• BLOG
  • Besicilikte Hayvan Refahı

Besicilikte için Hayvan Refahı Nasıl Sağlanır?

Besi hayvancılığı, hayvancılığın bir koludur. Bazı işletmeler kendi yetiştirdikleri hayvanlardan besiye aldıkları gibi dışarıdan değişik işletmelerden veya yetiştiricilerin ürettikleri hayvanları toplayarak da besiye alırlar. Peki, Besicilikte hayvan refahı nedir?

18 Kasım 2022   |    besi hayvancılığı, hayvan refahı, mera besisi

Besicilikte Hayvan Refahı | Benim Sürüm

Bu nedenle besicilik hayvancılık içinde ihtisaslaşmış bir faaliyet ve iş alanıdır. Sığır besiciliği: damızlık özelliği göstermeyen genç erkek ve dişiler ile süt sığırı işletmelerinden kadro dışı bırakılan düşük verimli ve yaşlı sığırlardan daha fazla miktarda ve daha kaliteli et elde edebilmek için bu hayvanlara kesimden önce belli bir süre özel bir besleme uygulanarak yapılan bir faaliyettir.

Sığır besiciliğinde en uygun olan ve en çok kullanılan hayvan materyali erkek buzağı, erkek dana ve tosundur. Süt sığırı işletmelerinde gebe kalmayan düve, değişik genital hastalıklara bağlı olarak gebe kalmayan her yaşta inek de besi materyali olarak kullanılabilir. Ayrıca, kastre (iğdiş) edilerek iş hayvanı olarak kullanılan her yaştan öküz de besi materyali olarak değerlendirilebilir.Besi yöntemlerine baktığımızda;

● Mera Besisi,

● Önce Mera Besisi, sonra Ahır Besisi,

● Ahır Besisi,

● Yarı açık besi,

● Tam açık besi, olarak sıralayabiliriz.

Besicilikte, yetiştiricilerin amacı azami üretim artışı sağlayarak gelirini arttırmaktır. Bu iki hedefe ulaşabilmek için hayvana insani değerlerden yoksun bir şekilde davranılabilir. işte sınırların zorlanması durumunda hayvan refahı devreye girmektedir.

İneklerde Mastitis Sorunu ve Tespiti

Sığır Besiciliğinde Hayvan Refahında Uygun Koşulların Belirlenmesi

Bir sığır besiciliği işletmesinde (entansif veya ekstansif) olsun hayvan refahı ile ilgili koşullar belirlenirken tercih testleri, çevre koşulları ve epidemiyolojik çalışmalar ile birlikte konuyla ilgili tüm bilgiler dikkate alınır.

Besicilik yapılan bir işletmede hayvan refahı açısından AB konseyinin 98/58/EC direktifinde yer alan ve uyulması gereken kurallardan bazı önemli ve dikkat etmemiz gereken kuralları kısaca şöyle sıralayabiliriz:

Barınak

Besi yöntemine göre barınağın özellikleri değişmektedir. Çünkü hangi besi yöntemi olursa olsun barınakla ilgili faktörler doğrudan hayvan refahı üzerine etkilidir. Hayvan başına ayrılan alanın ve hava hacminin azalması, solunum sistemi hastalıklarında artışa neden olacağından hayvan refahının ölçülmesinde kriter olarak dikkate alınan sağlık durumunu olumsuz etkiler.

Zeminin yapısı ve altlık

Zeminin yapısı ve altlığın olması/olmaması veya yetersizliği başta verim olmak üzere hayvan refahını etkilemektedir. Sap altlığın kullanıldığı barınaklardaki sığırlar, ızgaralı zeminde ki sığırlara göre daha uzun süre yatarak zaman geçirirler. Uzun süreli yatanlarda topallık benzeri ortopedik rahatsızlıklar daha az olmaktadır. Beside, uygulanan veya uygulanacak yönteme göre zemin yapısı ve altlık tespiti yapılır.

