• BLOG
  • İneklerde Mastitis Sorunu ve Tespiti

İneklerde Mastitis Sorunu ve Tespiti

İneklerde Mastitis,tüm dünyada süt endüstrisi için maliyetli bir sürü hastalığıdır. Mastitis sorunu yaşayan işletmelerde meme sağlığı olumsuz etkilenmekte, süt üretimi azalmaktadır. Tedavi masrafları ve iş gücü kaybı ise giderleri oldukça artırmaktadır.

20 Eylül 2019   |    İneklerde Mastitis, Subklinik Mastitis, Süt İnekleri

İneklerde Mastitis Sorunu | Benim Sürüm

İneklerde Mastitis olgularında, sütün miktar olarak azalmasının yanında üretilen sütün kalitesi de bozulmaktadır. Bu nedenle süt ürünlerinin raf ömrü kısalmakta ve firmalar itibar kaybetmektedir. Bahsedilen bu olumsuzluklardan daha da önemlisi, mastitisli ineklerden elde edilen süt ve süt ürünleri insan sağlığını da tehdit etmektedir. Kısaca meme sağlığı, işletme devamlılığını sağlamak, tüketiciye kaliteli ürün sunabilmek ve halk sağlığı için mutlaka korunmalıdır.

Süt ineklerini en fazla etkileyen hastalıklardan biri olan mastitis, üreme olaylarında da aksaklıklara neden olmaktadır. Mastitis doğum sonrası dönemdeki süt ineklerinin yumurtalık faaliyetlerini etkilemektedir. Mastitisli ineklerin yumurtalıklarında yetersiz luteolisis ya da foliküler fazın uzaması sonucunda üreme olayları etkilenmekte ve kızgınlık belirtilerinin geç görülmesine neden olmaktadır.

Yapılan bir çalışmada doğum sonrası dönemde mastitise yakalanan ineklerde luteal aktivitenin başlaması ve kızgınlık belirtilerinin görülmesi daha geç meydana gelmiştir.

Başka bir çalışmanın sonuçlarına göre ilk tohumlamadan önce mastitis olan ineklerde mastitis olmayanlara göre buzağılama ile tohumlama arası süre 4 gün uzamış, ilk tohumlamada gebelik oranı %7 azalmış ve yavru atma oranı %6 artmıştır.

Günümüzde, özellikle entansif süt sığırcılığı işletmelerinde meme sağlığı kontrol programlarının önemi anlaşılmış ve bu programlar doğrultusunda uygun önlemler alınmaktadır. Ancak meme bezi, anatomik ve fizyolojik özellikleri bakımından enfeksiyonlara oldukça açıktır.

Tüm alınan önlemlere rağmen, işletmelerde meme hastalıkları şekillenmekte, bunlardan bir kısmı tedavi edilebilirken, büyük bir kısmı ya tedavi edilememekte ya da geçici bir süre baskılanabilmektedir. Baskılanan enfeksiyonlar ise bir süre sonra nüksedebilmektedir.

İneklerde Subklinik Mastitis Nasıl Tespit Edilir?

Mastitis Tespit Cihazı süt ineklerinin meme yangısı oluşmadan önce size uyarı verir. Subklinik Mastitis için geliştirilen bu cihazı sağım sistemleri ve mobil sağım makinelerine süt hortumu üzerinden takarak kolayca kullanabiliyorsunuz. Meme yangısı başlangıcı şüphesi oluştuğu anda otomatik olarak sizi bilgilendirir. Erken önlem bildirimi ile hayvanınıza gerekli tedaviyi yaptırarak büyük ve yorucu masraflardan kurtulabilirsiniz.

Program hakkında detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için uzmanlarımız size ulaşsın.


www.benimsurum.com banner

Çiftçilerimizden Dinleyin

Sistemi Görün (Süt İşletmeleri)

Sistemi Görün (Besi İşletmeleri)

ÖZELLİKLER

Hayvan Yönetimi

Hayvan Yönetimi

BenimSürüm ile her bir hayvana ilişkin bütün verileri kaydedebilir, hayvanları gruplayabilir, buna göre listeler elde edebilirsiniz.

Hastalık & Muayene

Muayene, Aşı ve Tedavi

Hayvanlarınıza yaptığınız aşı ve muayene işlemlerini kayıt altında tutabilir, uygulanan tedavi süreçlerini yönetebilirsiniz.

Üreme ve Tohumlama Takibi

Tohumlama Takibi

Verimli büyüme oranının yakalanması ve sürünün sağlıklı büyümesi için üreme ve tohumlama süreçlerini takip edebilirsiniz.

Süt Takibi

Süt Takibi

Çiftliğinizin süt üretimini ister genel, isterseniz de bireysel olarak takip edebilir, hayvan süt verimlerini elde edebilirsiniz.

Maliyet Hesaplama

Maliyet Yönetimi

Rasyon maliyetleri ve diğer tüm işletme giderleri ile hayvanların kilo almalarına dayalı gelir kalemlerinizi tek bir ekranda yönetebilirsiniz.

Rasyon

Yem Yönetimi

Gruplandırdığınız hayvanlarınıza istediğiniz tarihler arasında uyguladığınız yem planlarınızı sisteme kaydedebilirsiniz.

 

ETBIS - www.benimsurum.com
ETBİS - Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi, e-ticaret aktörlerinin kayıt altına alınması amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulmuş bir bilgi sistemidir. BenimSurum.com kayıtlarına buraya tıklayarak erişebilirsiniz.

BenimSürüm, Sürü Yönetim Programı hakkında detaylı bilgi almak ve satın alma işlemleri için bize yazın.