırdığınız hayvanlarınıza istediğiniz tarihler arasında uyguladığınız yem planlarınızı sisteme kaydedebilirsiniz.

 

ETBIS - www.benimsurum.com
ETBİS - Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi, e-ticaret aktörlerinin kayıt altına alınması amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulmuş bir bilgi sistemidir. BenimSurum.com kayıtlarına buraya tıklayarak erişebilirsiniz.