• BLOG
  • İneklerde Süt Verimi Artması İçin Ne Yapılabilir?

İneklerde Süt Verimi Artması İçin Ne Yapılabilir?

Sağlıklı bir süt ineğinin yüksek süt verebilmesi ya da kalıtsal yeteneğini kanıtlayabilmesi için enerji içeriği yüksek, yebeni özelliği mükemmel olan kaba yem kullanımı ciddi bir ön koşuldur.

28 Mayıs 2019   |    İneklerde Süt Verimi, Sürü Takip Programı, Süt İnekleri

İneklerde Süt Verimi Artması İçin Ne Yapılabilir? | Benim Sürüm

Ayrıca, İneklerde Süt Verimini artışını sağlanması için aşağıdaki işlemleri takip etmenizi tavsiye ederiz;

Kaba Yemin Yapısal Etkisi

2025’li 2030’lu yıllarda bugünkü gibi süt ineklerinin yemlenmesinde kullanılan rasyonların genelde yapısal önemini koruyacağını düşünmekteyiz. O nedenle de bu konuda, bugünlere kıyasla çok daha güvenilir sayısal öneriler yapılması için konuya özgün araştırmalar yapılması gerekmektedir.

Doğru Sürü Takip Programı

Doğru Sürü Takip Programı, hayvanlarınızın döngüsünü kaçırmamanız Süt Verimi almanız açısından çok önemlidir. Ne zaman gebe olduğunu ya da ne zaman kuruya çıkması gerektiğini takip edebildiğiniz sürece maksimum süt verimine ulaşabilirsiniz. Bu işlemlerin takibini de Benim Sürüm Sığır Takip Sistemi ile kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Doğru takip sistemi ile hayvanlarınızın her durumunu anında takip edebilirsiniz.

Protein Gereksiniminin Karşılanması

Süt ineklerinde protein gereksinimlerinin karşılanması açısından gelecekte de bunlardan kolayca emilebilir amino asitlerini yeterince almalarına, bu arada rumende mikrop proteini sentezi ve özlenen düzeyde hücre duvarı yapı taşlarının yıkımı için yararlanılabilir ham protein (YHP) gereksinimlerinin karşılanması gerekecektir.

O nedenle rasyonların hazırlanmasında, son yıllarda olduğu gibi YHP ve ruminal N- bilançosu (RNB) gereksinim değerleri üzerinde durulacaktır.5 Dolayısıyla hem YHP hem RNB ile ilgili araştırmalara devam edileceğini düşünmekteyiz.

Mineral Maddeler ve Vitaminler

Hayvansal üretimde verimliliğin artması demek besin madde gereksinimin de artması demektir. Buna paralel olarak rumen koşulları ile besin maddeleri etkileri de kimi değişimlere uğrayabilir. Söz konusu etki ya da değişimlerin halihazırda tam olarak tanındığı savında bulunulamaz.

Örneğin; B- gurubu vitaminlerde böylesi bir etkinin varlığı bilinmektedir. Ancak her vitamin için besleme fizyolojisi açısından bu tür etkiler tam olarak saptanmış değildir.3 Diğer yandan ruminal parçalanma ve yeni sentez olayları vb. çevrilimlerle ilgili çalışmalar devam etmek durumundadır.

İçme Suyu Niteliği

Elit ve sağlıklı hayvanların su gereksinimlerinin yeterince karşılanması hakkında gösterilen özenin, kullanılan suyun niteliği hakkında da gösterildiğini düşünmüyoruz. Ancak gelecekte, 2025 veya 2030’lu yıllarda, bu bağlamda da daha duyarlı davranılmak zorunda kalınacağı bilinmektedir. O bakımdan günlük su gereksinimi ve kullanılan suyun niteliği hakkında aşağıdaki bilgilerden yararlanmak olasıdır.

Program hakkında detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için uzmanlarımız size ulaşsın.

Çiftçilerimizden Dinleyin

Sistemi Görün (Süt İşletmeleri)

Sistemi Görün (Besi İşletmeleri)

ÖZELLİKLER

Hayvan Yönetimi

Hayvan Yönetimi

BenimSürüm ile her bir hayvana ilişkin bütün verileri kaydedebilir, hayvanları gruplayabilir, buna göre listeler elde edebilirsiniz.

Hastalık & Muayene

Muayene, Aşı ve Tedavi

Hayvanlarınıza yaptığınız aşı ve muayene işlemlerini kayıt altında tutabilir, uygulanan tedavi süreçlerini yönetebilirsiniz.

Üreme ve Tohumlama Takibi

Tohumlama Takibi

Verimli büyüme oranının yakalanması ve sürünün sağlıklı büyümesi için üreme ve tohumlama süreçlerini takip edebilirsiniz.

Süt Takibi

Süt Takibi

Çiftliğinizin süt üretimini ister genel, isterseniz de bireysel olarak takip edebilir, hayvan süt verimlerini elde edebilirsiniz.

Maliyet Hesaplama

Maliyet Yönetimi

Rasyon maliyetleri ve diğer tüm işletme giderleri ile hayvanların kilo almalarına dayalı gelir kalemlerinizi tek bir ekranda yönetebilirsiniz.

Rasyon

Yem Yönetimi

Gruplandırdığınız hayvanlarınıza istediğiniz tarihler arasında uyguladığınız yem planlarınızı sisteme kaydedebilirsiniz.

 

ETBIS - www.benimsurum.com
ETBİS - Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi, e-ticaret aktörlerinin kayıt altına alınması amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulmuş bir bilgi sistemidir. BenimSurum.com kayıtlarına buraya tıklayarak erişebilirsiniz.