> Kuruda Kalma Süresinin Kısaltılması | Benim Sürüm
  • BLOG
  • Kuruda Kalma Süresinin Kısaltılması

Kuruda Kalma Süresinin Kısaltılması

İleri gebe hayvanlarda kuruda kalma süresinin kısa tutulmasının kimi olumlu yanları olabileceği gibi kimi olumsuzlukları da beraberinde getirebileceği aşikardır. Bu olumlu ve olumsuz yanları neler olabileceği aşağıdaki haliyle sıralanabilir.

12 Haziran 2019   |    Kuruda Kalma Süresi, Süt Çiftliği, Süt Verimi

Kuruda Kalma Süresinin Kısaltılması | Benim Sürüm

Olumlu Yanları

a. Süt çiftliği ekonomisi açısından hayvan daha uzun süre laktasyonda kalır. Buna göre bu sürede kullanılan yem ve işçilik giderleri, aynı sürede elde edilen süt gelirlerinin altında ise, o zaman bu sürenin kısaltılması mantıklı bir davranım olur. Zira özellikle elit hayvanlarda bu dönemde bile günlük süt verimi 10-15 kg dolayındadır. Ancak düşük verimli olanlarda bu sürenin kısaltılmasına gereksinim duyulmaz.

b. Kuruda kalma süresinin kısaltılması ile, ileri gebe hayvanların en azından bir ay ayrı bir barındırmaya tabi tutulmasına olan gereksinim ortadan kalkar. Böylece ileri gebe hayvanların bulundurulacağı padok alanından bir başka amaçla yararlanılır.

c. Kurudaki hayvanların yemlenmesi kolaylaşır, bu amaçla sadece bir geçit rasyonu kullanılabilir, ileri gebe hayvanlarda vücudun yağlanma riski azalır, hatta ortadan kalkar. Böylece hayvan sağlığı ve döl verimi olumlu yönlü etki altında bırakılabilir.

d. Hayvanların sık sık yer (padok) değiştirmesine gerek kalmaz. Böylece sürüde sosyal kaynaklı stres olasılıkları yaşanmaz. Bunun da doğum sonrası zamandaki yem tüketimi üzerine olan etkisi olumlu yönlüdür.

e. Meme sağlığı daha iyi korunur. Zira mastit olaylarının çoğu kuruda kalma süresinin son 1/3 lik döneminde yani doğumdan kısa bir süre önce şekillenir. Kuru evrenin 30 güne azaltılması ile laktasyon başlangıcında yeni mastit olaylarının meydana ge olasılığı en alt sınıra çekilebilir.

Olumsuz Yanları

a. Sağım yeri kapasitesi daima yüzde 100 dolu olarak çalışılıyor ise, kuruda kalma süresinin kısaltılmasının anlamı yoktur.

b. Hayvan sayısı az ve düşük verimli hayvani bu süresinin kısaltılması düşünülmez.

c. Süt çiftliğinde belli bir tohumlama programı ve buna uygun bir doğum takvimi uygulanıyor ise, bu planlama sürüde yapılacak manejman işlerini büyük ölçüde kolaylaştırır. Böyle bir durumda kuruda kalma süresinin kısaltılması, gelen laktasyonda süt verir de kimi azalmalara neden olabilir. Bu arada sür aşım boğası kullanılacaksa, bu sürenin kısaltılması düşünülmez.

d. İkiz gebelerde kuruda kalma süresi, düve analarında olduğu gibi, en az 40-45 gün olarak ele alınır. Zira genelde hesaplanan doğum tarihinden 8-10 gün evvel doğum gerçekleşebilir.

e. Hayvanı kuruya çıkarmak amacı ile kullanılan antibiyotik artıkları (kalıntıları) laktasyon başlangıcında süte geçebilir. O nedenle böyle sütlerin, toplama ; tanklarına aktarılmadan evvel bir antibiyotik testine tabi tutulmasında yarar vardır. Gerekli hallerde kullanılan antibiyotiklerin değiştirilmesi yoluna gidilebilir. O nedenle hayvanın kuruya çıkarılması amacı ile antibiyotik kullanımı konusunda gerçekten duyarlı olunmalıdır.

f. Hem doğum öncesi hem doğum sonrası hayvan başına düşen alan az ise, yem tüketiminde ciddi azalmalar meydana gelebilir. Bu da gelen laktasyonda süt veriminde önemli azalmalara neden olabilir.

Kuruda Kalma Süresinin Hesabı İçin Ne Yapılabilir?

Benim Sürüm Sığır Takip Programı bir büyükbaş hayvanın hayat döngüsüne göre düzenlenmiştir. Hayvanın tutmuş tohumlama tarihini girdikten sonra Sığır Takip Programı sizin yerinize gebe dönemini, kuruya çıkma tarihini ve tahmini doğum tarihini belirlemektedir. Ayrıca bu dönemler dilerseniz e-posta ile size hatırlatmaktadır. Bu sayede takvimizi daha sağlıklı bir şekilde planlayabilirsiniz.

Program hakkında detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için uzmanlarımız size ulaşsın.

Çiftçilerimizden Dinleyin

Sistemi Görün (Süt İşletmeleri)

Sistemi Görün (Besi İşletmeleri)

ÖZELLİKLER

Hayvan Yönetimi

Hayvan Yönetimi

BenimSürüm ile her bir hayvana ilişkin bütün verileri kaydedebilir, hayvanları gruplayabilir, buna göre listeler elde edebilirsiniz.

Hastalık & Muayene

Muayene, Aşı ve Tedavi

Hayvanlarınıza yaptığınız aşı ve muayene işlemlerini kayıt altında tutabilir, uygulanan tedavi süreçlerini yönetebilirsiniz.

Üreme ve Tohumlama Takibi

Tohumlama Takibi

Verimli büyüme oranının yakalanması ve sürünün sağlıklı büyümesi için üreme ve tohumlama süreçlerini takip edebilirsiniz.

Süt Takibi

Süt Takibi

Çiftliğinizin süt üretimini ister genel, isterseniz de bireysel olarak takip edebilir, hayvan süt verimlerini elde edebilirsiniz.

Maliyet Hesaplama

Maliyet Yönetimi

Rasyon maliyetleri ve diğer tüm işletme giderleri ile hayvanların kilo almalarına dayalı gelir kalemlerinizi tek bir ekranda yönetebilirsiniz.

Rasyon

Yem Yönetimi

Gruplandırdığınız hayvanlarınıza istediğiniz tarihler arasında uyguladığınız yem planlarınızı sisteme kaydedebilirsiniz.

 

ETBIS - www.benimsurum.com
ETBİS - Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi, e-ticaret aktörlerinin kayıt altına alınması amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulmuş bir bilgi sistemidir. BenimSurum.com kayıtlarına buraya tıklayarak erişebilirsiniz.