• BURADASINIZ
  • BLOG
  • Laktasyon Başlangıcındaki Süt İnekleri

Laktasyon Başlangıcındaki Süt İnekleri

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de süt ineklerinde süt veriminde sağlanan artışla birlikte döl veriminde düşme gözlenmektedir.

27 Eylül 2019   |    Laktasyon, Süt İnekleri, Rasyon

Laktasyon Başlangıcındaki Süt İnekleri | Benim Sürüm

Buzağılama aralığı, gebelik başına düşen tohumlama sayısı ve süt verimi gibi birçok faktör, süt ineklerinin üreme performansında etkili olmaktadır. Bu bağlamda, üreme performansı işletme ekonomisi açısından temel göstergelerden biridir. Üreme performansı ile işletmenin geleceğinde yapılacak işlemler belirlenmektedir.

Üreme, hormonal ve metabolik olaylar serisi ile gerçekleşmektedir. Üreme döngüsünü kontrol eden hormonal mekanizmanın etkinliği ise yem tüketimi ve süt verimi ile ilişkilidir. Doğumla birlikte başlayan laktasyon sürecinin ilk 8 haftası üreme açısından en kritik dönemdir. Bu dönemde bir taraftan süt verim düzeyinin artması diğer taraftan ise üreme siklusunun (kızgınlık düğüsünün) yeniden başlatılması için gerekli olan yenilenme ve hazırlık süreçleri, rasyonun protein ve enerji düzeyleri ile etkileşim içerisindedir.

>

Doğru Rasyon Hazırlanması

Süt ineklerinde protein gereksinmesi canlı ağırlık, süt verim düzeyi ve laktasyon dönemine bağlı olarak hesaplanmaktadır. Ancak, sürüdeki hayvanlar arası bireysel farklılıklar protein gereksiniminin net olarak belirlenmesini engelleyebilmektedir. Bu nedenle, yüksek süt verim seviyesinin devamlılığı için genel olarak gereksinim miktarının üzerinde protein düzeyine sahip rasyonlarla besleme tercih edilmektedir.

Bu noktada Benim Sürüm Sığır Takip Programı, rasyonunuzu hazırlarken size bu konuda son derece kolaylık sağlamaktadır. İşletmenizdeki yem stoğunuzu belirttikten sonra programdan bir reçete talep ediyorsunuz. Benim Sürüm Sığır Takip Programı sizin yerinize hayvanınızın bir günde ortalama alması gereken Kuru Madde, Ham Protein ve Enerji miktarını hesaplamaktadır.

Protein içeriği yüksek rasyonlar (kuru madde bazında % 17-19 ham protein) süt verimini artırıcı etkiye sahip olmakla birlikte rumen, kan, süt, folikül ve uterus sıvılarında üre düzeyinin artmasına da neden olmaktadır.

Öte yandan, laktasyon başlangıcında aşırı protein tüketiminin üreme parametreleri üzerine olumsuz etkisi enerji gereksinimi ile de ilişkilendirilmektedir Amonyağın üreye dönüştürülmesi için gereken enerji, laktasyon başlangıcında varolan negatif enerji dengesinin daha fazla bozulması ile sonuçlanabilmektedir.

Program hakkında detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için uzmanlarımız size ulaşsın.


www.benimsurum.com banner

Çiftçilerimizden Dinleyin

Sistemi Görün (Süt İşletmeleri)

Sistemi Görün (Besi İşletmeleri)

ÖZELLİKLER

Üreme ve Tohumlama Takibi

Tohumlama Takibi

Verimli büyüme oranının yakalanması ve sürünün sağlıklı büyümesi için üreme ve tohumlama süreçlerini takip edebilirsiniz.

Maliyet Hesaplama

Maliyet Yönetimi

Rasyon maliyetleri ve diğer tüm işletme giderleri ile hayvanların kilo almalarına dayalı gelir kalemlerinizi tek bir ekranda yönetebilirsiniz.

Hayvan Yönetimi

Hayvan Yönetimi

BenimSürüm ile her bir hayvana ilişkin bütün verileri kaydedebilir, hayvanları gruplayabilir, buna göre listeler elde edebilirsiniz.

Hastalık & Muayene

Muayene, Aşı ve Tedavi

Hayvanlarınıza yaptığınız aşı ve muayene işlemlerini kayıt altında tutabilir, uygulanan tedavi süreçlerini yönetebilirsiniz.

Süt Takibi

Süt Takibi

Çiftliğinizin süt üretimini ister genel, isterseniz de bireysel olarak takip edebilir, hayvan süt verimlerini elde edebilirsiniz.

Rasyon

Yem Yönetimi

Gruplandırdığınız hayvanlarınıza istediğiniz tarihler arasında uyguladığınız yem planlarınızı sisteme kaydedebilirsiniz.

 

ETBIS - www.benimsurum.com
ETBİS - Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi, e-ticaret aktörlerinin kayıt altına alınması amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulmuş bir bilgi sistemidir. BenimSurum.com kayıtlarına buraya tıklayarak erişebilirsiniz.

BenimSürüm, Sürü Yönetim Programı hakkında detaylı bilgi almak ve satın alma işlemleri için bize yazın.