• BLOG
  • Besi İşletmeleri İçin Sürü Yönetim Sistemi Neden Gerekli?

Besi İşletmeleri İçin Sürü Yönetim Sistemi Neden Gerekli?

Besi işletmeleri, verilen rasyonun karlılığa etkisini takip ederek işletmelerini yönetirler. Rasyonun maliyetindeki değişimler ve et fiyatlarının dalgalanması, Sürü Yönetim Sistemi ile kolayca hesap edilebilir.

19 Mart 2019   |    Çiftliklerde Teknoloji, Besi İşletmeleri, Modern Besi Çiftlikleri

Besi İşletmeleri İçin Sürü Yönetim Sistemi | Benim Sürüm

Modern besi çiftliklerinde en önemli maliyet kalemi yem alımlarıdır. Yemler hayvanlara farklı aylarda farklı oranlarda verilir.Hayvanlarda, yemin verim karşılığı ise alınan kilodur. Bir işletmenin karlılığını yönetebilmesi için verilen yemlerin, o hayvanlarda sebep olduğu kilo artışına etkisi incelenebilmelidir.

Besiciliğe yönelik yazılımlarda, tek bir ekranda bir grup hayvan için giriş maliyeti, rasyon maliyeti ve işletme maliyeti ile kilo alımı sonucu oluşacak satış fiyatı kolayca incelenebilmelidir.

Yem ve rasyon yönetimi, hem teknik olarak en düşük maliyetle gereken proteinin hayvanlara verilmesini sağlamak hem de en uygun fiyatlı karışımın hazırlanmasını temin etmek bağlamında önemlidir. Rasyon hazırlanırken, ihtiyacın karşılanmasının yanında, farklı gruplardaki hayvanlara kazandırdığı kilo alımlarının da raporlanması gerekir.

Besicilik, genelde gruplama yapılarak daha kolay yönetilebilir. Ancak maliyetlerin grup temelli olarak yönetilmesi gerekmektedir. Grup temelli yemleme yapıldığı için yem maliyetleri rasyon üzerinden kolayca yansıtılabilir. Ancak, genel giderlerin o esnada işletmede bulunan gruplara sayılarına göre dağıtılması gerekir.

Besicilik ve Kârlılığın Önemi

Besicilikte bir diğer önemli işlevsellik de, istenilen her an mevcut karlılığı görebilmektir. Buna göre haftalık rasyon kararları değiştirilebilir, ya da kilo alımları kontrol altında tutulabilir. Bu açıdan BenimSürüm Sürü Yönetim Sistemi Besicilik Modülü ile, cep telefonlarından dahi işletme raporları kolayca alınabilir. Ayrıca BenimSürüm, işletme maliyetlerini otomatik olarak gruplara dağıtır. Uygulamada rasyonun reçetesinin sisteme girilmesi yeterlidir. Uygulama stok alımlarına göre rasyon maliyetini otomatik olarak hesaplayabilir.

Besicilik Modülü Maliyet İşlevleri

Alış ve Satış Fiyatları

Çiftliğinizdeki hayvanların ilk satın alma maliyeti ile hayvanın karkas bilgilerini ya da canlı ağırlık satışlarını girebilirsiniz.

Rasyon Maliyeti

Uyguladığınız reçeteye göre, son alış fiyatlarına göre harcanan yem miktarı otomatik olarak maliyetlendirilir.

Kilo/Verim Yönetimi

Gruptaki hayvanların kilolarını ölçerek grubun kilo alım performansını ve beklenen geliri otomatik hesaplanabilir.

Böylece işletmeci, tek bir tıklama ile ister bir hayvanın, isterse bir grubun tüm maliyetini görebilir, kilo alımına göre satış fiyatından elde edilecek kârı kolayca inceleyebilmektedir.

Program hakkında detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için uzmanlarımız size ulaşsın.

Çiftçilerimizden Dinleyin

Sistemi Görün (Süt İşletmeleri)

Sistemi Görün (Besi İşletmeleri)

ÖZELLİKLER

Hayvan Yönetimi

Hayvan Yönetimi

BenimSürüm ile her bir hayvana ilişkin bütün verileri kaydedebilir, hayvanları gruplayabilir, buna göre listeler elde edebilirsiniz.

Hastalık & Muayene

Muayene, Aşı ve Tedavi

Hayvanlarınıza yaptığınız aşı ve muayene işlemlerini kayıt altında tutabilir, uygulanan tedavi süreçlerini yönetebilirsiniz.

Üreme ve Tohumlama Takibi

Tohumlama Takibi

Verimli büyüme oranının yakalanması ve sürünün sağlıklı büyümesi için üreme ve tohumlama süreçlerini takip edebilirsiniz.

Süt Takibi

Süt Takibi

Çiftliğinizin süt üretimini ister genel, isterseniz de bireysel olarak takip edebilir, hayvan süt verimlerini elde edebilirsiniz.

Maliyet Hesaplama

Maliyet Yönetimi

Rasyon maliyetleri ve diğer tüm işletme giderleri ile hayvanların kilo almalarına dayalı gelir kalemlerinizi tek bir ekranda yönetebilirsiniz.

Rasyon

Yem Yönetimi

Gruplandırdığınız hayvanlarınıza istediğiniz tarihler arasında uyguladığınız yem planlarınızı sisteme kaydedebilirsiniz.

 

ETBIS - www.benimsurum.com
ETBİS - Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi, e-ticaret aktörlerinin kayıt altına alınması amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulmuş bir bilgi sistemidir. BenimSurum.com kayıtlarına buraya tıklayarak erişebilirsiniz.