• BLOG
  • İneklerde Süt Verimi ve Üreme

İneklerde Süt Verimi ve Üreme

Diğer evcil hayvanlarla karşılaştırıldığında, sığırların daha yüksek süt üretim kapasitesine sahip olması, dünya süt üretiminin büyük bir kısmının süt sığırlarından sağlanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu durum birim hayvan başına daha fazla süt almak için yoğun bir genetik ıslah çalışmasını da zorunlu kılmıştır. Bu ıslah çalışmaları sonunda, sağılan hayvan başına süt verimi artırılmıştır.

14 Haziran 2019   |    İneklerde Süt Verimi, Süt Sığırları, İneklerde Kızgınlık

İneklerde Süt Verimi ve Üreme | Benim Sürüm

Üreme etkinliği, hayvancılıkta kârlılığı etkileyen önemli bir faktördür. Süt sığırcılığındaki hızlı genetik ilerleme, süt verimindeki artışla birlikte üreme performansında bir düşüşe neden olmuştur.

Yüksek Verimli Hayvanlarda Üreme

İneklerde süt verimi ile üreme özellikleri arasında yüksek bir ilişki vardır. İneklerde süt verimi arttıkça üreme fonksiyonlarında bir gerileme görülmektedir. Bu durum da süt verimi ile üreme fonksiyonları arasında negatif bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Son yıllardaki çalışmalar, yüksek süt verimine sahip hayvanların ovaryum aktivitelerinin ertelendiği ve gebelik oranlarının da düştüğünü göstermiştir.

Yüksek Verimli Hayvanlarda Üreme Üzerine İklimin Etkisi

Yaz mevsiminde gözlemlenen sıcaklık stresi, süt sığırlarında düşük fertiliteye neden olan faktörlerden bir tanesidir. Yüksek sıcaklık, doğrudan üreme sisteminde farklı dokulardaki hücre fonksiyonlarını değiştirebildiği gibi, yem tüketimini azaltmak, solunum hızını artırmak ve kan akış hızını değiştirmek suretiyle dolaylı olarak da üreme performansını etkileyebilmektedir.

Sıcaklık stresi gibi çevre faktörleri, ineklerde kızgınlık döngüsündeki ilk folliküler gelişim dalgasındaki veya ovulasyon öncesi folliküler gelişim dalgasındaki follikülün dominantlık yeteneğini baskı altında tutmaktadır. Sıcaklık stresinin ikinci folliküler gelişimdeki dominant follikülün ya da folliküllerin 2-3 gün daha erken gelişmesine neden olmaktadır. Bu erken gelişim, sıcaklığın etkisiyle dominantlık fazının daha uzun sürmesine neden olarak ovule olan follikülün yaşlanmasına yol açmaktadır. Bu yaşlı folliküllerin ovulasyonu ise fertiliteyi olumsuz etkilemektedir.

Sıcaklık stresinin en fazla etkilediği üreme fonksiyonlarından bir tanesi de ineklerde kızgınlıktır. Sıcaklık stresi ineklerde kızgınlık belirtilerinin yoğunluğu ve süresini azaltıcı bir etkiye sahiptir. Yapılan bir çalışmada, 18.2°C’de kızgınlık 17 saat sürerken, 35.5°C’de bu süre 12.5 saate inmiştir.

Ayrıca kızgınlığın takibi için gelişmiş teknolojilerden faydalanmak süt sığırlarında süt veriminin artmasına doğrudan etki etmektedir. Kızgınlık Tespit Sistemi ile hayvanlarınızı gece gündüz takip edebilirsiniz. Bu sayede, kızgınlığa girdiği anda en doğru saatte tohumlamayı gerçekleştirebilirsiniz.

Genel olarak, yüksek verimli süt sığırlarında optimum döl verimine ulaşabilmek için yukarıda belirtilen hususların göz önünde bulundurulmasıyla döl verimi beklenilen seviyelere ulaştırabilir. Böylece üretimin olumsuz yönde etkilenmesi önlenecektir.

Çiftçi

Şu soruları olumlu yanıtlıyorsanız, BenimSürüm kullanabilirsiniz.

1. Akıllı bir cep telefonunuz ya da bilgisayarınız var mı? Internete erişiminiz var mı?

2. Günde 10 dakika çiftliğiniz için düzenli veri girmeye hazır mısınız?

3. Kızgınlık, tohumlama, kuruya çıkarma ve doğum gibi işlerde inekleri tek tek takip etmeniz gerektiğini biliyor musunuz?

4. Arada sırada da olsa, bazı işleri unuttuğunuz oluyor mu?

5. Size işlerinizi hatırlatacak bir yardımcınız olsa, çok daha verimli çalışabileceğinize inanıyor musunuz?

 

Program hakkında detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için uzmanlarımız size ulaşsın.

Çiftçilerimizden Dinleyin

Sistemi Görün (Süt İşletmeleri)

Sistemi Görün (Besi İşletmeleri)

ÖZELLİKLER

Hayvan Yönetimi

Hayvan Yönetimi

BenimSürüm ile her bir hayvana ilişkin bütün verileri kaydedebilir, hayvanları gruplayabilir, buna göre listeler elde edebilirsiniz.

Hastalık & Muayene

Muayene, Aşı ve Tedavi

Hayvanlarınıza yaptığınız aşı ve muayene işlemlerini kayıt altında tutabilir, uygulanan tedavi süreçlerini yönetebilirsiniz.

Üreme ve Tohumlama Takibi

Tohumlama Takibi

Verimli büyüme oranının yakalanması ve sürünün sağlıklı büyümesi için üreme ve tohumlama süreçlerini takip edebilirsiniz.

Süt Takibi

Süt Takibi

Çiftliğinizin süt üretimini ister genel, isterseniz de bireysel olarak takip edebilir, hayvan süt verimlerini elde edebilirsiniz.

Maliyet Hesaplama

Maliyet Yönetimi

Rasyon maliyetleri ve diğer tüm işletme giderleri ile hayvanların kilo almalarına dayalı gelir kalemlerinizi tek bir ekranda yönetebilirsiniz.

Rasyon

Yem Yönetimi

Gruplandırdığınız hayvanlarınıza istediğiniz tarihler arasında uyguladığınız yem planlarınızı sisteme kaydedebilirsiniz.

 

ETBIS - www.benimsurum.com
ETBİS - Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi, e-ticaret aktörlerinin kayıt altına alınması amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulmuş bir bilgi sistemidir. BenimSurum.com kayıtlarına buraya tıklayarak erişebilirsiniz.