• BLOG
  • Düvelerde Meme Yangısı (Mastitis)

Düvelerde Meme Yangısı (Mastitis)

Süt sığırcılığı ile uğraşanlar ineklerde mastitis olaylarıyla karşılaşırlar. Ancak; düvelerde meme yangısı olaylarıyla karşılaştıklarında çok şaşırırlar. Sütü sağılmayan düvede mastit olabileceği pek akla gelmez. Düve ise daha ilk süt verme periyodunda bu hastalıkla tanışmış olur.

31 Mayıs 2019   |    Düvelerde Meme Yangısı, İneklerde Mastitis

Düvelerde Meme Yangısı (Mastitis) | Benim Sürüm

Düvelerde meme enfeksiyonları sürüden sürüye değişen oranlarda görülür. Ilık ve nemli bölgelerde daha çok görüldüğü, ayrıca Jersey ırkı düvelerde de daha sık görülme ihtimalinin olduğu bildirilmektedir. Sürüden sürüye değişen oranlarda görülmesi ise "sürü yönetimi" uygulamalarına dikkat edilip edilmediğiyle ilgilidir.

Meme başı derisi mikroorganizmaların en kolay yuvalanıp, en çabuk üreyebileceği yerlerdir. Bir de meme başı derisinde çatlaklar, küçük yaralar, sıyrıklar varsa, üstelik memeler kötü barınak koşullarının yarattığı ıslak, nemli, gübreli, çamurlu bir taban üzerinde sürekli kalmak zorundaysa, düvelerde meme yangısına yatkın bir ortam hazırdır.

Yaşlı ineklerle gebe düvelerin aynı ortamda bulunması, doğum sonrası meme ödemi, buzağılama boksu olmaması, hayvanların birbirini emmesi ve sinekler düve mastitisine yatkınlık oluşturan faktörlerdir.

İneklerde mastitise sebep olabilecek bir bakteri ordusu vardır. Buna karşı ise bir koruma ordusu oluşturulmalıdır. Koruma ordusu makrofaj, nötrofil ve lenfosit adı verilen birçok hücreden ve bunların yardımcılarından oluşur. Vücut bu bağışıklık ve savunma ordusunu imal etmeyi öğrenir, işte bu bağışıklığın öğretilmesine "aşılama" adını verilmektedir. Meme dokusu hastalık yapıcı bakterilerle tanışmadan önce bir savunma ordusu yaratılabilirse ineklerde mastitisle mücadelede başarı sağlanır.

Nasıl Önlem Alınabilir?

Düve adaylarına, yani yedi ayı geçmiş dişi danalara mastitis aşısı yapılması ve tekrarları ile devam edilmesi meme dokusuna hem düşmanlarını, hem de düşmanlarla mücadele edebilmeyi öğretecektir.

Benim Sürüm Sığır Takip Programı ile aşılanması gereken hayvanları gruplayabilir ve yapılması gereken aşıları listeyebilirsiniz. Muayene ve Aşı zamanı geldiğinde de gerekli hatırlatmaları e-posta ile alabilirsiniz. Ayrıca Muayene ve Aşı geçmişini kaydederek detaylı olarak raporlamalar yapabilirsiniz.

Mastitis yönünden aşılama yapılmasının sürüde klinik mastitis sayısını, subklinik ve kronik mastitisleri azaltacağı, kendiliğinden iyileşme oranını arttıracağı, mastitis görüldüğünde ise belirtilerin şiddet ve süresinin azalacağı akılda tutulmalıdır. Düve meme yangısı erken sürüden çıkarma sebeplerinin başında gelmektedir. Bu yüzden bilinen her türlü önlem alınmalıdır.

Çiftçi

Şu soruları olumlu yanıtlıyorsanız, BenimSürüm kullanabilirsiniz.

1. Akıllı bir cep telefonunuz ya da bilgisayarınız var mı? Internete erişiminiz var mı?

2. Günde 10 dakika çiftliğiniz için düzenli veri girmeye hazır mısınız?

3. Kızgınlık, tohumlama, kuruya çıkarma ve doğum gibi işlerde inekleri tek tek takip etmeniz gerektiğini biliyor musunuz?

4. Arada sırada da olsa, bazı işleri unuttuğunuz oluyor mu?

5. Size işlerinizi hatırlatacak bir yardımcınız olsa, çok daha verimli çalışabileceğinize inanıyor musunuz?

 

Program hakkında detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için uzmanlarımız size ulaşsın.

Çiftçilerimizden Dinleyin

Sistemi Görün (Süt İşletmeleri)

Sistemi Görün (Besi İşletmeleri)

ÖZELLİKLER

Hayvan Yönetimi

Hayvan Yönetimi

BenimSürüm ile her bir hayvana ilişkin bütün verileri kaydedebilir, hayvanları gruplayabilir, buna göre listeler elde edebilirsiniz.

Hastalık & Muayene

Muayene, Aşı ve Tedavi

Hayvanlarınıza yaptığınız aşı ve muayene işlemlerini kayıt altında tutabilir, uygulanan tedavi süreçlerini yönetebilirsiniz.

Üreme ve Tohumlama Takibi

Tohumlama Takibi

Verimli büyüme oranının yakalanması ve sürünün sağlıklı büyümesi için üreme ve tohumlama süreçlerini takip edebilirsiniz.

Süt Takibi

Süt Takibi

Çiftliğinizin süt üretimini ister genel, isterseniz de bireysel olarak takip edebilir, hayvan süt verimlerini elde edebilirsiniz.

Maliyet Hesaplama

Maliyet Yönetimi

Rasyon maliyetleri ve diğer tüm işletme giderleri ile hayvanların kilo almalarına dayalı gelir kalemlerinizi tek bir ekranda yönetebilirsiniz.

Rasyon

Yem Yönetimi

Gruplandırdığınız hayvanlarınıza istediğiniz tarihler arasında uyguladığınız yem planlarınızı sisteme kaydedebilirsiniz.

 

ETBIS - www.benimsurum.com
ETBİS - Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi, e-ticaret aktörlerinin kayıt altına alınması amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulmuş bir bilgi sistemidir. BenimSurum.com kayıtlarına buraya tıklayarak erişebilirsiniz.