• BLOG
  • Büyükbaş Çiftliğinde Çalışan Faktörü

Büyükbaş Çiftliğinde Çalışan Faktörünün Etkisi

Öncelikle bir büyükbaş çiftliği kurulduğunda, işletmeyi çalıştıracak olan, o işletmenin çalışanları olup bu grubun kendi içerisinde iyi kurgulanmış olması toplam kârlılığı etkiler.

18 Kasım 2022   |    büyükbaş çiftliği, çalışan faktörü, sürü yönetim programı

Büyükbaş Çiftliğinde Çalışan Faktörü | Benim Sürüm

Bir büyükbaş çiftliğinde insanları bir araya getirip haydi herkes işini yapsın anlayışı arzu edilen başarıyı getirmeyecektir. Bu nedenle çalışan eğitimi, is planlaması gibi konular daha fazla önem kazanmaktadır. Bu yazıda büyükbaş hayvancılık işletmelerinde çalışanların kendi işlerine bakış açısı, karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri teknik, sosyal ve ekonomik yönler açısından değerlendirmeye alınacaktır.

Sosyal Açıdan Değerlendirme

Hayvancılık işletmeleri planlanırken işletme, çalışan faktörü dikkate alınmadan planlanmaktadır. Oysa çalışanın işini yapmasını kolaylaştırıp rahatlatacak uygun bir iş ortamında çalışması iş etkenliği üzerinde belirleyicidir.

Çalışanların sürünüzü doğru bir şekilde takip edebilmesi gerekmektedir. Hayvanlarınızın bilgilerini tek tek ve anlık olarak sisteme kaydetmeleri çok önemlidir. Aynı anda sağımhanede ya da ahırda gerekli bilgileri girebileceği bir sürü yönetim programı kullanabilmeliler. Benim Sürüm Sığır Takip programı kullanımı kolay, aynı anda birden fazla kullanıcının giriş yapabildiği çalışanlarınıza çok yardımcı olacak bir sürü takip programıdır.

Personelin içinde bulunduğu çalışma ortamı ve onu etkileyen fiziksel koşullar verimliliği etkilemektedir. Bu koşulların uygun bir şekilde düzenlenmesi personeli daha istekli çalışmaya yöneltmekte, işletmeyle bütünleşmesini kolaylaştırmaktadır. Daha uygun çalışma koşullarının yaratılması, sadece ekonomik bir zorunluluk değil, çağdaş işletmecilik anlayışı içinde sosyal ve insancıl bir gereksinim olarak da değerlendirilmelidir.

Bu nedenle işletmelerde çalışan kişilerin çalışma koşullarının dikkate alınması iş tanımlarının yapılarak ne yapacağının, nasıl yapılacağının kişiye eğitimle verilmesi ve çalışma için gerekli altyapının sağlanmış olduğundan emin olunması gerekir.

İneklerde Mastitis Sorunu ve Tespiti

Ekonomik Açıdan Değerlendirme

Süt sığırcılığında teknik bilgi, üretim ve üretimin ekonomisi ile doğrudan ilişkili olan kriterler üzerinde belirleyici etkilere sahiptir. Teknik bilgi kullanılarak ideal kriterler elde etmek mümkün iken bu bilgiler kullanılmadığında kârlılık da olumsuz yönde etkilenmektedir.

Büyükbaş Çiftliğinde işin uzmanı olan Zooteknist, Veteriner Hekim ve Teknisyen çalıştırmaktan kaçınarak ucuz işçilikle maliyeti düşürme düşüncesi süt sığırcılığında kayıpları bilmeden daha da artırmaktadır.

Bu düşüncenin işletme kârlılığına olan olumsuz etkilerinin bilincinde olan bir yetiştirici, böyle bir bakışın sonuçlarını dikkate alarak işi uzmanına bırakma, uzmanın işinden kolaylıkla vazgeçmeyecek avantajlara sahip kılma ve sürekliliği sağlama gayretinde olur.

