• BLOG
  • Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinde Sera Gazı Emisyonlarını Azaltmak

Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinde Sera Gazı Emisyonlarını Azaltmak

Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinde Sera Gazı Emisyonlarını azaltmanın belli başlı yöntemleri bulunmaktadır. Bakalım gaz emisyonu için neler yapabiliriz?

01 Aralık 2022   |    sera gazı, büyükbaş hayvancılık işletmeleri, gaz emisyonu

Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinde Sera Gazı | Benim Sürüm

Hayvancılık sektöründe, büyükbaş hayvanlarda sera gazı emisyonlarını azaltmak için;
a) Verim düzeyi düşük hayvan sayısı azaltılmalı, bölge koşullarına uyum gösteren ticari melezler geliştirilmeli,
b) Kurutulmuş ve sindirimi zor yemler yerine, silo yemi üretimi ve kullanımı yaygınlaştırılmalı,
c) Kolay sindirilebilen dane yem kullanımı ve yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim ve öğretim programları düzenlenmelidir.

Büyükbaş Hayvancılık işletmelerinde atıklar, özellikle hayvan gübresi, tarlaya atılıncaya kadar geçen süre içinde uygulanan depolama yöntemine bağlı olarak çok farklı oranlarda amonyak ve karbondioksit gazları açığa çıkarmaktadır. Hem saklama koşullarını değiştirerek hem de gübreden biyogaz eldesi ile açığa çıkan sera gazlarını azaltmak mümkündür.

Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinde Sera Gazı | Benim Sürüm

Ülkemizdeki yaygın uygulamalarda hay­van gübresi a) ahırda (içerde), derin ahır gübresi ve/veya b) dışarıda, avlu gübresi olarak saklanmaktadır. Her iki durumda da yoğun oranlarda amonyak, metan, karbon­dioksit ve kükürtlü hidrojen gibi gazların sa­lınımı söz konusudur. Hem gübrenin top­rakta daha kullanılabilir olmasını sağlamak hem de çıkan sera gazlarını azaltmaya yö­nelik olarak ülkemizde yaygın olarak uygu­lanan fermantasyon sistemlerine alternatif olarak önerilen "toplu olgunlaştırma" dır.

İneklerde Kızgınlık Nasıl Anlaşılır? - BenimSurum

Toplu Olgunlaştırma

Toplu olgunlaştırma a) soğuk ve b) sıcak olmak üzere iki yöntemle uygulanmaktadır. Bu yöntemler ile açığa daha az oranda veya azaltılmış oranda sera gazları ve amonyak bırakılır. Aynı zamanda bu yöntemler organik gübrenin toprakta değerlendirilme düzeyini de artırmaktadır.

Soğuk olgunlaşmada ahırdan taşınan ve gübreliğe getirilen gübre, ıslatıldıktan hemen sonra sıkıştırdığında, fermantasyon tamamen anaerobik (havasız) koşullarda sürmekte ve gübre yığınının ısısı çok yükselmektedir.

Sıcak olgunlaşmada gübreliğe taşınan gübre, yaklaşık 75 cm’lik bir yığın halinde hiç sıkıştırılmadan, anaerobik koşullarda yazın 1 gün, kışın 2 gün içinde ortam sıcaklığı 65°C’yi bulunca ıslatılarak, anaerobik koşulların sağlanması amacıyla tamamen sıkıştırılır. Soğuk ve sıcak olgunlaşma yöntemleri çevre ile uyumlu ahır gübresi saklama şeklidir.

Toplu olgunlaştırma yönteminin olumlu tarafları olmasına karşın; hayvan gübresi ve işletme atıklarının biyogaz (gübre gazı) üretim tesislerinde değerlendirilmesi durumunda çevre ile dost, temiz enerji kaynağı elde edilmiş olur.

Hayvancılık sektörünün değişen iklim koşullarına adapte olması ve sektörün iklim değişikliğine olan etkilerinin giderilebilmesi için çevreye ve insan sağlığına uyumlu hay­vancılık tekniklerinin geliştirilmesi ve arazi kullanım planlamalarına dayalı sürdürülebi­lir arazi yönetiminin yurt genelinde uygu­lanması ve yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.

BenimSürüm ile Takip Et Rahat Et

Günümüzde çiftliklerde oluşabilecek zararların önüne geçmek için sürü takip programları lüks değil ihtiyaçtır. Yurtdışında uzunca bir süredir karlılığı artırmak için bu tür sistemler kullanılmaktadır.

Süt verimini artırmak ve diğer tüm konular için siz de BenimSürüm Sürü Yönetim Programı kullanın. Detaylı özellikleri incelemek için tıklayın. Tüm bu özellikler için hemen sizde BenimSürüm sistemine dahil olabilirsiniz.

BenimSürüm ile ilgili gelişmelerinden haberdar olmak istiyorsanız Facebook sayfamızı takip edebilirsiniz. Sistem kullanımı ve ürünlerimiz ile ilgili videoları izlemek için Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın.

Program hakkında detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için uzmanlarımız size ulaşsın.

Çiftçilerimizden Dinleyin

Sistemi Görün (Süt İşletmeleri)

Sistemi Görün (Besi İşletmeleri)

ÖZELLİKLER

Hayvan Yönetimi

Hayvan Yönetimi

BenimSürüm ile her bir hayvana ilişkin bütün verileri kaydedebilir, hayvanları gruplayabilir, buna göre listeler elde edebilirsiniz.

Hastalık & Muayene

Muayene, Aşı ve Tedavi

Hayvanlarınıza yaptığınız aşı ve muayene işlemlerini kayıt altında tutabilir, uygulanan tedavi süreçlerini yönetebilirsiniz.

Üreme ve Tohumlama Takibi

Tohumlama Takibi

Verimli büyüme oranının yakalanması ve sürünün sağlıklı büyümesi için üreme ve tohumlama süreçlerini takip edebilirsiniz.

Süt Takibi

Süt Takibi

Çiftliğinizin süt üretimini ister genel, isterseniz de bireysel olarak takip edebilir, hayvan süt verimlerini elde edebilirsiniz.

Maliyet Hesaplama

Maliyet Yönetimi

Rasyon maliyetleri ve diğer tüm işletme giderleri ile hayvanların kilo almalarına dayalı gelir kalemlerinizi tek bir ekranda yönetebilirsiniz.

Rasyon

Yem Yönetimi

Gruplandırdığınız hayvanlarınıza istediğiniz tarihler arasında uyguladığınız yem planlarınızı sisteme kaydedebilirsiniz.

 

ETBIS - www.benimsurum.com
ETBİS - Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi, e-ticaret aktörlerinin kayıt altına alınması amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulmuş bir bilgi sistemidir. BenimSurum.com kayıtlarına buraya tıklayarak erişebilirsiniz.