• Yem Programı

Yem Stok ve Rasyon

Farklı tarihlerde uygulanan planlardaki içerik farklılıkları sistem tarafından otomatik olarak ele alınır. Belirtilen tarihlerde gruplarda bulunan hayvan sayısına göre envanterden tüketilen yem miktarları otomatik olarak hesaplanır. Böylece yem stoklarınızı otomatik yapabilirsiniz.
Rasyon ile ilgili işlevleri yerine getirirken benzersiz bir basitlik yaşayın. Mevcut yem stoklarını dikkate alarak otomatik öneriler yoluyla sistemde yeni besleme planları yapabilirsiniz.
Uygulayacağınız rasyonları farklı zaman dilimlerinde tanımlayabilirsiniz. Benimsürüm stok takibinizi otomatikleştirebilir.

KOLAY İŞLEM YAPABİLME

Stoklarınızdaki yem malzemelerini belirtin ve sistemin ihtiyaçlarınıza en uygun rasyonu otomatik olarak hazırlamasına izin verin.

OTOMATİK STOK TAKİBİ

Her bir grup oranını tanımlayın ve Benimsürüm'ün her gün için maliyetleri otomatik olarak hesaplamasına ve stoklarınızın buna göre azaltılmasına izin verin.

DETAYLI RAPORLAMA

Sadece yem olarak kullanılan her bir ürünü takip etmekle kalmayın, aynı zamanda her bir hayvan grubu tarafından hangi yemlerin hangi maliyet aralıklarında tüketildiğine dair raporlar alın.

Yem Stok Yönetimi ile Rasyon Uygulama

Büyükbaş hayvanlarınızın ve sürünüzün ihtiyaçlarına göre rasyonu belirledikten sonraki adımda rasyonu sistemde operasyonel hale getirerek stoklarınızı otomatik olarak yönetebilirsiniz.

  •   Her gruba/sürüye farklı rasyonlar uygulayabilirsiniz.
  •   Harcanacak yem miktarı gruptaki hayvan sayısına göre otomatik olarak belirlenir.
  •   Tüketilen yem, stoktan gün geçtikçe otomatik olarak azaltılır.

ETBIS - www.benimsurum.com
ETBİS - Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi, e-ticaret aktörlerinin kayıt altına alınması amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulmuş bir bilgi sistemidir. BenimSurum.com kayıtlarına buraya tıklayarak erişebilirsiniz.