Süt Sığırcılığını Teknik Açıdan Değerlendirme

Son yıllarda hayvancılık işletmelerine ve süt sığırcılığına yapılan destekler nedeniyle büyük bir girişimci grup, bu alana yatırım yapmak için arayış içerisine girmiş durumdadır. Ancak; piyasada oluşan bu talep, bazı kesimlerin ilgisini çekmiş ve bu işte birikim, tecrübe ve teknik bilgiye sahip olmayan çeşitli şirket grupları da yatırımcılara hayvancılık işletmeleri konusunda hizmet verdiklerini ilan eder duruma gelmişlerdir.

Bu konuda piyasada şirketlerin sunduklarını ilan ettikleri hizmetleri verip veremediklerini kontrol eden bir mekanizmanın olmaması da bu açığın oluşmasında tetikleyicidir. Oysa hayvancılık, emek yoğun sektörden bilgi yoğun teknik sektör olma yönünde gelişme göstermiştir, işletmelerin organizasyonlarını devamlı izlemesi ve ihtiyaçlara göre düzenlemeleri gerektiği bugün herkesçe kabul edilen bir olgudur.

İşletmenin verimli ve etkin olması, işletmeye ve göreve en uygun nitelikli elemanın seçilmesini sağlayacak etkin bir seçim sistemi ile sağlanır, iyi bir seçim sisteminde ise gerçekleşmesi gereken ön çalışmalar arasında iş analizi, personel planlanması ve personel kaynaklarının belirlenmesi gibi çalışmalar yer almaktadır.

BenimSürüm ile Takip Et Rahat Et

Günümüzde çiftliklerde oluşabilecek zararların önüne geçmek için sürü takip programları lüks değil ihtiyaçtır. Yurtdışında uzunca bir süredir karlılığı artırmak için bu tür sistemler kullanılmaktadır.

Süt verimini artırmak ve diğer tüm konular için siz de BenimSürüm Sürü Yönetim Programı kullanın. Detaylı özellikleri incelemek için tıklayın. Tüm bu özellikler için hemen sizde BenimSürüm sistemine dahil olabilirsiniz.

 

Bizden haberdar olmak için Facebook sayfamızı takip edebilirsiniz. Sistem kullanımı ve ürünlerimiz ile ilgili videoları izlemek için Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın.

Program hakkında detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için uzmanlarımız size ulaşsın.

Çiftçilerimizden Dinleyin

Sistemi Görün (Süt İşletmeleri)

Sistemi Görün (Besi İşletmeleri)

ÖZELLİKLER

Hayvan Yönetimi

Hayvan Yönetimi

BenimSürüm ile her bir hayvana ilişkin bütün verileri kaydedebilir, hayvanları gruplayabilir, buna göre listeler elde edebilirsiniz.

Hastalık & Muayene

Muayene, Aşı ve Tedavi

Hayvanlarınıza yaptığınız aşı ve muayene işlemlerini kayıt altında tutabilir, uygulanan tedavi süreçlerini yönetebilirsiniz.

Üreme ve Tohumlama Takibi

Tohumlama Takibi

Verimli büyüme oranının yakalanması ve sürünün sağlıklı büyümesi için üreme ve tohumlama süreçlerini takip edebilirsiniz.

Süt Takibi

Süt Takibi

Çiftliğinizin süt üretimini ister genel, isterseniz de bireysel olarak takip edebilir, hayvan süt verimlerini elde edebilirsiniz.

Maliyet Hesaplama

Maliyet Yönetimi

Rasyon maliyetleri ve diğer tüm işletme giderleri ile hayvanların kilo almalarına dayalı gelir kalemlerinizi tek bir ekranda yönetebilirsiniz.

Rasyon

Yem Yönetimi

Gruplandırdığınız hayvanlarınıza istediğiniz tarihler arasında uyguladığınız yem planlarınızı sisteme kaydedebilirsiniz.

 

ETBIS - www.benimsurum.com
ETBİS - Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi, e-ticaret aktörlerinin kayıt altına alınması amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulmuş bir bilgi sistemidir. BenimSurum.com kayıtlarına buraya tıklayarak erişebilirsiniz.