• BLOG
  • Çiftliğinizde Kârlılığı Arttırmak

Çiftliğinizde Kârlılığı Arttırmak

19 Mart 2019   |    Laktasyon, Rasyon, Karlılık

Çiftliğinizde Kârlılığı Arttırmak

Her türlü ekonomik faaliyette olduğu gibi süt sığırcılığında da temel amaç en yüksek karlılığın elde edilmesidir. Süt sığırcılığında kar çok değişik odaklara dağılmış durumdadır. Çiftliğinizde Kârlılığınızı Arttırmak için sürünün sağlıklı olması, döl veriminde aksaklık olmaması, ineklerden yüksek kalitede ve miktarda süt alınması gereklidir.

Kârlılıkla doğrudan ilgili etmenlerle ilgili bir takım aksaklıkların ortaya çıkmaması için ön koşul, çok sağlıklı bir Sürü Takip Sisteminin olmasıdır.

Sağmal inek sayısının 5-10 başla sınırlı olduğu işletmelerde bu kayıtların elle tutulması genellikle yeterli olmakta ve amaca büyük ölçüde hizmet edebilmektedir. Buna karşılık 20 ve üzeri sağmal inekten oluşan sürülerde bu kayıtların elle tutulması neredeyse olanaksızdır.

Dünyada Sürü Yönetimi Sistemi Nasıl?

ABD

Amerika Birleşik Devletleri nde aynı sürü büyüklüğüne sahip işletmeler arasında yapılan değerlendirmelerde, kayıtlarını Sürü Yönetim Sistemi ile tutan işletmelerin; Sürü Takip Sistemi ile kayıt tutmayan işletmelere göre hayvan başına yılda 363 kg fazla süt sattığını saptamıştır.

Hollanda

Hollanda’da sürü yönetiminde teknoloji kullananlar ve kullanmayanlar üzerinde araştırma yapılmıştır. Bu sonuçlara göre otomatik yoğun yem yemleme sistemi kullanımı, inek başına yıllık süt veriminde 102 kg, süt proteini veriminde 4.95 kg, süt yağı veriminde 5.52 kg’lık bir artış sağlamıştır.

İsrail

Benzer şekilde buzağılama aralığı aktivite ölçüm sisteminin kullanılması sonrasında 5,7 gün düzeyinde kısalmıştır. İsrail’de sürü yönetim sistemini kullanan 66 süt sığırcılığı işletmesine ait sonuçların değerlendirildiği bir çalışmada, servis periyodunda 14,7 günlük azalış ve süt veriminde 275 kg düzeyinde bir artış sağlandığını göstermiştir.

 

Sürü Yönetim Sistemi Nasıl Destek Sağlamaktadır?

Sürü Yönetim Sistemi sayesinde İneklerin ne zaman kuruya çıkarılacağı, buzağılama aralığı, buzağı başına tohumlama sayısı gibi bilgiler günlük olarak kayıt edilir. BenimSürüm, sürü yönetim takip programı sayesinde buzağılama aralığı, buzağılama kolaylığı, kızgınlık tarihi, tohumlama tarihi, döl verimliliği, düzensizliği, kuruya çıkma tarihi, beklenen buzağılama tarihi gibi bilgiler işlenir.

Bilgisayar ve mobil uygulama üzerinden gün gün rapor verilir.

Sürü Yönetimi Programı kullanıldığında; buzağılama ile ilgili tüm bilgiler, Laktasyon eğrileri, satılan ya da satın alınmış hayvanların durumu, süt verimi kayıtları, 305 ve 365 günlük Laktasyon verim tahmini sürü sağlığı işlem listesi, daha özel ihtimam gösterilecek bireyler listesi, buzağılama doğum bilgileri, değişik parametrelere ilişkin grafikler gibi sürü idare verileri ile yetiştirme bilgileri ve Rasyon hazırlamaya ilişkin bilgiler elde edilmiş olur.

Program hakkında detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için uzmanlarımız size ulaşsın.

Çiftçilerimizden Dinleyin

Sistemi Görün (Süt İşletmeleri)

Sistemi Görün (Besi İşletmeleri)

ÖZELLİKLER

Hayvan Yönetimi

Hayvan Yönetimi

BenimSürüm ile her bir hayvana ilişkin bütün verileri kaydedebilir, hayvanları gruplayabilir, buna göre listeler elde edebilirsiniz.

Hastalık & Muayene

Muayene, Aşı ve Tedavi

Hayvanlarınıza yaptığınız aşı ve muayene işlemlerini kayıt altında tutabilir, uygulanan tedavi süreçlerini yönetebilirsiniz.

Üreme ve Tohumlama Takibi

Tohumlama Takibi

Verimli büyüme oranının yakalanması ve sürünün sağlıklı büyümesi için üreme ve tohumlama süreçlerini takip edebilirsiniz.

Süt Takibi

Süt Takibi

Çiftliğinizin süt üretimini ister genel, isterseniz de bireysel olarak takip edebilir, hayvan süt verimlerini elde edebilirsiniz.

Maliyet Hesaplama

Maliyet Yönetimi

Rasyon maliyetleri ve diğer tüm işletme giderleri ile hayvanların kilo almalarına dayalı gelir kalemlerinizi tek bir ekranda yönetebilirsiniz.

Rasyon

Yem Yönetimi

Gruplandırdığınız hayvanlarınıza istediğiniz tarihler arasında uyguladığınız yem planlarınızı sisteme kaydedebilirsiniz.

 

ETBIS - www.benimsurum.com
ETBİS - Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi, e-ticaret aktörlerinin kayıt altına alınması amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulmuş bir bilgi sistemidir. BenimSurum.com kayıtlarına buraya tıklayarak erişebilirsiniz.