• BURADASINIZ
  • BLOG
  • Büyükbaş Hayvancılık Sektörü ve İklim Değişikliği

Büyükbaş Hayvancılık Sektörü ve İklim Değişikliği

Büyükbaş Hayvancılık sektörü, neden olduğu çevresel sorunlar nedeniyle ekosistem üzerinde ciddi baskısı olan bir sektördür. Bu sektör, sera gazı üretiminde en önemli sırada yer alan, biyoçeşitlilik kayıplarının başlıca sorumlusu olarak görülmektedir.

15 Mayıs 2019   |    Büyükbaş Hayvancılık, İklim Değişikliği, Küresel Isınma

Büyükbaş Hayvancılık Sektörü ve İklim Değişikliği | Benim Sürüm

Öte yandan ise, hayvancılık insanların gıda ihtiyacının çok önemli bir kısmını sağlayan tarımsal ekonomide başlıca aktördür. İklim değişikliğinden ötürü ciddi etkilenecek olan bir sektör olması da işin bir başka yönü olarak ele alınabilir. Bu nedenlerle, hayvancılığın iklim değişikliğine etkilerini azaltmak, sıcaklık artışı ve yağış azalması nedeniyle oluşacak olan hayvansal üretim ve ürün kayıplarından sektörün en az etkilenmesini sağlamak, öncelikli çalışma konuları arasında yer almaktadır. Çünkü, iklim değişikliği ile tarımsal ürünlerde rekolte oranının düşmesi beklenmektedir. Bu bağlamda, hayvancılıkta verimlilik de olumsuz etkilenecektir. Nitekim FAO, dünya genelinde 2 milyar 800 milyon insanın %20 oranında gelir kaybına uğrayacağını öngörüyor.

İklim Değişikliğinin Büyükbaş Hayvancılık Sektörüne Etkileri

Tüm öngörüler iklim değişikliğinin dünyayı ve üzerindeki yaşamı köklü biçimde değiştireceği konusunda hem fikir olmakla birlikte, değişimin bölgesel olarak ciddi farklılıklar göstereceği düşünülmektedir. Büyükbaş hayvancılık sektörü de bu değişimden etkilenecektir.

www.benimsurum.com banner

 

Nitekim, küresel ısınmanın, dünya yüzeyinde her bölgede aynı ölçüde olması beklenmiyor. 3-4°C’lik bir sıcaklık artışının, buzulların erimesiyle 2050 yılında denizlerin seviyesini en fazla 35 cm kadar yükseltmesi bekleniyor. Bu durum kıyı bölgelerinde önemli tarım ve yerleşim alanlarının sular altında kalmasına yol açabilecek, aynı zamanda kıyılara yakın temiz su kaynaklarının tuzlanması ile de önemli sorunlar yaratabilecek bir sorundur. Temiz su sorunu, 21. yüzyılda tüm canlılar için sıcak dünyanın belki de en önemli sorunu olacaktır.

Hayvan varlığımız 1980’de 80 milyon baş iken günümüzde artan nüfusumuza karşın yarı yarıya azalarak 40 milyon başa düşmüştür. Bununla bağlantılı olarak et tüketimimiz de gelişmiş ülkelerin altındadır. Küresel ısınma hayvanlarımızın et ve süt verimini de kötü etkileyecek, yetersiz beslenmeyi daha da artıracaktır.

Nasıl Tedbirler Alabilirsiniz?

● Otlatma alanının taşıma kapasiteni aşmamak için birim alana düşen hayvan varlığı azaltılmalı,

● Birim alanda hayvan yükünü azaltmak için su noktaları dağıtılmalı; dönüşümlü otlatma sistemi benimsenmeli,

● Yaban hayatı - hayvancılık - tarım arasındaki çatışmaları çözücü mekanizmalar kurulmalı,

● Otlatma yönetim sistemleri yaygınlaştırılmalı,

● Hayvansal üretimde kayıpları en aza indirebilmek için, sert iklim olaylarına ve çevresel koşullara uyum gösterebilen yerli gen kaynakları korunmalı, onlardan yararlanma olanakları üzerinde çalışılmalıdır.

Çiftçi

Şu soruları olumlu yanıtlıyorsanız, BenimSürüm kullanabilirsiniz.

1. Akıllı bir cep telefonunuz ya da bilgisayarınız var mı? Internete erişiminiz var mı?

2. Günde 10 dakika çiftliğiniz için düzenli veri girmeye hazır mısınız?

3. Kızgınlık, tohumlama, kuruya çıkarma ve doğum gibi işlerde inekleri tek tek takip etmeniz gerektiğini biliyor musunuz?

4. Arada sırada da olsa, bazı işleri unuttuğunuz oluyor mu?

5. Size işlerinizi hatırlatacak bir yardımcınız olsa, çok daha verimli çalışabileceğinize inanıyor musunuz?

 

Ortak Sorunlar ve Sorular

Çiftlik Sahibi ve Yöneticileri

Program hakkında detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için uzmanlarımız size ulaşsın.

www.benimsurum.com banner

Çiftçilerimizden Dinleyin

Sistemi Görün (Süt İşletmeleri)

Sistemi Görün (Besi İşletmeleri)

ÖZELLİKLER

Üreme ve Tohumlama Takibi

Tohumlama Takibi

Verimli büyüme oranının yakalanması ve sürünün sağlıklı büyümesi için üreme ve tohumlama süreçlerini takip edebilirsiniz.

Maliyet Hesaplama

Maliyet Yönetimi

Rasyon maliyetleri ve diğer tüm işletme giderleri ile hayvanların kilo almalarına dayalı gelir kalemlerinizi tek bir ekranda yönetebilirsiniz.

Hayvan Yönetimi

Hayvan Yönetimi

BenimSürüm ile her bir hayvana ilişkin bütün verileri kaydedebilir, hayvanları gruplayabilir, buna göre listeler elde edebilirsiniz.

Hastalık & Muayene

Muayene, Aşı ve Tedavi

Hayvanlarınıza yaptığınız aşı ve muayene işlemlerini kayıt altında tutabilir, uygulanan tedavi süreçlerini yönetebilirsiniz.

Süt Takibi

Süt Takibi

Çiftliğinizin süt üretimini ister genel, isterseniz de bireysel olarak takip edebilir, hayvan süt verimlerini elde edebilirsiniz.

Rasyon

Rasyon ve Yem Yönetimi

Gruplandırdığınız hayvanlarınıza istediğiniz tarihler arasında uyguladığınız yem planlarınızı sisteme kaydedebilirsiniz.

 

www.benimsurum.com banner

BenimSürüm, Sürü Yönetim Programı hakkında detaylı bilgi almak ve satın alma işlemleri için bize yazın.