• BURADASINIZ
  • BLOG
  • Büyükbaş Hayvanlarda Tırnak Sağlığı

Büyükbaş Hayvanlarda Tırnak Sağlığı

Damızlık sığır işletmelerinde ekonomik kayıplara neden olan en önemli sebeplerden birisi de büyükbaş hayvanlarda ayak ve tırnak rahatsızlıklarıdır. Günümüzde orta ve büyük ölçekli çiftliklerde sığırlar genellikle meraya çıkarılmamaktadır. Çoğu zaman hayvanlar, bağlı duraklı ahırlarda ve barınak kalitesinin pek de iyi olmadığı bir ortamda ekonomik ömürlerini tamamlamaktadırlar. Bu bağlamda sürü yönetiminde hayvanların tırnak bakımı göz ardı edilebilmektedir.

24 Temmuz 2019   |    Büyükbaş Hayvan, Sürü Yönetim

Büyükbaş Hayvanlarda Tırnak Sağlığı | Benim Sürüm

Tırnak hastalıkları hayvana çok acı verdiği için hayvanlarda üzerine basamama, topallama, şişlik ve iltihap şeklinde kendini göstermektedir. Bu durumda olan hayvan iştahsız olur, yem tüketmek istemez, huzursuz ve sıkıntılıdır Tüm bunlar süt veriminde düşme, döl tutmama, yavru atma gibi sorunlara yol açabilir.

Büyükbaş Hayvanlarda Tırnak Rahatsızlıklarının Nedenleri

● Rasyonda düşük kaba yem/kesif yem oranı veya dengesizliği sonucu asidosize bağlı topallıklar ortaya çıkabilir. Topallık sonucu inek ayakta durmak­ta güçlük çeker, yürürken veya ayakta dururken sırtı dış bükeyleşir ve verim düşüklüğü görülür.

● Doğum ve laktasyonla gelişen fizyolojik ve hormonal değişimler yanında sıcaklık stresi de topallıklara neden olabilir.

● Çok yüksek proteinli ve üreli yemler de tırnak rahatsızlıklarına yol açabilir. Zira vücut sıvısındaki yüksek düzeydeki üre, pH düşüşüne neden olarak doku tahribatlarına yol açabilir.

● Hayvanların cüssesi ve anatomik yapısı da ayak ve tırnaklara binen yükün şiddetini etkilemektedir.

● Altlık yetersizliği durumunda aşırı sert zeminde ve sivri cisimler bulunan ahırlarda tırnak ve ayak zedelenmeleri ve yaralanmaları ortaya çıkar.

● Şap hastalığı vakalarında da ayak ve tırnak rahatsızlıklarına rastlanır.

Büyükbaş Hayvanlarda Tırnak Rahatsızlıklarının Verime Etkileri

● Tırnak rahatsızlıkları süt verimini %5-36 dolayında düşürebilir.

● Tırnak rahatsızlıkları veteriner tedavi masraflarını artırır ve böylece antibiyotik kullanımı ile tüketime elverişsiz süt elde edilerek ayrıca verim kaybına yol açar.

● Ayak ve tırnak rahatsızlıkları, hayvanın yem yemesine de engel olarak canlı ağırlık kaybetmesine neden olmaktadır. Böylece yemden yararlanma da kötüleşmektedir.

● Tırnak rahatsızlığı olan hayvanlarda mastitis ve metritis (meme ve uterus yangıları) de görülebilir, tüm bu arazlar inek başına elde edilecek buzağı sayısını ve süt miktarını azaltır.

Tırnak Rahatsızlıklarını Önleyici Uygulamalar Nelerdir?

● Tırnak bakımı ve kesimi tecrübeli kişiler tarafından yapılmalıdır. Tırnak bakımında ayak tabanı ve tırnak arasındaki hassas deri kısmında iltihap, yara veya yabancı cisim batması gibi problemler olup olmadığı rutin olarak izlenmelidir.

● Ahırlarda mümkün olduğunca zeminin kuruluğuna önem verilmelidir.

● Kötü barınma şartlarında sağıma giderken veya çıkarken bakır sülfatla hazırlanmış ayak banyoları kullanılmalıdır.

● Tırnak rahatsızlığı olan süt ineklerinin besin madde açığının kapatılmasında öncelik kaliteli kaba yeme tanınmalıdır.

● Kronik tırnak rahatsızlıklarına yol açmamak için uzun süreli kesif yemle besleme uygulamalarından kaçınılmalıdır.

Sonuç olarak, tırnak rahatsızlıkları hayvanlara eziyet vermenin yanında verimlerini de önemli düzeyde düşürmektedir. Bu tırnak rahatsızlıklarını öneleyebilmeniz için hayvanınıza özel doğru rasyon hazırlayan ve muayene geçmişinizi detaylı tutabileceğiniz bir sürü yönetim programı işlerinizi kolaylaştırabilir. Benim Sürüm Sürü Yönetim Programı, doğru takip ile süt ineklerinin verimlerini ve damızlıkta kalma sürelerini arttıracaktır.

Program hakkında detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için uzmanlarımız size ulaşsın.


www.benimsurum.com banner

Çiftçilerimizden Dinleyin

Sistemi Görün (Süt İşletmeleri)

Sistemi Görün (Besi İşletmeleri)

ÖZELLİKLER

Üreme ve Tohumlama Takibi

Tohumlama Takibi

Verimli büyüme oranının yakalanması ve sürünün sağlıklı büyümesi için üreme ve tohumlama süreçlerini takip edebilirsiniz.

Maliyet Hesaplama

Maliyet Yönetimi

Rasyon maliyetleri ve diğer tüm işletme giderleri ile hayvanların kilo almalarına dayalı gelir kalemlerinizi tek bir ekranda yönetebilirsiniz.

Hayvan Yönetimi

Hayvan Yönetimi

BenimSürüm ile her bir hayvana ilişkin bütün verileri kaydedebilir, hayvanları gruplayabilir, buna göre listeler elde edebilirsiniz.

Hastalık & Muayene

Muayene, Aşı ve Tedavi

Hayvanlarınıza yaptığınız aşı ve muayene işlemlerini kayıt altında tutabilir, uygulanan tedavi süreçlerini yönetebilirsiniz.

Süt Takibi

Süt Takibi

Çiftliğinizin süt üretimini ister genel, isterseniz de bireysel olarak takip edebilir, hayvan süt verimlerini elde edebilirsiniz.

Rasyon

Yem Yönetimi

Gruplandırdığınız hayvanlarınıza istediğiniz tarihler arasında uyguladığınız yem planlarınızı sisteme kaydedebilirsiniz.

 

ETBIS - www.benimsurum.com
ETBİS - Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi, e-ticaret aktörlerinin kayıt altına alınması amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulmuş bir bilgi sistemidir. BenimSurum.com kayıtlarına buraya tıklayarak erişebilirsiniz.

BenimSürüm, Sürü Yönetim Programı hakkında detaylı bilgi almak ve satın alma işlemleri için bize yazın.