• BLOG
  • Büyükbaş Hayvanlarda Bağışıklık Sistemi

Büyükbaş Hayvanlarda Bağışıklık Sistemi

Tüm hayvanlar, mikroorganizmalar (bakteri, virüs, mantar, maya) ile dolu bir çevrede yaşamakta ve onlara konaklık yapmaktadır.

31 Mayıs 2019   |    Sağlıklı Büyükbaş, Büyükbaş Hayvan

Büyükbaş Hayvanlarda Bağışıklık Sistemi | Benim Sürüm

Sağlıklı büyükbaş hayvanlarda ön planda olmayan bağışıklık sistemi, hastalık durumlarında oldukça önem kazanır. Örneğin, güçlü bir bağışıklık sistemi karşısında patojen hale geçemeyen mikroorganizmalar, bağışıklık sisteminin zayıfladığı durumlarda patojen hale geçerek, hastalık oluştururlar.

Doğal Bağışıklık

Hastalıklara karşı ilk bariyer olup, fiziksel bariyer (deri, mukozal yapılar) ile birlikte sahip olduğu hücresel elemanlar ile koruma sağlar. Doğal bağışıklığın en temel özelliği, farklı mikroorganizmalara aynı yöntemle yanıt vermesidir.

Kazanılmış Bağışıklık

Hayvan, hastalığı geçirdikten sonra patojen mikroorganizmaya karşı özel olarak gelişen bağışıklıktır. Doğal bağışıklık sistemi vücuda giriş yapan patojen mikroorganizmaya karşı hemen savunma yaparken, kazanılmış bağışıklığın yanıt vermesi zaman almaktadır.

Doğal bağışıklığın temel yapı taşları, fiziksel bariyerler (deri, mukoza, tükürük ve gözyaşı akıntısı vb.) ve hücresel elemanlardır (lökositler). Fiziksel bariyerler, mikroorganizmaların vücuda girişini engellerken, hücresel yapılar, fagositik (yutma) özellikleri ile savunma oluştururlar.

Kazanılmış bağışıklık yanıtı, enfeksiyonu takiben birkaç gün içinde oluşur. Kazanılmış bağışıklık aktif ve pasif olmak üzere iki farklı yapıdan meydana gelir.

Aktif Bağışıklık

Aktif bağışıklık, patojen mikroorganizmaların doğal yolla bulaşması ardından bağışıklık sisteminin uyarılması şeklinde (doğal aktif bağışıklık), ya da hastalıklardan korunmak amacıyla insan veya hayvanların aşılanması (yapay aktif bağışıklık) ile oluşur.

Pasif Bağışıklık

Pasif bağışıklık ise, anneden yavruya kolostrum (ağız sütü), plasenta (yavru zarı), yumurta aracılığı (kanatlı hayvanlarda) ile antikor geçişinin sağlandığı doğal pasif bağışıklıktır. Ayrıca,başka bir hayvandan elde edilmiş hazır antikor bulunduran serumun aynı türden başka bir canlıya verilmesi ile de sağlanır.

Bağışıklık sistemi, sağlıklı büyükbaş hayvanın hayatlarını hastalıktan uzak sürdürebilmeleri için önemlidir ve karmaşık yapılardan oluşur. Bazı dış faktörler bağışıklık sistemi üzerinde belirleyici etkiye sahiptir. Bu faktörler, uygun ve yeterli beslenme, stres, aşılama, bakım şartlarıdır.

Büyükbaş hayvanlarda bağışıklık sisteminin zayıflaması, hastalıklara karşı duyarlılığın artmasına ve üretim ile ilgili problemlerin ortaya çıkmasına neden olur. Bu nedenle yetiştiricilikte, düşük stres yönetimi, düzgün beslenme, yeterli ve uygun aşılama programı gibi sürü yönetimi ile ilgili kilit faktörler iyi değerlendirilmelidir. Bağışıklık sisteminin temel özelliklerini kavramak daha iyi bir yönetim planının gerçekleştirilmesine de yardımcı olacaktır.

Benim Sürüm Sığır Takip Programı ile hayvanların muayene ve aşı geçmişini kaydederek düzenli olarak takip edebilirsiniz. Muayene ve aşı takibine uygun bağışıklık sistemini daha sağlıklı takip edebilirsiniz.
Çiftçi

Şu soruları olumlu yanıtlıyorsanız, BenimSürüm kullanabilirsiniz.

1. Akıllı bir cep telefonunuz ya da bilgisayarınız var mı? Internete erişiminiz var mı?

2. Günde 10 dakika çiftliğiniz için düzenli veri girmeye hazır mısınız?

3. Kızgınlık, tohumlama, kuruya çıkarma ve doğum gibi işlerde inekleri tek tek takip etmeniz gerektiğini biliyor musunuz?

4. Arada sırada da olsa, bazı işleri unuttuğunuz oluyor mu?

5. Size işlerinizi hatırlatacak bir yardımcınız olsa, çok daha verimli çalışabileceğinize inanıyor musunuz?

 

Program hakkında detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için uzmanlarımız size ulaşsın.

Çiftçilerimizden Dinleyin

Sistemi Görün (Süt İşletmeleri)

Sistemi Görün (Besi İşletmeleri)

ÖZELLİKLER

Hayvan Yönetimi

Hayvan Yönetimi

BenimSürüm ile her bir hayvana ilişkin bütün verileri kaydedebilir, hayvanları gruplayabilir, buna göre listeler elde edebilirsiniz.

Hastalık & Muayene

Muayene, Aşı ve Tedavi

Hayvanlarınıza yaptığınız aşı ve muayene işlemlerini kayıt altında tutabilir, uygulanan tedavi süreçlerini yönetebilirsiniz.

Üreme ve Tohumlama Takibi

Tohumlama Takibi

Verimli büyüme oranının yakalanması ve sürünün sağlıklı büyümesi için üreme ve tohumlama süreçlerini takip edebilirsiniz.

Süt Takibi

Süt Takibi

Çiftliğinizin süt üretimini ister genel, isterseniz de bireysel olarak takip edebilir, hayvan süt verimlerini elde edebilirsiniz.

Maliyet Hesaplama

Maliyet Yönetimi

Rasyon maliyetleri ve diğer tüm işletme giderleri ile hayvanların kilo almalarına dayalı gelir kalemlerinizi tek bir ekranda yönetebilirsiniz.

Rasyon

Yem Yönetimi

Gruplandırdığınız hayvanlarınıza istediğiniz tarihler arasında uyguladığınız yem planlarınızı sisteme kaydedebilirsiniz.

 

ETBIS - www.benimsurum.com
ETBİS - Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi, e-ticaret aktörlerinin kayıt altına alınması amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulmuş bir bilgi sistemidir. BenimSurum.com kayıtlarına buraya tıklayarak erişebilirsiniz.