Bakıcı

Bir besi işletmesinde bakıcının veya ekstansif tarzda işletmelerde hayvan yetiştiricisinin hayvanla olan ilişkileri ve tutumları çok önemlidir. Her şeyden önce hayvanların bakıcı veya yetiştirici tarafından muhakkak bir sefer kontrol edilmesi şarttır. Modern bakım teknikleri uygulanan işletmelerde hayvanlarla insan arasındaki ilişki asgariye indirilmiştir.

Her türlü gereksinimi insanlar tarafından karşılanan hayvanların refahı; hayvan sağlığı, yetiştirici sağlığı, gıda güvenliği, tüketici sağlığı ve en son basamakta kamu sağlığını yakından ilgilendirir. Hayvan refahı standart bir takım kurallar zincirinin oluşturduğu bütünsel, sürdürülebilir uygulamaları kapsar. Bu zincirin halkalarından birisinin olmaması halinde hayvan refahından bahsedilemez.

Besiciliğin Olmazsa Olmazları Düzenli Takip & Doğru Rasyon

Besi hayvancılığı için birçok parametreyi takip etmeniz gerekir. Hayvanların belirli bir sürede, yem maliyetlerini gözeterek kilo almasını sağlamak aynı zamanda ciddi bir hesap kitap işidir. Tüm dengelerin kontrol altında tutulmadığı bir besi çiftliği maalesef zarar etmeye mahkumdur.

Üzülmeyin artık BenimSürüm sürü takip sistemi var. Bu program hayvan maliyetinden, ağırlık takibine, muhasebe kayıtlarından, otomatik yem rasyonu hazırlamaya kadar birçok konuda en büyük yardımcınız. Üstelik ister bilgisayarınızdan, ister tabletinizden, isterseniz de cep telefonunuzdan kullanabilirsiniz. Size uygun sürü takip programı paketini seçmek isterseniz hemen tıklayın.

BenimSürüm ile ilgili gelişmelerinden haberdar olmak istiyorsanız Facebook sayfamızı takip edebilirsiniz. Sistem kullanımı ve ürünlerimiz ile ilgili videoları izlemek için Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın.

Program hakkında detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için uzmanlarımız size ulaşsın.

Çiftçilerimizden Dinleyin

Sistemi Görün (Süt İşletmeleri)

Sistemi Görün (Besi İşletmeleri)

ÖZELLİKLER

Hayvan Yönetimi

Hayvan Yönetimi

BenimSürüm ile her bir hayvana ilişkin bütün verileri kaydedebilir, hayvanları gruplayabilir, buna göre listeler elde edebilirsiniz.

Hastalık & Muayene

Muayene, Aşı ve Tedavi

Hayvanlarınıza yaptığınız aşı ve muayene işlemlerini kayıt altında tutabilir, uygulanan tedavi süreçlerini yönetebilirsiniz.

Üreme ve Tohumlama Takibi

Tohumlama Takibi

Verimli büyüme oranının yakalanması ve sürünün sağlıklı büyümesi için üreme ve tohumlama süreçlerini takip edebilirsiniz.

Süt Takibi

Süt Takibi

Çiftliğinizin süt üretimini ister genel, isterseniz de bireysel olarak takip edebilir, hayvan süt verimlerini elde edebilirsiniz.

Maliyet Hesaplama

Maliyet Yönetimi

Rasyon maliyetleri ve diğer tüm işletme giderleri ile hayvanların kilo almalarına dayalı gelir kalemlerinizi tek bir ekranda yönetebilirsiniz.

Rasyon

Yem Yönetimi

Gruplandırdığınız hayvanlarınıza istediğiniz tarihler arasında uyguladığınız yem planlarınızı sisteme kaydedebilirsiniz.

 

ETBIS - www.benimsurum.com
ETBİS - Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi, e-ticaret aktörlerinin kayıt altına alınması amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulmuş bir bilgi sistemidir. BenimSurum.com kayıtlarına buraya tıklayarak erişebilirsiniz.